22004925 021
کارگاه نظریه انتخاب دکتر دمیرچی

دکتر دمیرچی روانشناس کارگاه نظریه انتخاب مرکز مشاوره شمال تهران مکث

دکتر دمیرچی روانشناس در طول برگزاری کارگاه نظریه انتخاب در مرکز مشاوره شمال تهران مکث معتقد است شاید امروزه یکی از مهمترین بحث های روانشناسان در مورد نظریه انتخاب و دستآوردهای آن این موضوع می باشد که نظریه پردازانی مانند (ویلیام گلسر) که معتقدند انسان موجودی آزاد است و از روی اراده و عقل تصمیم گیری میکند.

اما سوال اینجاست که در نظریه انتخاب آیا ما خودمان برای شادی و یا غمگین بودنمان تصمیم میگیریم؟ در نظریه انتخاب اینگونه بیان میشود که هر انسانی، خود تصمیم گیرنده هر گونه احساس و حالات روانی به صورت آگاه و ناخودآگاه است.

نظریه انتخاب همانطور که در اسم خود گویای همه چیز است، انتخاب و قدرت عمل را به عهده خود شخص میگذارد و معتقد است فیزیولوژیک و جابجایی های شیمیایی مغزی، تاثیری بر خواسته و انتخاب فردی ندارند.

در واقع آنچه در این نظریه بسیار مهم است، این است که بیش از آنکه به درمان و بهبود بیماری ها اشاره کند، به جلوگیری و فضا سازی برای زندگی بهتر میپردازد.

پیش گیری در نظریه انتخاب، مقدم بر درمان است و سعی در آماده سازی بستری برای رشد و آگاهی افراد دارد که به وسیله آن خودشان با بینش و آگاهی و شناخت خود و محیط پیرامونشان، انتخاب کنند که چگونه زندگی کنند؛ در واقع شاد بودن یک انتخاب است.

اگر به صورت مدام در محیطی ناآرام و عیر شاد قرار گیریم، این انتخاب خود ما است و باور محیط بر روان ما به شکل عمده خود را نشان میدهد.

از نظر دکتر دمیرچی روانشناس که در طول کارگاه برگزار شده در مرکز مشاوره شمال تهران مکث حضور داشتند معتقدند در مسئله نظریه انتخاب، اختلاف نظر بزرگی بین روانپزشکان و روانشناسان این نظریه وجود دارد؛ تحت این عنوان که روانپزشک ها تنها به قسمت شیمیایی مغز میپردازند و انسان را به عنوان یک انسان و موجودی انتخابگر نادیده میگیرند.

در واقع ظهور و علت بیماری از نظر روانپزشک ها اصلا مهم نیست و تنها درمان بیوشیمی مهم است؛ چه بسا که تنها صورت مسئله پاک شده و خود مسئله همچنان باقی است.

نظریه انتخاب، حد فاصل بین روانپزشک ها و روانشناسان را بیس از پیش میکند؛ زیرا تا سالها پیش از این روانشناسان معتقد بودند انسان، محیط و انتخاب باعث بروز مسائل روانی هستند و باید ریشه مسئله را در خود فرد و روان او جویا شد و نه در ذهن و جسم او.

بنابراین اختلاف نظرها در نظریه انتخاب دلیل محکمی بر این امر است که انسان موجودی عاقل است و خود انتخاب میکند در چه شرایطی قرار گیرد و بسته به انتخاب خود ممکن است دچار امراض و بیماری های روانی هم شود که باز هم انتخاب خود او است.

در اینجا از نظر دکتر دمیرچی روانشناس این سوال مطرح میشود که چه کسی واقعا دوست دارد به انتخاب خود فردی افسرده باشد و یا آرام و قرار نداشته باشد؟

وقتی به نظریه انتخاب برمیگردیم، متوجه میشویم که تصمیمات فردی ما در سالهای آغازین زندگیمان بر اساس نحوه زندگی، والدین، خواهر و برادر ها و محیط پیرامون ما گرفته شده است و پس از آن بر اساس این تصمیمات، چه آنهایی که در ناخودآگاه هستند و چه آنهایی که در خودآگاه ما حک شده اند، انسان تصمیم به برقراری رابطه و بودن در شرایطی که انتخاب خود اوست میپردازد.

به همین دلیل است که مشکلات روانی و گاها بیماری های روانی، ریشه در کودکی حل نشده و سرکوب احساسات و تعارضات انسانی ما دارد.و پس از آن در بزرگسالی با فراهم آوردن بستری برای ادامه این مشکلات به وجود آنها دامن میزند.

بنابراین ریشه و شروع یک درمان از آگاهی اتفاق میافتد؛ فرض را بر این بگیریم که شخصی افسرده، با رفتن نزد روانپزشک و دارو درمانی، بهبود خود را به دست میآورد اما آیا تضمینی وجود دارد که بیماری افسردگی که تنها از طریق بیوشیمی مغز و ترشح هورمن مغزی بهبود یافته، میتواند بینش فرد را به زندگی و عوامل گذشته و آینده و یا حتی کودکی او تغییر دهد، و یا این فرد فقط احساس افسردگی نمیکند و ممکن است با تلنگری و واقع شدن در محیطی مشابه افسردگی را مجددا تجربه کند.

جواب اینجاست که اگر ریشه هر مسئله ایی و دلیل آن بررسی نشود و فرد و درمانگر به این آگاهی نرسند، نه تنها امکان بازگشت بیماری هست بلکه ممکن است به گونه ایی دیگر و اختلالی دیگر خود را به نمایش بگذارد.

نکته مهم از نظر مرکز مشاوره شمال تهران مکث و برگزار کردن کارگاه نظریه انتخاب توسط دکتر دمیرچی روانشناس این است. در برخی از دوره های بیماری نمیتوان دارو درمانی و تنظیم هورمون های مغز را نادیده گرفت اما نکته در اینجاست که این دارو درمانی، پس از تحمل رنج بیماری و وقوع آن امکان پذیر است و اگر فردی در ذهن خود سوالاتی داشته باشد و یا احساس ناخوشایندی را تجربه کند که هنوز منجر به اختلال در رفتار او نشده، دارو درمانی هیچ امکانی برای کمک به این افراد را ندارد و سوال ها و بینش و نگرش این افراد مسکوت باقی میماند تا زمانی که دیگر قادر به حل مسئله نباشند و خود بیماری را تجربه کنند.

نظریه انتخاب در اصل خود بیانگر این موضوع است که انسان با فطرت و ذات و میل به کمال به دنیا می آید و با شناخت مراحل رشد و انتخاب خود میتواند تصمیم بگیرد در چه شرایطی باقی بماند که در این نظریه با اصل قبول مسؤلیت رفتارمان مواجه میشویم و این یقیین حاصل میشود که ما مسئول انتخاب هایمان و شرایطی که در آن قرار داریم میباشیم و با قبول این مسؤلیت میتوانیم بهترین را برای خودمان انتخاب کنیم و بخواهیم.