22004925 - 021
ترس از مهد کودک در کودکان
ترس از مهد کودک و اضطراب جدایی از مادر 2 نکته پر چالش بسیاری از خانواده ها است. احساسی مثل غیر قابل پیش بینی بودن محیط میتواند منجر به ترس از مهد کودک گردد.
تفنگ بازی در پسرها
نظرات متفاوتی در مورد تاثیر تفنگ بازی وجود دارد. امروزه دور کردن کودکان از خشونت دشوار است. پسرها به بازیهای خشونت آمیز مثل کشتن هیولاها گرایش پیدا میکنند.
سردرد در کودکان و علت آن
سردرد در کودکان متداول بوده و در غالب موارد نشانه مسئله با اهمیتی نیست. انواع مختلف سردرد مانند میگرن، سردردهای نوع تنشی و ... می تواند در کودکان ایجاد شود.
ترس از مدرسه در کودکان
ترس از مدرسه در کودکان موضوعی است که در این مقاله بررسی خواهیم کرد. آیا کودک شما به محض رسیدن زمان رفتن به مدرسه، از دردهای خاصی مانند دل درد شکایت می کند.
درد های مزمن در کودکان
اخیراً در یک مطالعه نشان داده شد که والدین در اتخاذ تصمیماتی که مرتبط با مراقبت از کودک مبتلا به درد های مزمن است، دچار پریشانی زیاد و تنش بالایی می شوند.


صفحه: 14567819