22004925 - 021
نقش انتقال دهنده های عصبی
انتقال دهنده های عصبی یا نورترنسمیتر یک پیام رسان شیمیایی است که سیگنالهای بین نورون را تقویت می کند و سلولهای هدف را در سراسر بدن متعادل می کند.
انواع حافظه فعال و اجزای آن
حافظه فعال شامل مواردی است که تنها به مدت چند ثانیه ذخیره میشوند. برای رمزگردانی اطلاعات در حافظه کوتاه مدت، نخست باید توجه ما بر آن اطلاعات متمرکز شود.


ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث