ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره
دسته بندی موضوعی مطالب:

مشاوره خانواده

-

مشاوره روانشناسی

-

مشاوره تحصیلی

مشکلات خلقی
مشاوره ازدواج
مشاوره تحصیلی و کنکور
آموزش و درمان کودک
تمرکز و بیش فعالی
اعتیاد
مشکلات جنسی
سنجش هوش و استعدادیابی
مهارت ارتباطی
انگیزه و موفقیت

دسته بندی مطالب بر اساس سن و جنسیت

تست های آنلاین مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره حضوری

1- انتخاب نوع مشاوره 2- انتخاب زمان مشاوره 3- تکمیل اطلاعات
در کمتر از 3 دقیقه وقت مشاوره خود را بصورت آنلاین تعیین نمایید...
توجه: زمان انتخابی شما صرفا پیشنهادی است و پس از بررسی و هماهنگی با شما، زمان دقیق مشاوره تعیین خواهد گردید.
ساعت مشاوره:
:

مطالب منتخب مرکز مشاوره مکث

طرف های قرارداد با مرکز مشاوره مکث

Sepah Bank
Tejarat Bank
Saderat Bank
Industry and Mine Bank
Keshavarzi Bank
Central Bank
Jooko kindergarten
Puzzle kindergarten