ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

سنجش هوش و استعدادیابی

هوش کودکان از مادر به ارث می رسد یا از پدر؟
ژنتیک و نحوه انتقال هوش به فرزند طبق تحقیقات مرکز مشاوره مکث، ژنتیک مادران در واقع تعیین کننده میزان هوش کودکان است و پدران نقشی در تعیین این مساله ندارند. زنان بیشتر تمایل دارند که ژن های هوش را به فرزندانشان منتقل کنند؛ چرا که ژن های هوش روی کروموزوم X قرار دارند و زنان در ساختار ژنتیکی خود حاوی 2 کروموزوم X هستند. این در حالی است که مردان تنها یک کروموزوم  دارند. علاوه بر این، دانشمندان معتقدند که ژن هایی که مسئول پردازش های پیشرفته هستند و از پدر به ارث گرفته می شوند، ممکن است به طور خودکار غیر فعال شوند. یک رشته از ژن ها وجود دارند که با نام ژن های شرطی شناخته می شوند و تنها زمانی فعال شده و عمل می کنند که از سوی مادر به ارث رسیده باشند؛ در بیشتر موارد به نظر می رسد که ژن های مسئول هوش کودکان دقیقا روی همین دسته از ژن های شرطی  قرار گرفته اند و به همین دلیل است که از جانب مادر منتقل می شوند. مطالعات دکتر روانشناس...
مشاوره خانواده : خانواده درمانی چیست؟
خانواده درمانی یا مشاوره خانواده یک نوع درمان یا استحکام بخشی به خانواده است که برای رفع مسائل خاصی که بر سلامت و عملکرد یک خانواده تأثیر می گذارد، طراحی شده است. این درمان می تواند مورد استفاده زوجها برای حل مشکلات زناشویی قرار گیرد که از طریق یک دوره جالب، انتقال عمده مشکلات یا آسیبها توسط یک مشاور خانواده متخصص برای ارزیابی و حل مشکلات زناشویی و در ادامه در صورت وجود فرزندان فرایند به خانواده درمانی کشیده میشود. همانطور که تیم مرکز مشاوره مکث توضیح می دهد، خانواده درمانی مشکلات افراد را در بستر واحد بزرگتر، خانواده و جامعه می بیند؛ فرضیه این نوع درمان این است که با درک پویایی گروه، میتوان با موفقیت مشکلات را حل کرد. شیوه زندگی خانوادگی بر چگونگی شکل گیری مشکلات مشترک و اینکه چگونه سایر اعضای خانواده تشویق یا فعال می شوند، تاثیر می گذارد. خانواده درمانی و مشاور خانواده می تواند تکنیک ها و تمرینات را از درمان...
صفحه: 12345
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA