مقابله با احساس طرد شدن و 6 مهارت لازم


injamax.com

تاریخ نگارش: 7 بهمن 1397

در این مقاله مقابله با احساس طرد شدن و 6 مهارت لازم را ماکل و جامع توضیح خواهیم داد. البته بهتر است پیش از آنکه به دنبال راهکارهایی برای مقابله با احساس طرد شدن و مهارت های لازم باشیم. باید دلایل طرد شدن و ترس از طرد شدن را بدانیم آیا اصلا ما طرد شدیم یا تنها احساس طرد شدن داریم؟. طرد شدن به معنای کنار گذاشته شدن، نادیده گرفته شدن، تبعید شدن و حذف شدن است.

مقابله با احساس طرد شدن و مهارت های لازم

زمانی که فردی دچار احساس طرد شدن دارد و یا قبول میکند که طرد شده است، تمام این معانی به عنوان حالات روانی یکباره برای او تداعی میشود. زمانی که کوچکتر بودیم، وقتی صمیمی ترین دوستمان با فرد دیگری صمیمی میشد، به راحتی احساس طرد شدگی را تجربه میکردیم و احساس ناخوشایند آنرا در خود میدیدیم.

حسی که همه تجربه کرده اند

شاید هیچ کسی در این کره خاکی وجود نداشته باشد که این احساس را تجربه نکرده باشد. کودکانی که میخواهند از شیر گرفته شوند و یا جای خواب مستقل خود را داشته باشند، با تجربه سهمگین طرد شدگی مواجه میشوند. اما به دلایلی که در سن رشد قرار دارند، این احساس، استقلالی مهم را به کودک میدهد که در آینده ایی نه چندان دور برای کودک تجربه ایی خوشایند خواهد بود.

مقابله با طرد شدن

حالت های وابستگی شدید در دوران کودکی

افراد وابسته که از دوران کودکی نیز حالت های چسبندگی شدیدی به والدین و افراد اطراف خود را تجربه کرده اند. شروع علت وابستگی به دلیل حمایت های افراطی مادر یا پدر است. معمولا دیر از شیر مادر گرفته شده اند و به دنبال آن نیز جای خواب مستقل خود را پیش از شش ماهگی نداشته اند. معمولا در کنار مادر و یا پدر میخوابیده اند، کودکانی وابسته با سطحی شدید از اضطراب جدایی هستند که تجربه طرد شدگی و احساسا احساس طرد شدن در آنها بیش از دیگران و سخت تر از هر کودک مستقل دیگری است.

راحتی کودکان مستقل

کودکان مستقل به شکل ساده تر و راحت تری به مهد کودک میروند. برای خود دوستانی پیدا میکنند و تجربه های اجتماعی فعال تری دارند. میتوانند به طور مستقل بازی کنند و در مواقع تنهایی خود را سرگرم کنند اما کودکان وابسته مدام درگیر هراس از دوری مادر هستند و نمیتوانند با کودکان همسال خود ارتباط مؤثری برقرار کنند و از لحظه دوری از مادر دچار رنجی عمیق میشوند. بنابراین همین تجربه را در بزرگسالی با منعکس کردن روابط عاطفیشان با دیگران بدست می آورند.

وابستگی که در دوران مدرسه ادامه پیدا می کند

کودکان در مدرسه دوستانی دارند که به آنها عمیقاً وابسته میشوند؛ در هنگام ازدواج به همسرانشان وابستگی شدیدی پیدا میکنند و پس از آن کودکانشان را تحت تأثیر خود قرار میدهند. بنابراین تجربه طرد شدن برای افراد وابسته، به علت هراس از تنها ماندن و دوست داشته نشدن و سطح عمیقی از اضطراب جدایی و وابستگی شدید، بسیار زیاد است.

نادیده گرفته شدن یا طرد شدن توسط دوستان

اگر تعدادی از دوستانمان به مهمانی رفتند و ما را دعوت نکردند و نادیده مان گرفتند، چقدر میتواند برای فردی که با خود لحظه های خوبی سپری میکند اهمیت داشته باشد.

ممکن است به طور اتفاقی ما را فراموش کرده باشند و یا ترجیحشان این بوده باشد که ما در آن مهمانی حضور نداشته باشیم، چه اهمیتی دارد زمانی که خودمان میتوانیم زمان خود را پر کنیم و در کنار آن هم به دوستان وابسته نباشیم که اگر در یک جمع حضور پیدا نکردیم، احساس تبعیض شدن و ناخواستنی بودن به ما هجوم آورد.

باید بدانیم افرادی با وابستگی شدید، عزت نفس و رشد عزت نفس را به خوبی درک نمیکنند؛ زیرا انرژی روانیشان بیش از آنکه به رشد خود متمرکز باشد، به هراس از طرد شدن متمرکز میشود و فرد نمیتواند به عزت نفس و احساس خود دوست داشتنی بودن توجه کند و مدام در پی آن است که دیگران را ترغیب کند که او را دوست داشته باشند و یا نادیده اش نگیرند تا احساس تنها گذاشته شدن و نادیده گرفته شدن را تجربه نکند.

از این رو بالا بردن عزت نفس مهم است که؛ زمانی که ما خودمان را دوست داشته باشیم و خودمان را به همان شکل که هستیم بپذیریم و این خواستنی بودن منوط به آنچه که از خوب خودمان است سرچشمه گرفته باشد، بدان معنی است که دیگر نیازی به اثبات خودمان به اطرافیان نداریم.

در هر صورت احساس طرد شدن از تفکر نخواستنی بودن متصاعد میشود، اگر به این جمله توجه کنیم، میتوانیم به خوبی درک کنیم که طرد شدن یک تفکر از پیش تعیین شده برای خودمان است.

در واقع ما به صورت ناخودآگاه بنا بر رشد و تربیتمان که به چه میزان فردی مستقل، خلاق و هدفمند هستیم، میتوانیم این تفکر را در خود رشد دهیم که مدام در حال طرد شدن هستیم و یا میتوانیم در تنهاترین لحظات زندگیمان برای خودمان اوقات خوشی فراهم کنیم و نیاز مداوم و مبرمی به بودن در کنار کسانی که احساس میکنیم دوستشان داریم نداشته باشیم. از این رو تمام تجربه این احساس به عزت نفس و شناخت کامل از خودمان بر میگردد.

بنابراین اگر خود را در چنین حالاتی احساس کردیم باید به شناخت عزت نفسمان و قدرتمندی عزت نفسمان که سرمنشا آن خویشتن دوستی است تمرکز کنیم.

مقابله با احساس طرد شدگی

6 مهارت لازم برای مقابله با احساس طرد شدن

  1. شناخت از خود و آنچه که هستیم. محاسن خود را جویا شویم، بدانیم در چه مواردی انسان قوی تری ظاهر میشویم و در چه مواردی ناتوان و ضعیف هستیم.
  2. از ضعف هایمان هراس نداشته باشیم. هر کسی حتی قدرتمند ترین انسانی که به ذهنمان خطور میکند قطعاً نقطه ضعف هایی دارد و در مواردی ناتوانایی هایی را احساس میکند.
  3. در جمع بودن و مورد پذیرش بودن چه احساسی به ما میدهد، به دنبال تجربه هایی باشیم که این احساس را برایمان تداعی میکند اما تجربه هایی تک نفره و شخصی باشند.
  4. تحمل کردن تنهایی؛ زمانی که حرف از تحمل کردن میاید بدان معنی است که بتوانیم بپذیریم که هر کسی در زندگی خود تنها است و ما باید به این باور دست پیدا کنیم که هر فردی در جهان تنها است و برای فرار از این تجربه مداوم که همیشه در کنار ما است (تنهایی) نیازمند هر جمع و فرصتی برای بودن در کنار دیگران نباشیم.
  5. خود را بپذیریم و بیش از آنچه که ذهنمان ما را برای طرد نشدن یاری کند، باید یک بار برای همیشه این مسئله را در ذهنمان حل کنیم که هیچ کسی نمیتواند در تمام لحظه هایی که ما نیاز به دوست داشته شدن داریم دوستمان داشته باشد و یا در لحظاتی که احساس میکنیم تنها هستیم پسمان نزند. هر فردی موجودی مستقل است و شیوه مستقل خود را از زندگی دارد.
  6. سقف انتظارمان را از دیگران پایین نیاوریم، بلکه از بین ببریم. انتظار داشتن به معنای طلبکار بودن است، چرا ما باید از کسی انتظاری داشته باشیم که اگر برآورده نشد، در ذهنمان یا برای دیگران به صورت فردی طلبکار ظاهر شویم که مثلاً؛ ما از او انتظار داشتیم و او ما را نادیده گرفت.

زمانی که از هیچ کسی به غیر از خود انتظار نداشته باشیم، غافلگیر نخواهیم شد. انتظارات ما هستند که ما را همیشه و همیشه در خواستن هایی میاندازند که موجب دوری ما از دیگران میشوند و احساس طرد شدن را به واسطه آن تجربه میکنیم.

بنابراین اگر بدون سقفی از انتظار در برابر دیگران ظاهر شویم و از هر آنچه که برایمان ناخواسته و خواسته به همراه دارد حتی برای لحظه ایی از بودنشان سپاسگزار باشیم، به هیچ وجه پس از آن احساس طرد شدن، ناخواستنی بودن و تبعید شدن را تجربه نخواهیم کرد.