021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA

دسته بندی موضوعی مطالب

دسته بندی مطالب بر اساس سن و جنسیت

آخرین مطالب

سخن بزرگان

آلبرت الیس:
بسیاری از مردم به خودشان این دستور را میدهند به هیچ وجه نباید خودم را افسرده کنم سپش خودشان را در مورد افسرده کردن خویش افسرده میکنند.
آلفرد آدلر:
نباید از خطا کردن ترسید، زیرا راه دیگری برای آموختن وجود ندارد.
کارل گوستاو یونگ:
وظیفه انسان آگاه گشتن از آن محتویاتی است که از ضمیر ناخوداگاه به سمت بالا می آید.
زیگموند فروید:
وسعت شخصیت هر فرد توسط بزرگی مشکلی که می تواند او را از حالت منطقی بیرون اورد، تعریف میشود.

فرایند پذیرش و مشاوره در مرکز مشاوره مکث

1
نحوه پذیرش
 • پذیرش آنلاین
 • انجام تست در سایت و سپس تماس با شما
 • تماس مستقیم با مرکز مشاوره مکث
فرآیند پذیرش
2
ارزیابی و تشخیص
 • بررسی تاریخچه رشدی، رفتاری، هیجانی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف فرد
 • تشخیص گذاری توسط متخصص روانشناسی
 • برنامه ریزی درمان با توجه به شرایط مراجعه کننده
3
تشخیص مشکل
 • انجام آزمون های نوین روانشناختی ویژه مرکز مشاوره مکث
 • ارزیابی دقیق هوش، استعداد، حافظه، توجه و تمرکز
4
مشاوره و روان درمانی
 • کادر درمانی و ارتقاء مجرب
 • رفع مشکلات گوناگون مراجعین
 • استفاده از سیستمهای تکنولوزیک
 • بازی درمانی یا فعالیت های گروهی