22006198 021

پیامدهای ازدواج در سن پایین چه مواردی هستند؟

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(19 رای)
پیامدهای ازدواج در سن پایین چه مواردی هستند؟

در این مقاله به بررسی پیامدهای ازدواج در سن پایین می پردازیم. برای یک لحظه کوتاه در رسانه های آمریکا، ازدواج کودکان در اوایل تابستان امسال روی صحنه رفت و در آن زمان (کورتنی استوددن 16 ساله و بازیگر 51 ساله «فیلم گمشده» داگ هاچیسون) اعلام ازدواج کرده اند. گرچه بسیاری از افراد شوکه شدند. اما استوددن تنها دختر کم سن در دنیا برای ازدواج نبوده است بلکه افراد زیادی این گونه ازدواج می کنند. طبق گزارش سال 2002 از مراکز کنترل بیماری، حدود 6 درصد از زنان آمریکایی تا سن 16 سالگی وارد اولین ازدواج خود شده اند. محققان با نگاهی سخت به اینگونه تمهیدات می پردازند و در مطالعات مقدماتی به این نتیجه رسیده اند که ازدواج زود هنگام، بر روی سلامت روان افراد تاثیر می گذارد؛ شاید این اولین پیامد ازدواج در سن پایین است.

پیامدهای ازدواج در سن پایین چه مواردی هستند؟

محققان دریافتند دختران زیر 18 سال که ازدواج می کنند، بیشتر احتمال دارد دچار مشکلات سلامت روان از جمله افسردگی، اضطراب و اختلالات دوقطبی شوند. آن ها همچنین به احتمال زیاد به الکل، مواد مخدر و نیکوتین وابسته می شوند. دکتر یان لو استرات، نویسنده اصلی تحقیق پیامدهای ازدواج در سن پایین، گفت او اینگونه ازدواج ها را «بار سنگین» می نامد. وی به «هافینگتون پست» گفت «با افزایش 41 درصدی خطر ابتلا به اختلال روانی، ازدواج کودکان باید یک آسیب روانی بزرگ تلقی شود».

برای دستیابی به چنین نتیجه گیری، محققان به پاسخ های بیش از 18000 زن که در بررسی ملی اپیدمیولوژیک الکل و شرایط مرتبط شرکت کرده بودند، اعتماد کردند. آن ها دریافتند که ازدواج کودکان با قومیت های بومی سیاه پوست یا آلاسکا، سطح تحصیلات پایین و درآمد و زندگی در مناطق جنوبی یا روستایی بیشتر همراه است. اما این مطالعه بررسی نکرده است که چرا ازدواج کودکان ممکن است با اثرات منفی سلامت روان در ارتباط باشد.

ازدواج کودکان

نظر لو استرات درباره پیامدهای ازدواج در سن پایین

لو استرات درباره پیامدهای ازدواج در سن پایین گفت: «نظر من این است که ازدواج کردن معمولاً برای بزرگسالان چیزی جالب است که این انتخاب مهم را انجام می دهد.» ازدواج به عنوان فرزند حتی در ایالات متحده احتمالاً با فشارهای خانوادگی و اجبار جنسی توسط شوهر همراه است؛ همانطور که در کشورهای در حال توسعه شرح داده شده است. زنان به مراقبت های بهداشت روان توجه بیشتری می کنند. بنابراین باید به موضوع پیامدهای ازدواج در سن پایین پرداخت. اما لیلی میلر مورو، بنیان گذار و مدیر اجرایی مرکز دادگستری طاهریه، یک سازمان غیرانتفاعی که علیه خشونت جنسیتی کار می کند، هشدار داد که ازدواج کودکان و ازدواج اجباری لزوماً یکسان نیستند.

مطالعه بیشتر بر روی پیامدهای ازدواج در سن پایین

ازدواج اجباری در ایالات متحده اغلب شامل زنان مهاجر نسل اول است که به منظور حمایت از ناموس خود مجبور به ازدواج می شوند. محققان گفتند: «این می تواند یک مسئله کاملاً متفاوت باشد و شما نمی خواهید این دو را مرتبط کنید». وی افزود: «هیچ نشانه ای در این مورد وجود ندارد که کسی مجبور به انجام هر کاری باشد». اما در کل پیامدهای ازدواج در سن پایین بسیار زیاد است و از لحاظ روحی افراد را درگیر می کند.

آیا ازدواج در سن پایین مناسب است؟

آیا سن خاص مناسبی برای ازدواج یا شروع رابطه طولانی مدت وجود دارد؟ مقاله جدید پژوهشی که در مجله روانشناسی خانواده منتشر شده است، این سؤال را به طور عمیق بررسی می کند. متیو جانسون از دانشگاه آلبرتا و تیمی از همکاران به طور مشخص زمان ازدواج را بررسی کردند (خواه فرد در اوایل ازدواج، به موقع یا در مقایسه با همسالان خود دیرهنگام ازدواج کند) و چگونگی ارتباط این امر با شاخص های مختلف بهزیستی ذهنی ارائه شده است.

گرچه تحقیقات گسترده قبلاً نشان داده است که افراد متاهل نسبت به همتایان مجرد یا مطلقه خود، رضایت بیشتری از زندگی خود دارند اما هنوز اختلاف نظرهایی درباره این موضوع وجود دارد. آیا افرادی که احساس تندرستی دارند و چشم اندازی مثبت از زندگی دارند، احتمال ازدواج در آن ها بیشتر می شود؟ یا اینکه ازدواج در سن پایین احساس بیشتر برای بهزیستی ذهنی در بر دارد؟

مطمئناً بسیاری از افرادی که در سن پایین ازدواج می کند، پیامدهای ازدواج در سن پایین را تجربه خواهند کرد. آن ها ممکن است با مشکلات طلاق روبرو شوند. آن ها بسیار بیشتر از مشکلات عاطفی مانند افسردگی رنج می برند. یکی از پیامدهای ازدواج در سن پایین این است که فرد یکدفعه با مسئولیت های زیادی روبرو می شود و معمولا نمی تواند از پس آن برآید. یا اینکه هنوز خود فرد نیاز به حمایت دارد و نمی تواند از کس دیگری که در کنارش است حمایت کند.

ازدواج روندی است که توسط دو نفر که بعد از مدتی روابط عمومی خود را، رسمی و دائمی می کنند. این پیوستگی دو نفر یک پیوندی است که به طور قاطع تا زمان مرگ ادامه دارد، اما در عمل گاهی با جدایی یا طلاق کوتاه می شود. بنابراین افرادی که دارای سن پایینی هستند، هنوز شاید نتوانند تشخیص درستی از ازدواج و روابط مربوط به آن داشته باشند. پیامدهای ازدواج در سن پایین بسیار خطرناک و مشکل زا است.

/// شماره های تماس ///

شروع زندگی نیازمند آمادگی است

ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و اﯾﻔﺎی ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن، نیازمند آﻣﺎدﮔﯽ و ﻗﻮای ﺟﺴﻤﯽ و رﺷﺪ و ﻗﻮای عقلانی در اﻓﺮاد اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺮای ازدواج بسیار حائز اهمیّت است. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎنه ها و ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ازدواج های زود ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ صورت می گیرد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ درﺑﺮدارﻧﺪه آزار، ﺑﻬﺮه کشی و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و تعارض های ﺟﺪی ﺑﺎ ﺣﻘﻮق آﻧﺎن اﺳﺖ.

به خصوص اینکه ﭼﻨﯿﻦ ازدواج هایی اﻏﻠﺐ اﺟﺒﺎری و ﺑﺪون رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ صورت می گیرد و بی شک کودک ﯾﺎ ﻧﻮﺟﻮان درﮔﯿﺮ در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﮔﺰینه ها و فرصت های ﺑﯿﺸﺘﺮ و بهره مندی از ﺣﻘﻮق و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ که در نهایت چنین ازدواجی می تواند منجر به بیماری های جسمی، روﺣﯽ و رواﻧﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ و زاﯾﻤﺎن زودرس ﺷﻮد. از اﯾﻦ رو ارﺗﻘﺎی آﮔﺎﻫﯽ درمان، ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪه های را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﺎﮔﻮاری را ﮐﺎﻫﺶ می دهد.

همانطور که اشاره شد ازدواج زودهنگام ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻮء و آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ و پیامدهای ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ، رﺷﺪ و ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن، به ویژه دﺧﺘﺮان دارد که اﻏﻠﺐ ﺑﺎ از دست دادن ﻓﺮﺻﺖ آﻣﻮزش، ﻣﻨﺰوی ﺷﺪن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، بهره کشی و خشونت های ﺟﺴﻤﯽ، ﺟﻨﺴﯽ و رواﻧﯽ از ﺳﻮی همسران ﺧﻮد، ﻫﻤﺮاه می باشد.

پیامدهای ازدواج زود هنگام

از جهت اهمیّت در ادامه به برخی از این پیامدها به تفصیل اشاره خواهیم کرد.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮ سلامت ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و باروری آنان

دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ازدواج می کنند، از ﻟﺤﺎظ سلامت ﺟﻨﺴﯽ آسیب پذیر و در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع بیماری های ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و ﺟﻨﺴﯽ بیشتر ﻗﺮار می گیرند. اﻣﺎ چیزی که ﺑﯿﺸﺘﺮ نگران کننده اﺳﺖ این است که همسران این کودکان اغلب ﻣﺮداﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻦ ﺑﻮده و قبلاً ارتباط ﺟﻨﺴﯽ داشته اند، بنابراین احتمال ابتلا ﺑﻪ بیماری های ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ و ﺟﻨﺴﯽ در اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮدﮐﺎن بالاتر اﺳﺖ.

آیا افرادی که با سنین کم ازدواج می کنند اطلاعاتی در مورد تنظیم خانواده دارند؟

در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن، دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان، اطلاعاتشان در ﻣﻮرد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﺪز، ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، بسیار کم اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺗﻨﻬﺎ 24% از زﻧﺎن 15 ﺗﺎ 24 ﺳﺎل میدانند ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در مقابل وﯾﺮوس HIV باید ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ کودک اﺟﺎزه نمی دهند ﮐﻪ ﺑﺪون اﺟﺎزه واﻟﺪﯾﻦ و ﻫﻤﺴﺮ، ﻗﺒﻞ از 18 ﺳﺎﻟﮕﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ، ﺳﻦ و ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻌﯽ در اﺳﺘﻔﺎده و اطلاع از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری و ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ کودک نمی تواند ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻢ از وﺳﺎﯾﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد در مورد ﭼﻨﯿﻦ وﺳﺎﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﯾﻦ ﮐﺎر زﺷﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻨﮓ و ﻋﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. از اﯾﻦ رو ﮐﻮدﮐﺎن در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از روش های ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺎرداری، ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و آزادی ﺑﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﯿﮑﻦ در عوضِ روش های ﻣﺪرن، از روش های ﺳﻨﺘﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی اﺳﺘﻔﺎده می کنند؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ سلامت ﺟﻨﺴﯽ و باروریشان در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻗﺮار می گیرد.

محرومیت از آموزش و تحصیل

آﻣﻮزش ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری در ارﺗﻘﺎی ﺑﯿﻨﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن دارد، اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪه ازدواج زودرس ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﯾﻊ و ﻣﺆﺛﺮی در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ و آﻣﻮزش ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود. بدون شک آﻣﻮزش ﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻪ رﺷﺪ داﻧﺶ و مهارت ها، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اعتماد به نفس و ﻗﺪرت تصمیم گیری، ﻟﺬت ﺑﺮدن از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎﻟﻢ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮏ اﻧﺘﺨﺎب آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ و رﻓﺎه در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ می کند.

ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن می دهند، ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ ازدواج زودرس داﺷﺘﻪاﻧﺪ، کمتر ﺑﻪ آﻣﻮزش فرزندانشان اﻫﻤﯿﺖ می دهند، زﯾﺮا از ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻞ کمتر اﻃﻠﺎع دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ کمتر ﻗﺎدرﻧﺪ کودکانشان را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اینکه ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ کودکانشان ﻧﯿﺰ زودﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ازدواج می کنند آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ اینکه ﻣﯿﺎن ازدواج زودرس و ﺗﺤﺼﯿﻠﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻨﺎﺑﯿﻦ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﭘﺲ از ازدواج، دﺳﺘﺮﺳﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ و ﻏﯿﺮ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ دلیل مسئولیت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، زاﯾﻤﺎن و ﻧﮕﻬﺪاری کودکﻣﺤﺪود می شود.

ازدواج در سن پایین

ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و ﻧﻮزادان

ﯾﮑﯽ از خطرناک ترین ﻋﻮاﻗﺐ ازدواج زود ﻫﻨﮕﺎم، ﺑﺎرداری اﺳﺖ. در واﻗﻊ ﻋﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ازدواج، اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ کودک ﺑﺎردار ﺷﻮد. از دﯾﮕﺮﺳﻮ اﯾﻦ ﺑﺎرداریِ زود ﻫﻨﮕﺎم می تواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﺑﺎردار ﺷﻮد. ﻫﺮ ﺳﺎل 13/7 ﻣﯿﻠﯿﻮن دﺧﺘﺮ 15 ﺗﺎ 19 ﺳﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ازدواج، زاﯾﻤﺎن می کنند. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان 10 ﺗﺎ 14 ﺳﺎل، ﭘﻨﺞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻦ 20 ﺗﺎ 24 ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﯿﻦ ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن ﻓﻮت می کنند. ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن میدهد ﮐﻪ ﺑﺎرداری در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اول ﺑﻌﺪ از ﺑﻠﻮغ، در ﻣﻌﺮض اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿﻦ، زاﯾﻤﺎن ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﻌﺪ از زاﯾﻤﺎن، ﻓﺸﺎرﺧﻮن بالا و ﯾﺎ ابتلا ﺑﻪ بیماری هایی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺘﻮل زاﯾﻤﺎﻧﯽ (ﮐﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن زن را در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار می دهد) اﺳﺖ.

اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺑﺎرداری و زاﯾﻤﺎن زودرس ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻧﻮزاد ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدران آن ها زﯾﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ، 50% ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن هایی ﮐﻪ ﺳﻦ مادرانشان 20 ﺗﺎ 29 اﺳﺖ، می میرند. ﻧﻮزادان اﯾﻦ ﻣﺎدران در ﻣﻌﺮض ﮐﻤﯽ وزن ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و ﻣﺮده زاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار می گیرند ﮐﻪ می تواند ﺑﻪ علت های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯽ ﺳﻦ ﻣﺎدر، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﯾﺎ ﺿﻌﻒ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و مراقبت های ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎدراﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده و روﺳﺘﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ می کنند، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻄﺮاﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ می شوند.

آﺛﺎر ﺳﻮء رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃفی

ﯾﮑﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب ازدواج کودک، اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روح و روان کودک از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ می گذارد. در واﻗﻊ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ازدواﺟﯽ، ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﻮد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﺒﺎﻃﺶ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و از دﯾﮕﺮﺳﻮ مسئولیت زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ به فرد افزوده شده و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ و بچه داری خواهد ﺷﺪ، ﻟﯿﮑﻦ می تواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب شود.

از اﯾﻦ رو ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﻗﺪرت ﺣﻞ مشکلات، معمولاً ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ، ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﯾﺎ ﮐﺸﺘﻦ ﻫﻤﺴﺮ را اﻧﺘﺨﺎب می کنند ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎﻟﯽ در زﻧﺎﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﻣﺎﻟﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﻋﺪم ﺗﻮازن ﻗﺪرت، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد را ﺑﺮای ﺧﻮد نمی یابند، ﻟﯿﮑﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ می زنند ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ دﺧﺘﺮ از ازدواجِ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ واﻟﺪﯾﻦ ﻃﺮد و راﻧﺪه ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﺴﺮ ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ، ﻣﻮرد ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ازدواج در سنین پایین موجب فقر دختران و خانواده می شود.

زنانی که شاغل هستند، 90 درصد درآمد خود را مجددا در خانواده هایشان سرمایه گذاری می کنند. اما وقتی یک دختر در کودکی ازدواج می کند، اغلب می تواند به معنای پایان تحصیلات و توانایی او برای استقلال مالی باشد. پتانسیل یک دختر برای بیرون آوردن کل خانواده و حتی جامعه از فقط از بین می رود. این پدیده میلیون ها بار در حال وقوع است. با ادامه چرخه فقط در نسل های مختلف، بیکاری جوانان و بی ثباتی اقتصادی می تواند باعث خشونت، درگیری و مهاجرت شود.

نظرات کاربران:
کیمیا
پاسخ به این نظر
14:47 - 25 شهریور 00

متاسفانه هنوز خیلی جاها تو ایران بچه هارو مجبور به ازدواج میکنن وقتی فرهنگ نیستباید حداقل قانون اجازه نمیده اما قانون هم حمایت نمیکنه و بچه های بی گناه زندگی هاشون خراب میشه . من نمیدونم چجوری دلشون میاد دخترای کوچیک رو بفرستن خونه شوهر خیلیاشون حتی هنوز به بلوغ نرسیدن واقعا کی میخاد فرهنگ درست شه و قانون حمایت کنه

0 0
افزودن نظر:
captcha