22004925 021
کارگاه مایندفولنس مرکز مشاوره شمال تهران مکث

مدرس: دکتر سهیلا عیسایی

کارگاه مایند فولنس دکتر سهیلا عیسایی در مرکز مشاوره شمال تهران (مکث) و در آذر سال 1397 برگزار شد.

ابتدا باید بدانیم کلمه مایندفولنس (Mindfulness) در لغت به معنای توجه هدفمند است؛ با این تعریف که توجه را از گذشته و آینده کم میکنیم و به صورت آگاهانه در لحظه حال توجه خود را معطوف میکنیم.

مایندفولنس در علم روانشناسی امروز یکی از پرکاربردترین اهداف را دنبال میکند؛ مایندفولنس تمرکز و توجه ذهن به صورت آگاهانه به آنچه که میخواهیم است.

انسان امروزی که در فضای تنش زای شغل، ازدحام و کارهای انباشته شده قرار دارد، بوسیله مایندفولنس و شناخت آگاهانه تفکرات خود میتواند توجه و تمرکز خود را بر روی مسائلی که نیازی به توجه و تخلیه انرژی ندارند، بردارد و به مسائل مهمتری پردازد.

راهکارهای آموزشی مایندفولنس

در واقع مایندفولنس به نوعی از حجم نشخوار ذهنی با آگاهی به این که چه میخواهیم و چه احساسی داریم و در چه لحظه ایی قرار داریم کم میکند و انرژی ذهنی را به لحظه حال و نشاط بیش تر معطوف میکند.

دکتر سهیلا عیسایی معتقد است نشخوار ذهنی اصطلاحی است که انسان در حال توجه و مرور آنچه که هیچ اعتباری در لحظه حال ندارد، میپردازد.

برای مثال مردی که شغلش را از دست داده و ماه هاست در خانه به رئیس و مسئولان آن بخش فکر میکند، در ذهن خود آنها را مقصر میداند، با آنها  میجنگد و تمام لحظه ها و انرژی ذهنی خود را به مرور به این موضوع میگذراند.

یا زنی که شوهرش به او خیانت کرده و پس از طلاق نیز نمیتواند از این مسئله بگذرد و تمام روز و لحظه خود را وقتی غرق در فکر میشود، به خیانت همسر و عوامل آن میپردازد.

به راستی این تفکر راجع به مسائلی که گذشته، و تفکر و مرور خاطرات هم اثری در تغییر و جابه جایی خود مسئله ندارد، چه میزان از انرژی روانی ما را میگیرد و چه دستآوردی دارد.

مایندفولنس در واقع علم بودن در لحظه، گذر از نشخوار دهنی و آگاه بودن به احوال و احساسات در حال حاضر ما است.

در گذشته این علم در تعاریف، مشابهتی به یوگا دارد که در آن به نوعی به تن آگاهی و ذهن آگاهی دست پیدا میکنیم.

از نظر دکتر سهیلا عیسایی و مرکز مشاوره شمال تهران (مکث) در مایندفولنس وقتی بتوانیم لحظاتی از روز را که ابتدا از چند ثانیه و با تمرین و ممارست حتی به ساعت ها در روز به آگاهی از خویشتن خویش، وجودمان در لحظه حال، احساس کردن بدنمان و شناخت احساساتمان در لحظه میپردازد دست پیدا کنیم.

اما ممکن است بپرسید در لحظه بودن چه تاثیری بر شادی و احساس خوشایند ما دارد؟ مسئله دقیقا همینجاست که انسان تشکیل شده از انرژی است؛ بدنی که ضعف عضلانی دارد، در واقع انرژی برای بهبود نیازمند است و همچنان روان انسان نیازمند انرژی است تا بتواند با نشاط عمل کند و هزینه پردازش اطلاعات را در روز در روان خود بپردازد.

بسیار ساده است که اگر انرژی روانی ما صرف چرندیاتی شود که سالها با آن درگیریم؛ حرف های زده شده و زده نشده، کارهای انجام داده و نداده؛ بنابراین در طول روز دیگر انرژی برای صرف یک فعالیت مفید حتی یک آشپزی خوب را هم نداریم.

کارگاه مایندفولنس به ما می آموزد چگونه به خودمان، افکارمان، نیازهایمان و با تمرین به ناخودآگاهمان مشرف باشیم تا از آسیب هایی که خودمان به صورت ناخودآگاه به خود متحمل میکنیم، دور بمانیم.

این آسیب ها پیش از آنکه آگاه باشیم، ما را از پا در خواهند آورد و بدون انرژی روانی هیچگاه قدرتی برای تمرین بهبودی نخواهیم داشت.

نشاط و شادی از بودن در لحظه حال به دست می آید؛ دیدن لحظه حال و شگفتی یک غروب و یا طلوع خورشید میتواند چنان انرژی فعالی در ما به وجود بیاورد که هیچ آینده به دست نیامده ایی نمیتواند این انرژی را به ما بدهد.

در واقع از نگاه دکتر سهیلا عیسایی و مرکز مشاوره شمال تهران (مکث)، آگاهی خودمان و قدرت تمرکز در لحظه حال و بودن در لحظه و پذیرش همان لحظه و لذت بردن و یا قبول همان لحظه، سطح عمیقی از اضطراب و وسواس را در ما کاهش میدهد و میتوانیم به آنچه که باید در همان لحظه انجام دهیم، مسلط تر و آگاه تر باشیم.

این میزان از تسط و آگاهی به خودمان، زمان، محیط و پیرامونمان، میتواند از تخلیه بی جهت انرژی جلوگیری کند و ما را در شرایط مساعدتر برای تصمیم گیری قرار بدهد.