ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

تمرکز و بیش فعالی

ویژگی های افراد کامل
مرکز مشاوره شمال تهران و دکتر روانشناس مرکز مشاوره مکث معتقدند فرد کامل یا فرد خودشکوفا نتیجه مطلوب رشد روانشناختی و تکامل اجتماعی است. در واقع افراد کامل همان افراد پخته و خودشکوفا هستند که رشد روانی بالایی دارند و در همه حال برای بهبود حال و رفتار خود تلاش میکنند؛ البته ویژگی این افراد کامل در این بخش متفاوت از افراد پخته که در گذشته ذکر شد، میباشد اما این تفاوت به این معنا نیست که این افراد از ویژگی یکدیگر برخوردار نباشند. ویژگی هایی که از آنها صحبت میکنیم به صورت مشابه در افراد پخته، کامل و خودشکوفا پخش است با این تفاوت که افراد خودشکوفا تنها یک درصد کل جامعه را در برمیگیرند و رسیدن به این خودشکوفایی بسیار راه سخت و پر نشیبی است. مثلا در جوامع انسانی بتهوون یکی از افراد خودشکوفا است که در واقع رسیدن به چنین جایگاهی در کلیت یک جامعه تنها یک درصد از آن جامعه را در بر میگیرد. مقایسه افراد کامل و پخته افراد پخته و کامل،...
نقش نوروفیدبک در تقویت حافظه
پیش از این راجع به نوروفیدبک یا همان عصب شناسی رفتاری صحبت کردیم؛ در واقع در علم نوروفیدبک که نشانه ایی از شناخت عصب های مغزی است و جایگاه هر رفتاری در آن مشخص میشود، به دنبال تقویت حافظه میباشیم. نوروفیدبک خود به تنهایی کاربرد بزرگی در مراحل درمانی و مخصوصا تکمیل درمان ها دارد، بدین صورت که وقتی تحت نظر یک مشاور یا یک روانشناس نوروسایکولوژیک و یا روانپزشک قرار میگیریم، در کنار گذراندن مراحل مشاوره، نوروفیدبک و استفاده از دستگاه نوروفیدبک میتواند در تکمیل درمان و یا داشتن تجربه ایی بهتر از بهبود کمک کند و همچنین باعث تقویت حافظه شود. از آنجایی که هر رفتاری در مغز جایگاه مشخصی دارد و احساسات انسانی به وسیله ناقل های عصبی ما به تعادل میرسند، نوروفیدبک با دریافت امواج روی عصب های مغزی میتواند ما را به خواسته مان نزدیک تر کند. با توجه به اینکه حافظه کوتاه مدت، امروزه در کاربردی ترین سطح خود قرار دارد، به این دلیل که جامعه...
ویژگی افرادی که به پختگی شخصیت میرسند
از نگاه روانشناسان و علم روانشناسی وقتی نیازهای اولیه حل شود کم کم انسان در نیازها رشد میکند تا به پختگی شخصیت برسد. پختگی شخصیت مرحله ایی از رشد است که بر اساس آن افراد آخرین مرحله رشد روانی را طی میکنند. هوش هیجانی سالم دارند و نیازهایشان را مطابق با میلشان و خواسته قلبیشان در بهبود و سلامت روانیشان طی کرده اند. افرادی با پختگی شخصیت به تحقق بخشیدن استعداد خود و شناختن محیطشان میپردازند. آنها در حالت معمولی خود به دنبال کاهش تنش و ارضا کردن نیاز و تلاش برای هدف خاصی نیستند. هدف آنها غنی کردن زندگیشان با بالا بردن تنش برای مواجه شدن با رویدادهای چالش انگیز در زندگی است. در واقع این افراد در بطالت و رخوت دست و پا نمیزنند و از تجربه جدید و بودن در مکان و اتفاق های جدید استقبال میکنند و لذت میبرند. این افراد سعی مدام برای هماهنگی در زندگی روزمره خود ندارند بلکه در لحظه از رویارویی با اتفاقات لذت میبرند. از نگاه روانشناسان و...
بازسازی حافظه و تکنیک های مهم تقویت حافظه
تکنیکهای روانشناسی در گنجایش حافظه فعال برای همه محدود است، همانطور که پیش از این توضیح دادیم همه مردم از ۵ تا ۹ مورد را میتوانند در لحظه به حافظه بسپارند. اما از نظر علم روانشناسی در راهکار تقطیع میتوان اندازه قطعه ها را افزایش داد و از این راه بر تعداد ماده ها در حافظه افزود. مثلا اگر قرار باشد اعداد: ۱۴۹۲۱۷۷۶۱۱۹ را بخاطر بسپاریم، میتوانیم اعداد را مانند سال تقطیع کنیم مثلاً: ۱۴۹۲و ۱۷۷۶و ۶۱۱۹ و در ذهن به یاد بسپاریم. تصویر سازی ذهنی و رمزگردانی میتوان یادآوری موارد بی ربط به هم را با برقراری پیوند های معنادار در هنگام رمزگردانی بهتر کرد، زیرا این پیوند ها بعداً کار بازیابی را آسان میکند. تصاویر ذهنی برای پیوند دادن زوجهایی از مواد بی ارتباط به هم بسیار مفیدند و به همین دلیل تصویر سازی ذهنی، عنصر اصلی بسیاری از نظام های کمک به حافظه است. روش مکانی در تصویر سازی میتواند به اینگونه باشد که شما در ذهنتان مکان های متعددی...
انواع حافظه فعال و اجزای آن
وقتی در معنای انسان بودن دقت کنیم به نظر میرسد حافظه فعال هسته اصلی آن است. این حافظه است که به ما نوعی احساس تداوم میبخشد که درک ما از خویشتن نیز به آن بستگی دارد. برای درک چگونگی بررسی علمی حافظه، نخست باید به پژوهش هایی که در مورد حافظه انجام شده بپردازیم و پس از آن به روش های بهبود آن، اینکه چگونه میشود حافظه مان را قوی تر کنیم بپردازیم و ارتباط آن با حافظه کوتاه مدت. حافظه فعال یا کاری حافظه فعال یا همان حافظه کوتاه مدت شامل مواردی است که تنها به مدت چند ثانیه ذخیره میشوند. اما حتی در مواردی که اطلاعاتی را در حافظه فعال و یا همان حافظه کوتاه مدت به خاطر میسپاریم، باز هم حافظه شامل سه مرحله: رمزگردانی، اندوزش، بازیابی است. رمزگردانی برای رمزگردانی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت، نخست باید توجه ما بر آن اطلاعات متمرکز شود. از آنجا که (توجه) امری انتخابی است، این بدان معناست که بخش عمده ی آنچه در معرض حواس قرار میگیرد هرگز...
صفحه: 1234567