همه چیز در مورد شخصیت آرکتایپ هفائستوس


injamax.com

تاریخ نگارش: 30 فروردین 1400

آرکتایپ یا همان الگوی شخصیتی افراد از گذشته مورد توجه انسان ها بوده است. شخصیت های افراد چه زن و چه مرد دارای ویژگی هایی هستند که معمولاً به یکی از این الگو های شخصیتی نزدیک هستند و برخی افراد ترکیبی از چند آرکتایپ را شامل می شوند. دانستن الگوی شخصیتی افراد برای نحوه برخورد با آن فرد و برای خود فرد در مورد شناختن قدرت ها و ضعف های خود بسیار مهم است. آرکتایپ هفائستوس یکی از شخصیت های مردانه ای است که مهمترین ویژگی آن درون گرایی است.

ویژگی های شخصیت آرکتایپ هفائستوس

آرکتایپ هفائستوس

قدرت آرکتایپ هفائستوس

تمامی شخصیت ها و الگوی های شخصیتی دارای نقاط ضعف و قوت است که اگر خود فرد به این موارد آشنا باشد بسیار در مسیر زندگی می تواند موفق باشد:

پشتکار و سخت کوشی

این افراد در کار و انجام مسئولیت های خود بسیار جدی بوده و کارها و وظایفی را که به او محول شده است را به نحو احسنت انجام می دهند. زیرا با کار خود را سرگرم می کنند.

تمایل به یادگیری

آرکتایپ هفائستوس تمایل بسیار زیاد به یادگیری و همچنین استعداد یادگیری دارد و اگر بتواند در این مسیر قرار گیرد بسیار موفق خواهد بود و پیشرفت خواهد کرد.

متمرکز بودن بر کار

این شخصیت به علت اینکه بهترین محل برای تمدد اعصاب این افراد است. به همین دلیل در هنگام کار بسیار متمرکز بوده و ممکن است کلاً به محیط و افراد اطراف خود بی تفاوت باشند.

داشتن خلاقیت بالا

این افراد اگر در مسیر درست تحصیل و کار قرار گیرند. به علت علاقه به کار دارای پتانسیل خلاقیت بسیار بالا هستند و در مسائل و کارهای یدی قابلیت اختراع و در مسائل هنری قابلیت سرودن شعر و نقاشی های خارق العاده را دارند.

ازدواج با هفائستوس

رضایت از ازدواج آرکتایپ هفائستوس به نوع ازدواج و همسر او وابسته است. این شخصیت معتقد به تک همسری است و همسرش مهمترین و تنها فرد موجود در زندگی او است. پس اگر از این سمت ضربه ببیند به سختی به زندگی عادی باز خواهد گشت. این افراد تنها دوست دارند با همسرشان وقت بگذرانند و بسیار به همسرشان وفادار هستند و در صورت از دست دادن همسرشان به آن وفادار می مانند و دنبال رابطه دیگری نخواهند رفت و از همسر خود نیز انتظار دارند که وفادار باشد. این فرد در صورت تشویق همسر خود بسیار قابلیت پیشرفت دارند و در صورت انتقاد و عدم پشتیبانی همسر به فردی تنبل، درون گرا و نامنظم تبدیل خواهند شد.

نقاط ضعف کهن الگوی هفائستوس

تردید در تصمیم گیری

معمولاً برای تصمیم گیری های مهم دچار تردید مشوند و نیاز به کمک دارند و در این میان نقش همسر و والدین بسیار مهم است.

ترس درونی

یک ترس روانی و داخلی همواره در این افراد وجود دارد که ناشی از همان درون گرایی این افراد ناشی می شود.

شخصیت آرکتایپ هفائستوس

قدرت صحبت کردن و فن بیان ضعیف

البته این افراد تمایلی برای صحبت با دیگران و شرکت در بحث ها ندارند و همین مطلب ممکن است باعث ایجاد این ضعف شود.

وابسته بودن

معمولاً آرکتایپ هفائستوس ها دوست دارند به کسی تکیه کنند و همین موضوع هم باعث ضعف در تصمیم گیری این افراد می شود.

اعتماد به نفس کم

این مورد هم از خصلت درون گرایی زیاد این افراد ناشی می شود و چون عدم تمایل به حرف زدن دارند معمولاً قدرت پرورش اعتماد به نفس را هم نخواهند داشت. مگر اینکه در مسیر درست قرار گیرند.

پیشنهاداتی به هفائستوس

  1. حتماً این افراد باید اعتماد به نفس خود را تقویت کنند و برای این منظور پدر و مادر و اطرافیان نقش اساسی دارند.
  2. کمی باید از درون گرایی خود بکاهند و یاد بگیرند احساسات و خشم های درونی خود را بیان کنند. تا این تمایلات تبدیل به عقده و نفرت نشود.
  3. باید از وابستگی خود به افراد کاسته و دنبال فرد نجات دهنده نباشند و با حضور در اجتماع و برقراری روابط اجتماعی خود را از وابستگی به دیگر افراد بی نیاز کنند.
  4. آرکتایپ هفائستوس ها باید استعداد های خود را بشناسند و در راستای تقویت آن بکوشند و چون این افراد قدرت یادگیری بالایی دارند باید در راستای استعدادهای خود تحصیل و یا کسب مهارت کنند.