22004925 021

تربیت جنسی کودک تا پیش از دبستان - بخش دوم

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(22 رای)
تربیت جنسی کودک تا پیش از دبستان - بخش دوم

دو سوال بسیار پر تکرار که در واقع با جواب صحیحی که پدر و مادر به کودک میدهند در تربیت جنسی کودکان می تواند بسیار مفید واقع شود. در مقاله تربیت جنسی کودک تا پیش از دبستان به این سوالات شما سعی می کنیم تا پاسخ متناسب و علمی بدهیم.

فرق پسر و دختر چیست؟

دکتر روانشناس کودک با پژوهشهای طولانی در زمینه روانشناسی کودک که می تواند جواب علمی و دقیقی را برای جواب دادن به این 2 سوال را برای شما در برداشته باشد. تربیت جنسی کودک در مورد سوال فرق پسر و دخترها تا مرحله پیش از دبستان جواب باید در حد این باشد که دخترها و پسرها فرقشان در این است که دخترها مامان میشوند، پسرها بابا میشوند و یا دخترها به کودکانشان شیر میدهند؛ مثل مامان که به شما شیر داد و پسرها بابای بچه ها میشوند. توضیح بیش از این، کودک را درگیر مسائل جنسی میکند که شروع آن نباید در این سن باشد.

بچه ها چگونه به وجود می آیند؟

کودک، سه تا پنج سال صبر و حوصله شنیدن و تمرکز بیش از یک ساعت بر مسائل را ندارد؛ پس در بهترین حالت رو به روی او می نشیند تا هم قدش شوید. به او میگویید الان که این سوال را میپرسی یعنی دختر یا پسر بزرگی شدی و شروع به گفتن داستان میکنید؛ داستانی که وقت را به بیش از یک ساعت بکشاند.

تربیت جنسی کودک 2

مثال دکتر روانشناس کودک

زن ها و مردها وقتی همدیگر را دوست دارند مثل من و بابا، تصمیم میگیرند که همیشه با هم مهربان باشند. وقتی که مهربانند یعنی با هم خوب حرف میزنند، مادر غذا میپزد، پدر سر کار میرود و بعد همه دور هم غذا میخورند یا پارک میروند و شاد هستند.

وقتی که خیلی به آنها خوش گذشت مامان و بابا همدیگر را بغل میکنند و همدیگر را دوست دارند تا یک بچه داشته باشند. بعد بچه در شکم مامان بزرگ میشود و آقای دکتر از شکم مامان بچه را به ما میدهد؛ داستانی که ابعاد روانشناسی دارد.

در واقع داستان به هر مسئله ایی مثل این که چه شام خوبی با هم میخورند یا چه پارکی میروند، میپردازد تا ذهن کودک درگیر مسائل حاشیه ایی و غیر از رابطه جنسی و قطعا لذت جنسی شود.

نکات مهم در تربیت جنسی کودک

  1. نبوسیدن کودک از لب: به هیچ عنوان پدر و مادر نباید او را از لب ببوسند.
  2. نقاط خصوصی کودک و تذکر دادن در مورد نقاط خصوصی به او: کودک باید بداند سینه، باسن و آلت تناسلی، نقاط خصوصی بدن او است و هیچ کسی به غیر از مادر و پدر (در مواقعی که او را میشوید) نباید به نقاط خصوصی او دست بزند. پدربزرگ ها، دایی ها، عمو ها هم جزو کسانی هستند که نباید به نقاط خصوصی بدن دست بزنند. این مورد را دکتر روانشناس کودک به شما توصیه می کند که حتماً آموزش دهید.
  3. پدر و مادر تا قبل از پیش دبستانی، میتوانند فرزند را به حمام ببرند. ترجیحاً مادر بهتر است او را حمام ببرد و بعد از ۳ سالگی به بعد با لباسی مثل تیشرت و شلوارک به تن خود در حمام، میتواند او را بشوید. پدرها با شلوارک بلند و مناسب به تن بهتر است کودک را به حمام ببرند.

تمام این موارد که گفته شد، مورد توجه دکتر روانشناس کودک، دکتر روانشناس بالینی و تمام روانشناسان دنیا می باشد تا او کمترین آسیب را در سالهای بعدی زندگی که بسیار می تواند آسیب زننده باشد را بگیرد.

افزودن نظر:
captcha