22004925 021
کارگاه دوره تربیت درمانگر
مرکز مشاوره مکث در نظر دارد در جهت رشد هر چه بیشتر علمی و حرفه ای روانشناس دوره تربیت درمانگر خود را در سال 1398 برگزار کند. لیست کارگاه های دوره تربیت درمانگر کارگاه...
کارگاه تحلیل رفتار متقابل
تحلیل رفتار متقابل چیست؟ تحلیل رفتار متقابل یا همان (TA) یک روش درمانی است که به واسطه آن به تحلیل در رفتار ها و تعاملات فردی میپردازد که توسط اریک برن پایه گذاری شده...
صفحه: 12