22004925 - 021
مشکلات رایج کودکان چیست؟
یکی از مشکلاتی که امروزه اکثر پدر و مادرها با آن درگیر می باشند. ناهنجاری های رفتاری و مشکلات رایج کودکان است. شناخت این مشکلات برای درمان بسیار موثر است.


صفحه: 12345622
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث