22004925 - 021

ازدواج موقت و علل گرایش به آن

(19 رای)
ازدواج موقت و علل گرایش به آن

ازدواج موقت و علل گرایش به آن از جمله عواملی است که این روزها تعداد بیشتری از مردم درگیر آن هستند در واقع سوال اینجاست که چه میشود که فردی درگیر ازدواج مجدد (موقت در مواردی) میشود و یا احساس نیاز میکند که برای بار دوم زنی را به همسری انتخاب کند.

ازدواج دوم از لحاظ قانونی در کشور ما با شرایطی پذیرفته شده است اما سوال اینجاست که واقعاً چه کسی از اینکه همسرش زن دومی داشته باشد احساس رضایت خاطر و خوشحالی میکند.

ازدواج پنهانی

در ازدواج های دوم که در اکثر مواقع به صورت پنهانی انجام میشود مردها خود را محق میدانند که زنی را به همسری قبول کنند و با تمام مشکلات آن خود را درگیر این خواسته کنند و احساسات و عواطفشان را در جایی به غیر از کنار همسرشان خرج کنند. در این موارد بیشترین آسیب را زنها میبینند، زیرا احساس نالایقی، خواستنی نبودن، پذیرفته نشدن و تحقیر شدن را یکجا تحمل میکنند.

خیانت در زنان و مردان

البته در تمام دنیا مردانی که میل قلبی به خیانت و جدایی از همسرشان و نبودن در کنار همسرانشان را دارند، میتوانند با خیانت های پی در پی این احساس را در خود تلطیف کنند و احساس خواستنی نبودن و تحقیر شدن را به همسرانشان انتقال بدهند.

ازدواج موقت و علل گرایش به آن

اما نکته در اینجاست که هم زنها و هم مردها میتوانند خیانت کنند و فقط انگشت اتهام به سمت مردها نمیباشد، اما در مسئله ازدواج موقت زنهای متأهل نمیتوانند انتخابی داشته باشند.

مشاوره حقوقی

در ازدواج های موقت گاهی پیش میاید که زن و مردی بدون تأهل بخواهند برای صرف زمانی برای شناخت و یا گذراندن وقت در کنار یکدیگر ازدواج موقت داشته باشند اما در این نوع ازدواج ها تفاوت هایی از لحاظ قانونی با ازدواج ثابت وجود دارد که باید برای اطلاع از این موارد به وکلا و مراجعین قانونی ارجاع داده شویم.

جلوگیری از آسیب اجتماعی

ازدواج های موقت در برخی از موارد برای مردان و زنانی که تنها هستند و متأهل نمیباشند به نوعی حسن مربوط میشود و آنها را از آسیب اجتماعی و خطرات ناشی از آن دور میکند. افرادی که مایل هستند زمانی در شهری جدا از شهر خود زندگی کنند، زن و همسری ندارند و نیاز مبرم به بودن همسری موقت در کنار خود میکنند که نیازهای خوراک و خواب و معاشرتشان برطرف شود، با انتخاب همسری موقت انتخاب درستی داشته اند.

ازدواج موقت در مواردی حسن دارد و در مواردی به دلیل انتقال احساس ناخوشایند به همسران میتواند پر از ایراد باشد و از لحاظ انسانی و معرفتی رفتاری کاملاً اشتباه و آسیب رسان است.

مواردی که فردی بدون تأهل بتواند از ازدواج موقت سود ببرد

  1. دوری از خانه، خانواده، پدر و مادر
  2. ناتوانی در ازدواجی ثابت و نداشتن توانایی مالی در ازدواج ثابت.
  3. دور ماندن از آسیب و خطرات ناشی از ارتباط های نامعلوم با افراد متعدد.
  4. ازدواج موقتی که با رضایت همسر اول انجام میشود در برخی از موارد زنهای مجرد را نیز میتواند از آسیب های اجتماعی نیز دور کند.
  5. افرادی که بخواهند تجربه جدیدی برای استقلال و دور ماندن از خانواده و والدین داشته باشند، با داشتن امکانات سطحی میتوانند با کسی که به او دلبستگی دارند ازدواج موقت داشته باشند.
افزودن نظر:
CAPTCHA2


×

امتیاز دهی به مطلب: ازدواج موقت و علل گرایش به آن

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی