22004925 021
افزایش تاب آوری در مقابل کرونا و مقابله با اختلالات اضطرابی حوادث طبیعی
در حالت عادی ممکن است افراد به دلیل سرسختی های روان شناختی یا تاب آوری بالا در مواجه به استرس هایی شبیه زلزله، لزوما به اختلال استرس پس از سانحه رو به رو نشوند.

ورود زود هنگام کودکان به عرصه کار

منتشر شده در تاریخ 8 مرداد 1399 - ساعت 11:46
ورود زود هنگام کودکان به عرصه کار
مشاوره روانشناس مرکز مشاوره مکث در گفتوگو با خبرنگار مکث درباره آسیب های احتمالی ورود زود به هنگام کودکان به محور کار و شاگردی یا دوره گردی، اظهار کردند.

تاثیر منفی اضطراب بر روی کرونا

منتشر شده در تاریخ 31 تیر 1399 - ساعت 21:20
تاثیر منفی اضطراب بر روی کرونا
در حال حاضر به نظر می رسد اضطراب ناشی از ابتلا به کرونا افزایش زیادی داشته است؛ اگرچه استرس و اضطراب واکنشی طبیعی نسبت به شرایط تهدیدآمیز است،