ورود / عضویت
021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره

عنوان دسته بندی: درمان افسردگی

افسردگی : چالش های سالمندی
چالش های سالمندی یکی از دوره های  مهم زندگی هر شخصی است که با آن مواجه میشود. در واقع هر فردی پس از گذراندن دوره های جوانی و میانسالی به دوره سالمندی نزدیک میشود و مطلب مهم این است که این دوره برای هر شخصی اتفاق میافتد و با آن مواجه میشود.  احساس ضعف و ناتوانی در دوره سالمندی همه افراد احساسی از ضعف و ناتوانی را تجربه میکنند و این ناتوانی و ضعف باعث میشود دوره سالمندی با ترکیبی از بیماری و احساسات ناخوشایند، در مواردی برای افراد بسیار دشوار جلوه کند. در واقع هر فردی پس از گذراندن دوره میانسالی با نزول دوره سنی خود و رشد خود مواجه میشود و دیگر توانایی انجام کارهای خود را نیز در برخی از موارد نخواهد داشت.  ۷۰ سالگی اما هر کسی پس از ۷۰ سالگی به بعد، وارد این دوره میشود. از آنجایی که میانگین سن مرگ و میر رو به افزایش گذاشته است، دوره میانسالی و سالمندی هم به همان میزان رشد پیدا کرده است. چالش های سالمندی عبارتند از: با...
افسردگی : چالش های سالمندی
چالش های سالمندی یکی از دوره های  مهم زندگی هر شخصی است که با آن مواجه میشود. در واقع هر فردی پس از گذراندن دوره های جوانی و میانسالی به دوره سالمندی نزدیک میشود و مطلب مهم این است که این دوره برای هر شخصی اتفاق میافتد و با آن مواجه میشود.  احساس ضعف و ناتوانی در دوره سالمندی همه افراد احساسی از ضعف و ناتوانی را تجربه میکنند و این ناتوانی و ضعف باعث میشود دوره سالمندی با ترکیبی از بیماری و احساسات ناخوشایند، در مواردی برای افراد بسیار دشوار جلوه کند. در واقع هر فردی پس از گذراندن دوره میانسالی با نزول دوره سنی خود و رشد خود مواجه میشود و دیگر توانایی انجام کارهای خود را نیز در برخی از موارد نخواهد داشت.  ۷۰ سالگی اما هر کسی پس از ۷۰ سالگی به بعد، وارد این دوره میشود. از آنجایی که میانگین سن مرگ و میر رو به افزایش گذاشته است، دوره میانسالی و سالمندی هم به همان میزان رشد پیدا کرده است. چالش های سالمندی عبارتند از: با...
اعتیاد به قمار و نحوه ترک آن
اعتیاد به قمار مانند هر اعتیاد دیگری رفتار اعتیاد گونه است که وابستگی شدیدی دارد. افرادی که دچار به اعتیاد قمار هستند، در واقع بیشترین وقت و پول خود را صرف بازیهایی که در آن شرط بندی بر سر پول و یا هر دارایی دیگری دارند، میکنند.  اعتیاد به قمار مانند اعتیاد به الکل و مخدر است این دست از افراد با اعتیادشان به قمار کردن، در واقع مانند اعتیاد به الکل و مخدر خود را درگیر رفتارهایی مخرب میکنند که در آسیب قرار میگیرند. مقوله اعتیاد از لحاظ روانی هر فردی را درگیر و وابسته میکند. چه بسا افراد معتاد میتوانند فرصت هایی طولانی از اعتیاد خود دست بکشند و پس از آن مجدد به آن روی بیاورند. افراد پیرامون فرد معتاد افراد دچار اعتیاد به قمار در تمام چالشهای هر فردی که دچار اعتیاد است قرار میگیرند، آنها نه تماماً به خود بلکه به دیگر افراد اطراف خود آسیب می رسانند، آنها و زندگیشان را دچار آسیب میکنند. دروغگویی یکی از اولین معضلات افراد...
کنار آمدن با مرگ فرزند
کنار آمدن با مرگ فرزند، شاید یکی از سخت ترین اتفاقاتی باشد که هر پدر و مادری با آن مواجه میشوند. به راستی چگونه میتوانیم انتظار داشته باشیم پدر و مادری با مرگ فرزندشان کنار بیایند و آن را به مرور فراموش کنند و یا دچار آسیب های جدی پس از آن نشوند. فرزندان برای پدر و مادر مهمترین و شاید عزیزترین موجوداتی هستند که در جهان وجود دارند. چگونه میشود سالهایی را برای عزیزترین موجود در جهانمان زحمت بکشیم، او را بزرگ کنیم و دوستش داشته باشیم و بر اساس هر اتفاقی او را از دست بدهیم.  دلگیری از دیگران شاید پدر و مادرهایی که با چنین فاجعه ایی مواجه میشوند از انتظار دیگران که میخواهند با مرگ فرزندانشان کنار بیایند، دلگیر و ناراحت میشوند. تروما پدر و مادرهایی در این وضعیت، مطمئن میشوند که کسی آنها را درک نمیکند، نمیفهمد و نمیدانند آنها متحمل چه غم بزرگی شده اند و بنابراین فراموش کردن آن به همان میزان نیز دشوار است. پدر و مادرهایی که با...
مشاوره خانواده : خانه سالمندان
خانه سالمندان مکانی است برای مراقبت و نگهداری از سالمندان نیازمند به مراقبت و اشخاصی که خود نمیتوانند از خودشان به همان نحوی که یک فرد مستقل میتواند توجه کند، مراقبت کنند. از اینرو خانواده هایی که دارای سالمندانی هستند که نمیتوانند توجه کافی به آنها داشته باشند، ترجیحا والدین یا افراد فامیلی که قبول مسؤلیتشان به عهده آنهاست را در مرکز سالمندان نگهداری میکنند. جامعه سنتی ایران پیش از این در جامعه سنتی ایران، سپردن سالمندان به مراکز نگهداری از آنها، بسیار سخت و عجیب و دشوار بود اما امروزه با تغییر در سبک زندگی مردم، تغییر در نگرش ها و نوع زندگی افراد در جامعه، دیگر مانند قبل نگهداری از سالمندان در مراکز مراقبت، ناهنجاری ندارد. البته که نگهداری از پدر و مادر در همه دنیا وظیفه فرزندان است و فرزندان با هر توان و سعی و تلاشی که شده باید مسؤلیت مراقبت از پدر و مادر خویش را به عهده داشته باشند. مهربان باشیم تجربه صبر و...
صفحه: 12345613
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA