22004925 021
کارگاه تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل چیست؟

تحلیل رفتار متقابل یا همان (TA) یک روش درمانی است که به واسطه آن به تحلیل در رفتار ها و تعاملات فردی میپردازد که توسط اریک برن پایه گذاری شده است. جهت ثبت نام در دوره تحلیل رفتار متقابل با مرکز مشاوره مکث تماس حاصل کنید.

در تحلیل رفتار متقابل تکنیک هایی برای تحلیل رفتار خود و دیگران وجود دارد که هر فردی به واسطه شناخت این میتواند از دلایل پنهانی و آشکار رفتارهای خود آگاهی پیدا کند.

تحلیل رفتار متقابل نظریه ایی است که با استفاده از آن میتوان گام های مؤثری در شناخت و درمان شخصی برداشت. 

اریک برن تصمیم داشت مطالب سنگین روانشناسی را برای عموم مردم قابل درک کند که نتیجه آن همین TA  شد.

همچنین در طول تحقیقات انجام شده مشخص شد تحلیل رفتار متقابل در بهبود روابط انسانی کاربردهای مؤثری داشته است.

تعریف انجمن (TA)  ار تحلیل رفتار متقابل

تحلیل رفتار متقابل نظریه ایی است در مورد شخصیت و روش منظمی برای رشد ارتباط بین فردی موثر و تغییرات شخصی. 

رکن اول TA الگوهای حالات نفسانی

اساسی ترین نظریه تحلیل رفتار متقابل الگوی حالات نفسانی است. یک حالت نفسانی مجموعه ایی از رفتارها، افکار و احساسهای مربوط به هم است که به وسیله آن بخشی از شخصیت خود را در یک زمان بخصوص نمایان می سازد. 

در کارگاه تحلیل رفتار متقابل شناخت از این الگو های رفتاری و دلیل بودن در این حالات نفسانی توضیح و آموزش داده میشود. همچنین در پایان دوره فرد می تواند خود، افکار و احساساتش را تحلیل و بررسی کند. 

رکن دوم TA (کودک، والد، بالغ)

اریک برن در نظریه خود حول 3 تیپ کودک، والد، بالغ گام برمیدارد که هر فردی در شخصیت خود به واسطه این سه حالت ناخودآگاه میتواند رفتار کند. در ادامه هر کدام از تیپ ها را تعریف خواهیم کرد.

والد

زمانی که ممکن است رفتار و افکار و احساس های ما شبیه یکی از والدین و یا کسانی که جایگزین آنها کرده باشیم باشد، در این حالت من در حالت نفسانی والد قرار دارد.

والد در ناخودآگاه فردی دستورات و نظام بندی مشخصی است از باید ها و نبایدها دارد که در روانکاوی به نام سوپر ایگو شناخته میشود. 

سوپر ایگو چیست؟

سوپر ایگو یا همان فراخود یا وجدان، باید و نباید هایی است که به واسطه والدین به کودکان منتقل میشود و در ناخودآکاه آنها ثبت و ضبط میشود. 

مثال

در بزرگسالی ممکن است بخواهیم کاری را با لذت تمام انجام بدهیم اما ممکن است پس از انجام آن عمل دچار عذاب وجدان و احساس گناه شدید شویم. در واقع در نظریه روانکاوی سوپر ایگوی ما شروع به بررسی انجام فعالیت میکند و این پیغام را به فرد میدهد که کار او اشتباه بوده است.

شخصیت فردی که والدش پر رنگ است چگونه می باشد؟

این اشخاص معمولا مستبد، سختگیر و زورگو هستند و نگاهی از بالا به پایین دارد. 

این افراد را چگونه می توان تشخیص داد؟

این افراد معمولا از این جمله ها استفاده می کنند.

  1. آنجا که شما میروید جای خوبی است
  2. کاری که شما انجام میدهید بهترین کار است 
  3. این کار را نکن اشتباه است

کودک

نقش کودک در تحلیل رفتار متقابل مانند غالب یک کودک و رفتارهای کودکانه است. که فرد در واقع خود را در بازی های کودکانه قرار میدهد.

ویژگی های رفتار قالبی کودک در بزرگسالان

فکر نکردن، نپذیرفتن مسئولی، شیطنت، بازی گوشی، انجام کارهایی که شاید با سن قویمی جور نیاید، روابط جنسی، بازی کردن، قمار کردن یا هر کاری که جنبه تفریحی دارد و در ما هیجان ایجاد می کند.

مثالی در مورد نقش کودک بی مسئولیت

زمانی که قرار است وظیفه ای را انجام بدهیم، بیان میکنیم که خواب ماندم و یا بسیار مریض بودم و یا نیاز به کمک داشتم ولی کسی برای کمک نبود. 

اینجا در غالب کودک قرار گرفته ایم که ‌میخواهیم استیصال و درماندگی خود را با بی مسئولیتی در رفتارهایمان در غالب نقش کودک جبران کنیم. 

بالغ

اگر رفتار و افکار و احساس های من در واکنش به مسائل این زمانی و این مکانی باشد و از تمام منابع توانایی هایم به عنوان یک فرد بزرگسال بهره ببرم در حالت نفسانی بالغ خود قرار دارم.

رفتار درست با استفاده از شخصیت بالغ

بالغ در تحلیل رفتار متقابل قطعا آن قسمت از روان هر فردی است که میتواند با قرار گرفتن در نقش بالغ به تحلیل صحیح و انسجام یافته دست پیدا کند. همانطور که زمانی صحبت از یک رفتار پسندیده میشود که تمام جنبه های آن رفتار را محتاطانه و دقیق پیش برده ایم بیان میکنیم که رفتار بالغانه ایی بود. بودن در غالب بالغ میتواند به تجزیه و تحلیل دقیق بدون سو گیری و غرض ورزی در ما منجرب شود.

مثالی در مورد شخصیت بالغ

زمانی که در یک گفتگو قرار گرفته ایم،که نه تحکم میکنیم و نه میخواهیم خود را ثابت کنیم و هیچ موضعی نگرفته ایم و تنها به احساسات و توضیح آنچه که گذشته است می پردازیم در شخصیت بالغ خود هستیم. 

رکن سوم بازی های روانی

در بازی های روانی افراد به صورت ناخودآگاه سعی می کنند به منافع شخصی دست پیدا کنند.

بازی های مانند مال من از مال تو بهتره، بازی مظلوم، بازی جوراب پاره یا بسیاری از بازی های روانی دیگر مثل قهر کردن. شما می توانید با شرکت در کارگاه از اطلاعات کامل بازی های روانی اریک برن اگاه شوید.

تمام 3 بعد شخصیتی کودک، والد، بالغ در تمام افراد وجود دارد ولی میزان آن کم یا بیشتر است.

کارگاه های تحلیل رفتار متقابل مکث

کارگاه شناخت و آموزش نظریه تحلیل رفتار متقابل گام به گام آموزش داده میشد. دانشجویان روانشناسی و عموم مردم می توانند مخاطب این دوره ها باشند.