ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

مشاوره ازدواج

مطرح کردن موضوع طلاق به کودکان با کمک روانشناس
مرکز مشاوره یا دکتر روانشناس می تواند برای والدینی که آگاهی ندارند که چگونه طلاق را برای کودکشان از لحاظ روانشناسی توضیح دهند، آموزشهای لازم را بدهند. بیان موضوع طلاق آن هم برای والدینی که نمی دانند چه مراحلی را طی کنند تا به بیان موضوع برسند، کار چندان ساده ای نیست.  مرحله اول توصیه ما به عنوان روانشناسی کودک به شما والدین، نخست این است که حتی اگر قصد قطعی برای طلاق دارید، حتماً با یک دکتر روانشناس و روانشناس کودک در ارتباط باشید؛ یعنی به عنوان نخستین مرحله ارتباط با یک روانشناس و مددخواهی از او است. /// شماره های تماس /// روانشناسان، نخست بررسی می کنند که کودک شما در چه وضعیت عاطفی هست؛ اگر او دچار اختلال هایی مثل افسردگی و یا اضطراب یا بیش فعالی و نقص توجه و ... باشد، به شما توصیه خواهند کرد که اول باید این اختلالات در کودک درمان شود. مرحله دوم در مرحله بعد که از صحت و سلامت روان کودک مطمئن شدند، اول از همه با شما به...
درون گرایی، برون گرایی و شخصیت قربانی
درون گرایی و برون گرایی می تواند پر رنگ و کم رنگ باشد. بطور مثال یک درون گرای کم رنگ با یک برونگرای کم رنگ می توانند با هم کنار بیایند و ازدواج انها اشکالی ندارد. از نظر دکتر روانشناس و پژوهشگران مرکز مشاوره، درون گراها بیمار و افسرده نیستند، بلکه فقط درون گرا هستند. ممکن است کسی 70 درصد درون گرا باشد و 30 درصد برون گرا. این فرد درون گرا نامیده می شود اما الزاما درون گرای 100 درصد نیست. پژوهشگران مرکز مشاوره مکث معتقدند، درون گرا و برون گرا بودن کاملا قابل تغییر است. یعنی یک درون گرا می تواند روی خودش کار کند که برون گرا شود یا بالعکس. مکان کنترل درونی و مکان کنترل بیرونی از نظر دکتر روانشناس، کسی که مکان کنترل درونی دارد، علت ناکامی ها و نرسیدن به خواسته ها و عدم موفقیت ها را بیشتر در درون خود می بیند. افکار، رفتار، نوع نگاه و تحلیل خودش را جستجو میکند. می گوید من درست عمل نکردم که اینگونه شد. کسی که مکان کنترل درونی دارد...
صفحه: 1121314