ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

ویژه زوج ها

استرس در دوران بارداری
استرس در دوران بارداری یکی از مسائلی است که به وفور ذهن مادران را درگیر میکند. تعریف استرس استرس در واقع ترسی است که دلیل آن در گذشته و یا آینده است و امروزه همچنان بر روی ما اثرگذار است. اما اضطراب حالتی از دلشوره و دل آشوبه است که دلیل مشخصی ندارد و میتواند از حالت و یا اتفاقی در گذشته و یا از آینده بوده باشد، اما به هر حال دلیل واضح و مشخصی ندارد. مثلاً ممکن است فردی از امتحان سال آینده خود هر روز در استرس باشد. اهمیت دانستن دلیل استرس همین که فرد دلیل استرس خود را میداند، اما در مواقعی دچار دل آشوبه هایی میشود (اضطراب) که هیچ دلیلی برای آن پیدا نمیکند و به یکباره دچار تپش قلب، تنگی نفس، عرق کردن دست ها و گر گرفتگی صورت میشود که همه نشانه های جسمانی اضطراب است. بنابراین با توجه و شناخت از تفاوت میان استرس و اضطراب میتوانیم تشخیص دهیم چه زمانی دچار استرس هستیم و چه زمانی دچار اضطراب هستیم. استرس در دوران بارداری از این رو...
فرزند خواندگی و شرایط آن
فرزند خواندگی یکی از مواردی است که میتوان در شرایطی مفید در زندگی درباره آن قبول مسئولیت داشته باشیم. خانواده هایی که به نوعی نمیتوانند صاحب فرزندی شوند اولین و مفیدترین اقدام برای رشد احساس پدر و مادری برایشان قبول فرزند خواندگی است.  فرزند خواندگی در جوامع پیشرفته فرزند خواندگی در جوامع پیشرفته سالهاست که به عنوان یکی از عوامل خانوادگی به وجود آمده است. در واقع خانواده هایی که نیاز دارند فرزندی در زندگیشان باشد و از این نعمت بی بهره مانده اند و همچنان خانواده هایی که دارای فرزند نیز میباشند در مواردی اقدام به قبول فرزندی که بی سرپرست یا بد سرپرست است، به عنوان پدر خوانده و یا مادر خوانده آن فرزند میکنند. داشتن بچه و احساسات مثبت در واقع چه احساسی با ارزش تر از اینکه افرادی که نیاز به داشتن فرزندی دارند، کودکی را از لطف داشتن پدر و مادری مهربان محروم کنند. در اجتماع امروزه ما نیز سالهاست چالش داشتن فرزندانی از...
ازدواج موقت و علل گرایش به آن
ازدواج موقت و علل گرایش به آن از جمله عواملی است که این روزها تعداد بیشتری از مردم درگیر آن هستند در واقع سوال اینجاست که چه میشود که فردی درگیر ازدواج مجدد (موقت در مواردی) میشود و یا احساس نیاز میکند که برای بار دوم زنی را به همسری انتخاب کند.  ازدواج دوم از لحاظ قانونی در کشور ما با شرایطی پذیرفته شده است اما سوال اینجاست که واقعاً چه کسی از اینکه همسرش زن دومی داشته باشد احساس رضایت خاطر و خوشحالی میکند. ازدواج پنهانی در ازدواج های دوم که در اکثر مواقع به صورت پنهانی انجام میشود مردها خود را محق میدانند که زنی را به همسری قبول کنند و با تمام مشکلات آن خود را درگیر این خواسته کنند و احساسات و عواطفشان را در جایی به غیر از کنار همسرشان خرج کنند. در این موارد بیشترین آسیب را زنها میبینند، زیرا احساس نالایقی، خواستنی نبودن، پذیرفته نشدن و تحقیر شدن را یکجا تحمل میکنند. خیانت در زنان و مردان البته در تمام دنیا مردانی که...
طلاق عاطفی چیست؟
طلاق عاطفی از جمله روند های یک زندگی ناکارآمد است. وقتی در یک زندگی زناشویی قرار داشته باشیم که احساس تعلق خاطر، علاقه، محبت، صداقت و همدلی در آن نباشد و صرفاً با یکدیگر در کنار هم در حال زندگی کرده باشیم که اصطلاحاً همزیستی مسالمت آمیز خوانده میشود، باید بگوییم طلاق عاطفی گرفته ایم.  اهمیت عاطفه از آنجایی که عاطفه مهمترین رکن یک رابطه متأهلی است، اگر دو نفری که به عنوان زن و شوهر در کنار یکدیگر زندگی میکنند، اما عاطفه، محبت و همچنین میل و علاقه قلبی به یکدیگر نداشته باشند، میتوانیم بگوییم میان آنها طلاق عاطفی برقرار شده است. احساس نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن از جمله خواسته های اولیه هر فردی است که با آن به رشد و عاطفه دست پیدا میکند. چه زوج هایی طلاق عاطفی میگیرند؟  طلاق عاطفی از برقرار نکردن یک رابطه رو به رشد و علاقه به وجود می آید. هر دو نفری که صرفاً بر اساس خواسته ها و نیاز خودشان با یکدیگر و در کنار...
مشاوره خیانت
مشاوره خیانت به موضوعاتی از قبیل خیانت های زناشویی میپردازد که بر اساس آنها زوجها درگیر روابطی میشوند که در آن احساس عدم اطمینان دارند، به یکدیگر شک میکنند و در پی آن از زندگی خود ناراضی میشوند. تعریف خیانت خیانت یک مقوله اخلاقی است که هر کسی نسبت به اخلاقیات خود و دستآوردهای خانوادگی و نیز آنچه که به او در مورد خیانت نکردن آموخته اند عمل میکند؛ در غیر اینصورت هیچ قانونی و هیچ فردی نمیتواند شخصی را از خیانت کردن باز بدارد. افرادی که در زندگی زناشویی خود خیانت میکنند، شاید هرگز به این نکته فکر نمیکنند که طبق قانونی غیر از عهد و پیمانشان عمل میکنند و عمل کردن به این شکل در یک رابطه زناشویی میتواند یک خانواده را دیر یا زود از پا در آورد. پنهانکاری افرادی که احساس میکنند همیشه میتوانند در پنهانکاری و دریغ، هدف های خود را پیش برند، قطعا میتوانند حدس زنند روزی این اتفاق ناخوشایند برایشان خواهد افتاد اما از آنجایی برخی...
صفحه: 12345614