آنچه درباره چرخه پاسخ جنسی باید بدانید


injamax.com

تاریخ نگارش: 27 شهریور 1398

چرخه پاسخ جنسی شامل 4 مراحله میل جنسی، برانگیختگی جنسی، ارگاسم (اوج لذت جنسی) و برطرف شدن میل جنسی است. در این مقاله هر 4 مرحله به صورت مجزا شرح داده شده است. همه افراد در این چهار مرحله مشترک هستند ولی زمان بندی آن در هر فرد متفاوت است. داشتن مشکل در هر قسمت از چرخه پاسخ جنسی نیاز به ارزیابی و درمان دارد.

چرخه پاسخ جنسی چیست؟

چرخه پاسخ جنسی به دنباله ای از تغییرات جسمی و عاطفی اشاره می کند که به محض اینکه فرد از لحاظ جنسی برانگیخته شود و در فعالیت های تحریک کننده جنسی از جمله مقاربت و استمناء شرکت کند، چرخه پاسخ جنسی شروع می شود.

چرخه پاسخ جنسی

دانستن چگونگی واکنش بدن در طی هر مرحله از چرخه می تواند رابطه شما را تقویت کند و به شما در تشخیص علت اختلال عملکرد جنسی کمک کند. این تنها الگوی چرخه پاسخ جنسی نیست، اما شناخته شده ترین آن است. با مطالعه این مقاله شما می توانید به آنچه درباره چرخه پاسخ جنسی وجود دارد، اطلاعات مناسبی را کسب کنید.

مراحل چرخه پاسخ جنسی چیست؟

چرخه پاسخ جنسی چهار مرحله دارد: میل (میل جنسی)، برانگیختگی (هیجان)، ارگاسم و پاسخ.

زن و مرد هر دو این مراحل را تجربه می کنند، اگرچه زمان بندی متفاوت است. به عنوان مثال، بعید نیست که هر دو شریک در همان زمان به ارگاسم برسند. علاوه بر این، شدت پاسخ، زمان صرف شده در هر مرحله از فردی به فردی دیگر متفاوت است.

بسیاری از زنان به این ترتیب مراحل جنسی را طی نمی کنند. بعضی از این مراحل ممکن است در طول برخوردهای جنسی وجود نداشته باشد یا در سایر موارد خارج از توالی جنسی باشد. تمایل به صمیمیت ممکن است انگیزه ای برای فعالیت جنسی در برخی از افراد باشد. درک این تفاوت ها ممکن است شرکا را در درک بهتر بدن و پاسخ های یکدیگر و افزایش تجربه جنسی کمک کند.

چندین تغییر فیزیولوژیکی ممکن است در مراحل مختلف چرخه پاسخ جنسی رخ دهد. افراد ممکن است برخی، همه یا هیچ یک از این تغییرات را تجربه کنند.

چرخه پاسخ جنسی 1: هوس یا میل جنسی

مشخصات عمومی این مرحله که می تواند از چند دقیقه تا چند ساعت به طول انجامد شامل موارد زیر است:

چرخه پاسخ جنسی 2: برانگیختگی

ویژگی های عمومی این مرحله که تا مرز ارگاسم گسترش می یابد، موارد زیر را شامل می شود:

مراحل چرخه پاسخ جنسی

چرخه پاسخ جنسی 3: ارگاسم

این مرحله اوج چرخه پاسخ جنسی است. دارای کوتاهترین مراحل است و به طور کلی تنها چند ثانیه طول می کشد. مشخصات عمومی این مرحله شامل موارد زیر است:

چرخه پاسخ جنسی 4: نتیجه

در طی این مرحله بدن به آرامی به سطح عادی عملکرد خود باز می گردد و قسمت های بدن متورم و درست شده به اندازه و رنگ قبلی خود برمی گردد. این مرحله با احساس کلی بهزیستی و اغلب خستگی مشخص می شود. برخی از خانم ها با تحریک جنسی بیشتر قادر به بازگشت سریع به مرحله ارگاسم هستند و ممکن است ارگاسم چندگانه را تجربه کنند.

مردان به زمان بهبودی پس از ارگاسم، به نام دوره ای مقاوم، نیاز دارند که در طی آن دوباره نمی توانند به ارگاسم برسند. مدت دوره جنسی در مردان متفاوت است و با افزایش سن تغییر می کند.