22004925 - 021

روانشناسی بازار بورس

روانشناسی بازار بورس

اگر از سرمایه گذاران و تاجران بورس بپرسیم که هدف آنها از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار چیست، بیشتر آنها یک جواب ساده می دهند: آنها می خواهند سود کسب کنند و از بورس ایجاد درآمد کنند.

اگرچه این پاسخ واضح به نظر می رسد، ممکن است دلیل واقعی نباشد. در بین همه انسانها، آرزوهایی وجود دارد که ممکن است صمیمانه بیان نشود، یا ممکن است حتی از آنها آگاه نباشیم.

بیشتر افراد، هنگام تصمیم گیری در مورد پول و سرمایه خود، به جای اینکه واقعاً به فکر دنبال کردن یک هدف واحد (سود) باشند، معمولاً در صدد برآورده کردن برخی از احساسات درونی خاص خود هستند. اما فقدان این خواسته ها و احساسات درونی است که می تواند ما را به سمت اشتباهات ویرانگر در سرمایه گذاری سوق دهد و از نظر عاطفی و اقتصادی هم ما را دچار رنج کند.

همه این احساسات درونی سرمایه گذاران در حوزه روانشناسی بورس یا بازار سهام قرار می گیرد که باید مورد توجه قرار گیرد. به عنوان مثال، حتی اگر معاملات ما سودآور نباشند، ممکن است ما بطور منظم به تجارت سهام ادامه دهیم و به جای سرمایه گذاری در یک عملیات آگاهانه مالی، آنرا به عنوان یک بازی لذت بخش و صرفاً برای رضایت انجام دهیم.

از طرف دیگر، ما نباید به دلیل ترس از دست دادن سرمایه خود، خطرات معقولی را که باید در نظر گرفته شود را نپذیریم تا بتوانیم سود بیشتری در بازار داشته باشیم. ما ممکن است تمایلی به فروش سهام سقوط کرده خود نداشته باشیم زیرا ما فقط می خواهیم امیدوار باشیم که قیمت در نهایت افزایش می یابد و ما نیازی به پذیرش شکست نخواهیم داشت.

اما به طور کلی مشکل ما هر یک از موارد فوق باشد، دانستن خواسته های شخصی پنهان در درون خود و تسلط بر روانشناسی بورس، بسیار مهم است تا با تصمیمات بهتر بتوانیم به هدف مورد نظر خود برسیم.