ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره
عنوان دسته بندی:

مشکلات جنسی

تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
مرکز مشاوره مکث با بررسی های دکتر روانشناس خود با تخصص سکس تراپی و روانشناس خوب دیگرش در موارد و مشکلات خانواده و زوج رابطه جنسی مثبت را برای شما در این مقاله باز کرده است. در بحث روانشناسی جنسی ما معمولاً به دو مقوله میپردازیم تربیت جنسی توسط دکتر روانشناس تربیت جنسی را از کودکی آغاز می کنیم و باید ها و نباید ها و خط و خطوط رفتار جنسی را متناسب با فرهنگ آموزش می دهیم. در بحث تربیت جنسی برخلاف اینکه اغلب افراد تصور می کنند، می بایست این آموزشها در دوران ازدواج صورت گیرد اما تحقیقات نشان می دهند که آموزش جنسی با همان شروع بلوغ می بایست آغاز شود. در دوران پیش از بلوغ ما به کودک یاد میدهیم که دیگر مسئول اعمال و کارهای خودش است؛ او بعد از تربیت جنسی حالا اطلاعات زیادی درباره بدن خود و بدن جنسی مخالف خود دارد و یاد گرفته است که چگونه از خود مراقبت کند تا مسئول بدن خود و اعمال خود باشد. با شروع بلوغ، گام از این مبحث فراتر...
صفحه: 1789
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA