ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

سنجش هوش و استعدادیابی

بازسازی حافظه و تکنیک های مهم تقویت حافظه
تکنیکهای روانشناسی در گنجایش حافظه فعال برای همه محدود است، همانطور که پیش از این توضیح دادیم همه مردم از ۵ تا ۹ مورد را میتوانند در لحظه به حافظه بسپارند. اما از نظر علم روانشناسی در راهکار تقطیع میتوان اندازه قطعه ها را افزایش داد و از این راه بر تعداد ماده ها در حافظه افزود. مثلا اگر قرار باشد اعداد: ۱۴۹۲۱۷۷۶۱۱۹ را بخاطر بسپاریم، میتوانیم اعداد را مانند سال تقطیع کنیم مثلاً: ۱۴۹۲و ۱۷۷۶و ۶۱۱۹ و در ذهن به یاد بسپاریم. تصویر سازی ذهنی و رمزگردانی میتوان یادآوری موارد بی ربط به هم را با برقراری پیوند های معنادار در هنگام رمزگردانی بهتر کرد، زیرا این پیوند ها بعداً کار بازیابی را آسان میکند. تصاویر ذهنی برای پیوند دادن زوجهایی از مواد بی ارتباط به هم بسیار مفیدند و به همین دلیل تصویر سازی ذهنی، عنصر اصلی بسیاری از نظام های کمک به حافظه است. روش مکانی در تصویر سازی میتواند به اینگونه باشد که شما در ذهنتان مکان های متعددی...
هوش کودکان از مادر به ارث می رسد یا از پدر؟
طبق تحقیقات مرکز مشاوره مکث، ژنتیک مادران در واقع تعیین کننده میزان هوش کودکان است و پدران نقشی در تعیین این مساله ندارند. زنان بیشتر تمایل دارند که ژن های هوش را به فرزندانشان منتقل کنند؛ چرا که ژن های هوش روی کروموزوم X قرار دارند و زنان در ساختار ژنتیکی خود حاوی 2 کروموزوم X هستند. این در حالی است که مردان تنها یک کروموزوم  دارند. علاوه بر این، دانشمندان معتقدند که ژن هایی که مسئول پردازش های پیشرفته هستند و از پدر به ارث گرفته می شوند، ممکن است به طور خودکار غیر فعال شوند. ژنتیک و نحوه انتقال هوش به فرزند یک رشته از ژن ها وجود دارند که با نام ژن های شرطی شناخته می شوند و تنها زمانی فعال شده و عمل می کنند که از سوی مادر به ارث رسیده باشند؛ در بیشتر موارد به نظر می رسد که ژن های مسئول هوش کودکان دقیقا روی همین دسته از ژن های شرطی  قرار گرفته اند و به همین دلیل است که از جانب مادر منتقل می شوند. مطالعات دکتر روانشناس...
صفحه: 1234