ورود / عضویت
021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره

عنوان دسته بندی: افزایش تمرکز

مرکز مشاوره خوب در تهران
مرکز مشاوره در واقع محیطی است که افرادی با توانایی خاص خودشان و رشته تحصیلی مرتبط که همان مشاوره و روانشناسی است، دور هم جمع آمده اند تا خدمات مناسبی را برای افراد نیازمند به راهنمایی و مشاوره انجام دهند. مرکز مشاوره تعریف مشخصی دارد و امکانات تشخیصی خاصی دارد اما مرکزهای مشاوره در خدمات رسانی، گاها با یکدیگر متفاوت عمل میکنند و نسبت به گرایش های مشاوران خود و راههای درمانی که انتخاب کرده اند، میتوانند خدمات متفاوتی را انجام بدهند. بطور مثال مرکز مشاوره ایی که تنها تعدادی روانکاو در آن تصمیم به ارائه خدمات مشاوره گرفته باشند، صرفا فقط درمان با گرایش روانکاوی در آن انجام میشود و یا مشاوران رفتار درمانگری که در یک مرکز مشاوره قرار گرفته باشند، صرفا راهکار درمانی شان از طریق رفتار درمانگری است. این توضیحات به این دلیل است که بدانیم برای درمان خود چه گرایشی را انتخاب میکنیم و با چه گرایشی از درمان، احساس رضایت بهتری...
افراد موفق چه کسانی هستند
موفقیت در اصل خود دو هدف مهم که برای انسان مورد نظر است را دنبال میکند: ۱- سلامت فیزیکی و روانی انسان؛ انسان به دلیل مکانیزم های انسانی خود در گذر از درد و رنج است و به واسطه همین موضوع به دنبال سلامتی جسمی است. ۲- خوشبختی؛ خوشبختی هدف نیست بلکه احساسی است که در زندگی به دست می آید. موفقیت در هر جامعه ایی متفاوت است اما اشتباهی که با آن مواجه ایم این است که موفقیت داشتن مدرک، پول و ... است. اما باید بدانیم موفقیت زمانی تجربه میشود که در چهارچوب خوشبختی و سلامت جسمی قرار گیرد؛ به این معنا که نمیتوانیم سلامت جسمی خود را از دست بدهیم و چیزی را به دست بیاوریم که نام آن را موفقیت بگذاریم و یا دستآوردی داشته باشیم که احساس خوشبختی با آن نکنیم و به بدبختی برسیم اما آن را موفقیت فرض کنیم. بنابراین روزی میتوانیم درباره موفقیت صحبت کنیم که در این دو چهارچوب قرار گیرد، در غیر اینصورت نام آن بردن و یا نباختن و یا باخت دیگران است و نه...
همدلی در مهارت زندگی
یکی دیگر از مهارت های زندگی همدلی است؛ همدلی به معنای احساس قلبی و صمیمیت با هر کسی که با آن احساس نزدیکی و رضایت میکنیم، است. در واقع در مبحث همدلی اجتماعی شاید ما با افرادی که در پیاده رو میبینیم احساس صمیمیت نکنیم و رضایت قلبی نداشته باشیم اما همدلی اجتماعی و احساس تعلق خاطر داشتن به محیط و افرادی که در آن هستند، باعث میشود رفع نیازهای آنها و سعی در رضایت خاطرشان، عاملی برای رضایت خاطر خودمان شود. مثلا در کشور ژاپن دو احساسی که بیش از همه بین مردم وجود دارد، احساس همدلی و پس از آن عذاب وجدان است؛ یعنی به همان نسبت که احساس همدلی باعث میشود مردم یک جامعه با یکدیگر صمیمی و مهربان باشند، به همان میزان اگر این اتفاق نیافتد، احساس عذاب وجدان میگیرند و این احساس باعث میشود روز دیگری به کمک یکدیگر بشتابند. پیش از این راجع به بوجود آمدن احساس همدلی صحبت کرده بودیم؛ این احساس از درون خانواده شروع به رشد پیدا میکند. دقیقا از...
مهارت تصمیم گیری
تصمیم گیری در مهارت های زندگی مقوله مهم دیگری است که به آن میپردازیم. اینکه هر شخصی بعنوان یک انسان بالغ، قدرت تصمیم گیری داشته باشد، برای هر کسی جمله واضحی است اما چرا تصمیم گیری در برخی از موارد به قدری سخت و یا شتابزده است که بازدهی مناسب خود را ندارد و به جای نمادی از قدرت، شناخت و پایبندی به اصول، دلزدگی را برایمان به همراه خواهد داشت. در تصمیم گیری باید بدانیم راجع به چه موضوعی نیازمند تصمیم گرفتن هستیم؛ شناخت دقیق موضوع و احساس نیاز به این که آیا باید تصمیم قطعی خودمان را در این شرایط بگیریم یا نه بسیار با اهمیت است. اگر نتوانیم شرایط را به درستی از یکدیگر تشخیص دهیم، بنابراین تصمیم گیری های غلطمان به نسبت بیشتر از قبل خواهد بود. انفعال در تصمیم گیری اما تصمیم نگرفتن و منفعل عمل کردن، پیش از شناخت شرایط باید برای ما واضح شود. کسانی که نمیتوانند تصمیم گیرند و در واقع قدرت تصمیم گیری ندارند و در موقعیت هایی که نیاز...

تفکر خلاق

19 آذر 1397
تفکر خلاق
تفکر خلاق یکی از مهارت های 10 گانه زندگی است. وجه تمایز انسان با دیگر موجودات تفکر و اندیشیدن در واقع وجه تمایز اصلی انسان با دیگر موجودات جهان هستی است. انسان توانایی اندیشیدن دارد و فکر می کند، و همچنین عقل او و اندیشیدن برای او کاربردی است و توانسته با استفاده از تفکر، جهان پیرامون خود را تحت کنترل‌ خود قرار بدهد. بنابراین انسان بنا به تفکر کردن و اندیشیدن خود را موجودی متمایز کرده است. اندیشیدن اندیشیدن به این معنی که انسان میتواند بنا به خواسته قلبی خود، قبل از انجام هر فعالیتی چه غریزی و چه غیر غریزی به انجام عمل خود بیاندیشد و این فکر کردن قبل از انجام و شروع هر عملی عواقب و دستاوردهای کار او را برایش تا درصدی واضح میکند. تأثیر اندیشیدن بر انسان بنا بر این وضوح میتواند در تصمیمات خود تغییر ایجاد کند و یا خود طبق تغییرات، تصمیم گیری را تغییر دهد. بنابراین انسان بر اساس قدرت اندیشیدن و تفکر کردن میتواند مسئولیت...
صفحه: 12345611
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA