22004925 021
کارگاه پیش از ازدواج دکتر دمیرچی

کارگاه پیش از ازدواج همانند دیگر کارگاه های روانشناسی راجع به مسائل مربوط به پیش از ازدواج و چگونگی نحوه آشنایی مواردی از این دست اشاره دارد. نکته مهم در کارگاه هایی اینچنینی که خود به تنهایی میتوانند مرحله ایی آموزشی دقیق و مهمی برای فارق و تحصیلان رشته های روانشناسی باشند این است که راه و گرایش درمانی مشخصی را برای فارق و تحصیلان مشخص میکند.

نیاز دانشجویان روانشناسی

مشاوران روانشناس پس از اتمام دوره دانشگاهی اگر مایل به ورود در بازار کار در زمینه روانشناسی هستند حتما باید کارگاه و دوره های معتبر اینچنینی را بگذرانند و به واسطه شرکت در این کارگاه ها و آموزش دیدن و کسب مهارت و همچنین دریافت مدرک معتبر میتوانند به آموزش آنچه که آموخته اند بپردازند. 

مثلا فارق و تحصیل رشته روانشناسی را در نظر بگیرید که پس از اتمام دوره دانشگاهی، لازم میداند که در حوزه ایی فعالیت کند، بنابراین با ورود به کارگاه پیش از ازدواج و اتمام این کارگاه و مطالعه در این حوزه میتواند در زمینه ازدواج و پیش از ازدواج در مرکز مشاوره ایی مشغول به فعالیت شود.

در این کارگاه مسائلی همچون، شخصیت شناسی زوجین، زمان آشنایی، دلایل ازدواج، هدف گذاری های ازدواج، آنچه که باید پیش از ازدواج بدانیم، نحوه آشنایی با خانواده همسر، مشکلات پیش از ازدواج، مشکلات پس از ازدواج و همچنین مسائل مربوط به دوره های آشنایی مطرح میشود و نیز نحوه درمان و بهبود روابط آموزش داده میشود. به واسطه همین آموزش ها است که یک مشاور روانشناس میتواند پس از اتمام تحصیل خود در گرایش مشخصی مشغول به فعالیت و کمک به دیگران شود و همچنین در زندگی خود و اطرافیان خود تاثیر گذار باشد. 

موارد و مسائلی که در کارگاه پیش از ازدواج به آنها اشاره میشود

1. تناسبات بین فردی در ازدواج از لحاظ، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تحصیلی، خانوادگی. 

2. معیارهای ازدواج و شناخت آنها هر کسی چه معیار واضح و مشخصی از ازدواج دارد و کاربرد آنها چیست.

3. دست آوردهای ازدواج برای هر فردی‌که در مرحله ازدواج قرار دارد به چه دلیل میخواهیم ازدواج کنیم.

4. اهمیت معیارهای ظاهری و غیر ظاهری برای ازدواج زیبایی و شخصیت. 

5. شناخت شخصیت هر فردی و تناسب داشتن در شخصیت ها برای ازدواج مثلا، فرد درونگرای شهودی به چه میزان با یک فرد برونگرای حسی میتواند رابطه خوبی بر قرار کند. 

6. دوره شناخت و زمان کافی برای شناخت. هر آنچه که ممکن است علم روانشناسی به ما بیاموزد، در دوره شناخت برای هر فردی واضح و محرض میشود. اگر زمان کافی برای شناخت وجود نداشته باشد، قطعا زوجین پس از ازدواج به مشکل بر میخورند و پس از ازدواج تاوان سنگین تری پرداخت میکنند. 

7. آگاهی بر سلامت شخصیت هر فردی، که معیارهای مشخصی دارد که در کارگاه های پیش از ازدواج آموزش داده میشود. که اساس آن؛ نداشتن اختلال شخصیت، نوروتیک و یا عصبی بودن و پرخاشگر بودن و یا روانرنجور بودن و یا روان پریش بودن هر فردی است.

نکته آخر

همچنین گرفتن تست های مشخص پیش از ازدواج که بر اساس آنها، تناسب شخصیتی افراد با یکدگر مشخص میشود و یا میزانی از اختلالات هر فردی بیان میشود، که فقط یک مشاور پیش از ازدواج میتواند به راحتی به آنها بپردازد و در آخر، زوج هایی که مایل به ازدواج با یکدیگر هستند میتوانند بر طبق توصیه ها و شناختشان از یکدیگر این تصمیم را بگیرند و یا از آن منصرف بشوند.