ورود / عضویت
021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره

عنوان دسته کارگاه: ذهن آگاهی

کارگاه مایندفولنس مرکز مشاوره شمال تهران مکث
مدرس: دکتر سهیلا عیسایی کارگاه مایند فولنس دکتر سهیلا عیسایی در مرکز مشاوره شمال تهران (مکث) و در آذر سال 1397 برگزار شد. ابتدا باید بدانیم کلمه مایندفولنس (Mindfulness) در لغت به معنای توجه هدفمند است؛ با این تعریف که توجه را از گذشته و آینده کم میکنیم و به صورت آگاهانه در لحظه حال توجه خود را معطوف میکنیم. مایندفولنس در علم روانشناسی امروز یکی از پرکاربردترین اهداف را دنبال میکند؛ مایندفولنس تمرکز و توجه ذهن به صورت آگاهانه به آنچه که میخواهیم است. انسان امروزی که در فضای تنش زای شغل، ازدحام و کارهای انباشته شده قرار دارد، بوسیله مایندفولنس و شناخت آگاهانه تفکرات خود میتواند توجه و تمرکز خود را بر روی مسائلی که نیازی به توجه و تخلیه انرژی ندارند، بردارد و به مسائل مهمتری پردازد. راهکارهای آموزشی مایندفولنس در واقع مایندفولنس به نوعی از حجم نشخوار ذهنی با آگاهی به این که چه میخواهیم و چه احساسی داریم و در چه لحظه ایی قرار...
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA