22004925 - 021
همسرم درخواست طلاق دارد
ممکن است مدت طولانی رابطه شما سرد شده باشد و شما آن را حس کرده باشید اما شنیدن اینکه شوهر یا همسرتان می گوید «من طلاق می خواهم» ترسناک است.
مشاوره ازدواج در تهران
بهترین روانشناس ازدواج در تهران و مرکز مشاوره ازدواج و خانواده مکث در زمینه مشاوره پیش از ازدواج و مشاوره آنلاین ازدواج خدمات ویژه خود را ارائه می دهد.
ازدواج اشتباه
ازدواج یک انتخاب است و این انتخاب، انتخابی زودگذر نیست و پایبندی به اصول آن بسیار مهم است. ازدواج اشتباه از انتخاب اشتباه و هدف دانستن آن به وجود می آید.
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره ازدواج و یا در واقع همان مشاوره پیش از ازدواج به مشاوره دو نفر که قصد و نیت و هدفشان از برقراری ارتباط با یکدیگر، ازدواج است مربوط میشود.


صفحه: 12