تأثیر غیر قابل انکار والدین بر تربیت کودکان


injamax.com

تاریخ نگارش: 22 آبان 1397

اثر والدین بر تربیت کودکان به دو شکل متفاوت است. رفتار والدین با کودک، تأثیری آشکاری دارد. مرکز مشاوره شمال تهران و دکتر روانشناس بالینی معتقدند والدینی که به طور مستمر با فرزندان خود حرف میزنند و برای آنها کتاب میخوانند معمولاً کودکانی به وجود می آوردند که وسیع ترین خزانه لغات، بالاترین نمرات هوش و بهترین نمرات درسی را دارند. والدینی که هنگام درخواست اطلاعات از کودکان خود با آنها استدلال میکنند، معمولاً فرزندانی مدنی تر دارند. تأثیرگذاری خانواده را از یافته های زیر میشود متوجه شد.

از بین ۱۰۰۰ کودک آمریکایی برخی از کودکانی که در خانه بزرگ شده بودند و برخی از کودکانی که مدت زمان کوتاه یا بلندی را در مهد کودک گذرانده اند نتیجه به دست آمده این بود که کودکانی که در خانه بزرگ شده بودند، با این که استقلال کم تری داشتند اما از همدلی بیشتری برخوردار بودند، تحکم خودمحوری کمتری را هم از خود نشان میدادند.

باور آمیخته با عواطف و همانند سازی

والدین از طریق ویژگی های شخصی خود نیز میتوانند بر کودکان اثر بگذارند، کودکان در مورد خودشان به نتیجه گیری هایی میرسند که غالباً نادرست است. زیرا احساس میکنند چون فرزند آن مادر یا پدر هستند باید این ویژگی را داشته باشند، که این باور را باور آمیخته با عواطف و همانند سازی می نامند. مرکز مشاوره شمال تهران و دکتر روانشناس بالینی معتقدند. بنابراین اگر والدی خود یا فرزندش را مهربان، عادل و یا صبور بداند کودک فرض میکند حتماً این صفت ها را دارد، بنابراین همین باور باعث احساس خوشایندی در او میشود و به مرور همین رفتار میتواند از طریق الگو برداری صحیح از والد در او شکل بگیرد.

شواهد نشان میدهد که اگر کسی خانواده کودکی را مورد قضاوت یا نقد قرار بدهد کودک عصبانی میشود، علت اضطراب یا عصبانیت از چنین رفتاری در کودک این است که کودک به طور ناخودآگاه فرض میکند هر نقدی به خانواده اش انتقاد از خود آنهاست. مرکز مشاوره شمال تهران و دکتر روانشناس بالینی معتقدند؛ در کنار خانواده، گروه همسالان نیز در تعیین و تثبیت رفتار کودک نیز اثر گذارند، اما چون کودک از بدو تولد تا ۵ سالگی که بیش تر وقت خود را در کنار مادر و پدر میگذارد، تأثیر بسزایی از همسالان خود که نقشی اساسی در خلق و خوی او داشته باشند نمیگیرد.

ترجیح کودک برای انتخاب دوست در معاشرت کردن

مهم اینکه بچه ها کودکانی را برای معاشرت انتخاب میکنند که ارزش ها و علایقشان مشابه به هم باشد. کودکی که برای کار مدرسه ارزش قائل باشد دوستانی انتخاب میکند که آنها هم به همین منوال رفتار میکنند و چون این کودک خود دوستانش را انتخاب کرده، پس نمیشود گفت تأثیر بسزای دوستانش باعث موفقیت او در درس است.

هیچ جامعه ایی وجود ندارد که بیان نکند خانواده تأثیر بسزایی در خلق و خو و رشد کودک ندارد، این امر واقعیتی غیر قابل انکار است که نقش خانواده بر رشد، اخلاقیات و هدفمندی کودک بسیار بسزا است.

پس در کنار نظریه تأثیر ژن ها بر تربیت فرزندان، تأثیر خانواده و اصول تربیتی آنها و نحوه رفتار والد بر کودک یکی از اساسی ترین عامل، تربیتی در فرزندان میباشد.

تأثیر والدین بر تربیت کودکان

7 نکته مهم در تربیت کودک

  1. رفتار خوب کودک خود را تشویق و تحسین کنید.
  2. نسبت به برخی از سوء رفتارهای کودک، به طور فعال بی توجهی کنید.
  3. پس از اینکه یک رفتار نامطلوب را به عنوان هدف در نظر گرفتید، رفتار خوب جایگزین آن را پاداش دهید.
  4. کودک خود را برای تمرین نمودن رفتاری که از او می خواهید یاد بگیرید کمک نمایید.
  5. از قانون های آموزشی معتبر استفاده کنید در جهت رفتارهای که برای فرزندتان ناخوشایند است.
  6. والد منظمی باشید. قوانین خانوادگی روشن، امور روزمره قابل پیش بینی را وضع کرده و در فعالیتهای کودک خود، ثبات داشته باشید.
  7. برای کودک خود الگویی باشید که می خواهید آن فرد در آینده باشد.