22004925 - 021

ورود زود هنگام کودکان به عرصه کار

ورود زود هنگام کودکان به عرصه کار

مشاوره روانشناس مرکز مشاوره مکث در گفتوگو با خبرنگار مکث درباره آسیب های احتمالی ورود زود به هنگام کودکان به محور کار و شاگردی یا دوره گردی، اظهار کردند: کودکانی که خیلی سریع ورود به عرصه کار و فعالیت می کنند، احتمال دارد تحت تاثیر خطرات و آسیب های قرار بگیرند و بیشتر اوقات آرزوهای دست نیافته والدین آنها باعث می شود تا کودکانشان را زود تر به سما کار سوق دهند. البته گاهی مشکلات مالی بسیار شدید باعث این امر می شود.

مشاوره روانشناسی مکث با اشاره به این نکته که در بعضی مواقع نیز وضعیت اقتصادی والدین و منافع مالی می تواند کودک را به این وادی هدایت کند، افزود: مواردی هم وجود دارد که هوش، هوش هیجانی، استعداد و توانایی های کودک او را به دنیای کار و فعالیت حرفه ای می کشاند. در میان کودکان انگشت شماری که واقعا به شهرت دست پیدا می کنند، دقت کنید که تعداد کمی هستند که از لحاظ روحی و روانی آسیب نمی بینند.

ایشان بیان کردند گاهی اوقات حضور در عرصه فعالیت ها و مشاغلی همچون بازیگری، خوانندگی و نظایر آن که می تواند با شهرت و محبوبیت همراه شود می تواند بر رشد فکری و احساسی یک کودک اثر بگذارد و او را در معرض آسیب ها و مشکلات رشدی و روانی قرار دهد. میزان این آسیب ها به انگیزه کودک و والدین، سن و سال کودک، مدت زمان کانون توجه بودن، میزان تعهد، محیط کاری و دستاورد های اقتصادی بستگی دارد.

کریمی با بیان اینکه این کودکان به دلیل اینکه بیش از هم سن و سالان خود در زمینه روابط اجتماعی رشد می کنند ممکن است در معرض طرد شدن از سوی دوستان و همسالان خود قرار گیرند، ادامه داد: توجه بیش از حد، حفاظت و حمایت بیش از اندازه و خارج از حد معمول، عدم فرصت برای بازی، تحت فشار و استرس قرار دادن کودک و تمرین های فشرده و زیاد به همراه سختگیری و تنبیه، می تواند کودک را در معرض موارد، متعددی چون استرس، اضطراب، نگرانی، بدخلقی و در سنین بالاتر اختلالات خواب و تغذیه، انزوا و دوری از خانواده و دوستان، کم مهارتی و افکار و باور های کمال گرایانه قرار دهد.

این روانشناس با اشاره به اینکه کودکان نیازمند رشد در محیطی امن و توأم با آرامش هستند، گفت: والدین باید توجه داشته باشند تا از کودکان خود به عنوان ابزاری جهت تحقق رویا ها و آرزو های خود استفاده نکنند و آن ها را از بازی و سایر مواردی که به رشد و تکاملشان کمک می کند، محروم نسازند.

ایشان اضافه کردند در صورتی که کودکی با استعداد و توانمندی خود وارد دنیای بازیگری، خوانندگیمی شود، باید سعی کرد به عنوان حرفه و شغل به آن نگاه نشود و شرایط توأم با تفریح و لذت برای کودک یا نوجوان مهیا و از هر گونه اعمال فشار بر آن پرهیز شود و همچنین تمرین ها با تمایل کودک و خواست وی اجرا شود.

مشاور ما با بیان اینکه باید به استرس و تنش کودک توجه شود، خاطرنشان کرد: خواب و استراحت و تغذیه کودک بسیار با اهمیت است، مهم است بدانید که نباید سایر برنامه های زندگی کودک تحت تاثیر تمرین ها و کارهای تخصص زیاد از حد قرار گیرد و باید انتظارات غیر واقع بینانه از کودکتان را تعدیل کنید. همچنین در صورت بروز استرس، اضطراب، وسواس، بیش فعالی و مشکلات رفتاریدر کودک حتما از روانشناسان متخصص کودک مرکز مشاوره مکث کمک گرفته شود.ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث