22004925 021

بررسی و تحلیل بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(20 رای)
بررسی و تحلیل بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی

بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی، یکی از مسائلی محسوب می شود که می تواند محل بحث و نظر فراوان قرار گیرد. در گذشته و متناسب با شرایط فرهنگی آن دوران، اگر از خانواده ها سوال میشد که بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی چند نفر است، به راحتی به تعداد چهار یا پنج بچه اشاره می نمودند.

اجداد و نیاکان بسیاری از افراد در خانواده هایی پا به عرصه وجود گذاشتند که برخورداری از تعداد زیادی بچه قد و نیم قد، یک امر عادی و معمولی به حساب می آمد. اصلی ترین دلیل برای این تعدد فرزند، محسوب شدن هر فرزند به عنوان یک نیروی کار تلقی می گشت. به طور کلی، تعداد فرزند به عنوان یک امری نسبی و شخصی به شمار می آید که از عرف مشخصی در این زمینه برخوردار نمی باشد. همچنین شرایط و وضعیت خانواده ها نیز در زمینه بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی بسیار تاثیر گذار و مؤثر می باشد.

بر این اساس، بسیاری از زوج ها به داشتن یک فرزند بسنده می کنند، اما برخی دیگر نیز با وجود داشتن دو یا سه فرزند، همچنان از داشتن فرزند بیشتر و خانه ای شلوغ تر استقبال به عمل می آورند. بنابراین، مؤلفه هایی نظیر سلامت روان، موقعیت اجتماعی و وضعیت مالی در بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی تاثیر مستقیم از خود برجای می گذارد.

بهترین تعداد فرزند

بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی و تئوری تک فرزندی

از منظر بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی، تئوری های مختلفی مطرح و مورد بحث قرار می گیرد. یکی از این تئوری ها که در حال حاضر بسیار غالب بوده و مورد توجه بسیاری از خانواده ها قرار دارد، تئوری تک فرزندی می باشد. بدون تردید، در حال حاضر بسیاری از خانواده ها به علت مشکلات اقتصادی و شرایط نابسامان معیشتی و مالی، تمرکز خود را به داشتن یک فرزند معطوف می سازند.

به طور کلی، شرایط اقتصادی در مقوله تک فرزندی بسیار تاثیر گذار و مؤثر می باشد. بر همین اساس، زوجین برای تعادل برقرار کردن در وضعیت اقتصادی و شرایط مالی خود، داشتن یک فرزند را در دستور کار قرار می دهند. در مقوله بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی، اگرچه تک فرزندی به عنوان یک تفکر اشتباه و مردود محسوب نمی شود، اما متناسب با نیازهای روحی و روانی و همینطور شرایط اجتماعی، مناسب است که بچه ها یک دوست یا همبازی برای خود داشته باشند. چرا که در این حالت علاوه بر بزرگ شدن بچه ها با یکدیگر، احساس تنهایی و منزوی شدن نیز در وجود آنها متبلور نمی شود.

بدون اغراق، در خانواده های تک فرزندی، احساس تنهایی در فرزندان به نحو بارز و برجسته نمود پیدا می کند. ناگفته نماند که با توجه به اینکه والدین توجه و محبت بسیار زیادی را به تک فرزندان نثار می کنند، آنها مهارت و توانایی هوشی بسیار بالایی را کسب می نمایند. شایان ذکر است که در باب بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی، اسلام نیز در مورد تعداد فرزندان عددی را معین ننموده، بلکه تربیت دینی، صحیح و اصولی فرزندان را مورد تاکید فراوان و ویژه قرار داده است.

/// شماره های تماس ///

پارامترهای تاثیر گذار در بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی

در مقوله بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی، سن مناسب و زمان مطلوب برای بچه دار شدن، از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت به شمار می رود. مورد تاثیر گذار دیگر، وضعیت مالی و اقتصادی خانواده می باشد. از آنجایی که تامین نیازهای اساسی فرزندان از جمله تفریح، آموزش، پوشاک، تغذیه و مسکن بر عهده خانواده قرار دارد، بر همین اساس، لازم است که تعداد مناسب فرزندان مبتنی بر شرایط مالی خانواده رقم بخورد. بدون تردید، خانواده ای که از لحاظ مالی در تنگنا و مضیقه می باشد، داشتن فرزندان بیشتر مشکلات بیشتر و عدیده ای را نیز با خود به همراه دارد.

سازگاری والدین نیز در زمینه بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. برای تربیت اصولی و درست فرزندان، سازگاری و هماهنگی والدین، از جمله پیش نیازهای ضروری به حساب می آید. حمایت و پشتیبانی زوج ها از یکدیگر به ویژه در قبال فرزندان، در حل و فصل مشکلات موجود در این زمینه بسیار تاثیر گذار می باشد.

از دیگر مؤلفه هایی که در بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی حائز اهمیت است، شخصیت والدین تلقی می شود. به طور کلی، سلامت روان در هر خانواده به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می آید. بر همین اساس، والدین برخوردار از شخصیت روانی سالم، در پرورش فرزندان صالح و صحیح بهتر و مناسب تر عمل می کنند. بر همین اساس، در زمینه تعداد فرزندان مؤلفه سلامت روانی والدین نیز مد نظر قرار دارد.

بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی

مناسب ترین و بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی

همانطور که عنوان شد، بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی تحت تاثیر مؤلفه های مختلفی قرار دارد. بر این اساس، برخی از خانواده ها، توانایی تربیت چندین فرزند را به نحو مطلوب دارند، در حالی که برخی خانواده ها در تربیت یک فرزند مشقت ها و سختی های بسیاری را متحمل می شود. به طور کلی و متناسب با شرایط جامعه، داشتن دو فرزند خوب، بهترین تعداد فرزند از نظر روانشناسی محسوب می گردد. در این شرایط، ضمن برطرف شدن نیازهای روحی و روانی فرزندان، آنها در فراگیری تعاملات اجتماعی بهتر و مناسب تر عمل می کنند.

افزودن نظر:
captcha