ورود / عضویت
021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره
عنوان مطلب: اعتیاد به قمار و نحوه ترک آن

اعتیاد به قمار و نحوه ترک آن

اعتیاد به قمار مانند هر اعتیاد دیگری رفتار اعتیاد گونه است که وابستگی شدیدی دارد. افرادی که دچار به اعتیاد قمار هستند، در واقع بیشترین وقت و پول خود را صرف بازیهایی که در آن شرط بندی بر سر پول و یا هر دارایی دیگری دارند، میکنند. 

اعتیاد به قمار مانند اعتیاد به الکل و مخدر است

این دست از افراد با اعتیادشان به قمار کردن، در واقع مانند اعتیاد به الکل و مخدر خود را درگیر رفتارهایی مخرب میکنند که در آسیب قرار میگیرند. مقوله اعتیاد از لحاظ روانی هر فردی را درگیر و وابسته میکند. چه بسا افراد معتاد میتوانند فرصت هایی طولانی از اعتیاد خود دست بکشند و پس از آن مجدد به آن روی بیاورند.

افراد پیرامون فرد معتاد

افراد دچار اعتیاد به قمار در تمام چالشهای هر فردی که دچار اعتیاد است قرار میگیرند، آنها نه تماماً به خود بلکه به دیگر افراد اطراف خود آسیب می رسانند، آنها و زندگیشان را دچار آسیب میکنند.

دروغگویی یکی از اولین معضلات افراد درگیر اعتیاد است که با آن همیشه درگیر هستند. 

اعتیاد به قمار مانند هر اعتیاد دیگری ابزاری برای از دست دادن منبع مالی، سبک زندگی مناسب، موجه و قابل پذیرش است.

علت ریسکهای بعدی در قمار

از این رو این افراد همیشه درگیر موانعی هستند که خودشان برای خودشان پیش میاورند و خودتخریبی را انتخاب کرده اند. یکی از معضلات مهم در اعتیاد به قمار زمانهایی برای برد است، در واقع افرادی که درگیر اعتیاد به قمار هستند در برخی از موارد برد را تجربه میکنند و همین برد محرکی برای پیش قدم شدن در اقدامات اعتیاد گونه و ریسکهای بعدی در قمار است و فرد معتاد به قمار، به مرور ابزارها و دستاورد های مهمتری در زندگی خود را در میدان برد و باخت میگذارد. 

درمان اعتیاد به قمار

اعتیاد به قمار مانند هر اعتیاد دیگری قابل درمان است، رفتار درمانگری و همچنین روانکاوی کوتاه مدت در این دست از اعتیاد مؤثر است.

اعتیاد به قمار

روانکاوی کوتاه مدت به دلیل رجوع به گذشته، کودکی و قبول پذیرش و مسئولیت رفتار در هر انسانی باعث میشود فرد مسئولیت رفتار خود را بپذیرد و از خود تخریبی خود را حفظ کند. 

همچنین در رفتار درمانگری، رفتارهای مناسب با الگوهای رفتاری مناسب، جایگزین رفتارهای اعتیاد گونه میشود. 

قماربازان به سه دسته تقسیم میشوند

1.قماربازان تفریحی

قماربازان تفریحی که قمار کردن را برای تفریح، سرگرمی، در فواصل مشخص و با احتمال باخت و یا برد مشخص انجام میدهند. این دسته از افراد پیش از آنکه به قماربازان حرفه ایی تبدیل بشوند، به صورت تفریحی و با حساب ضرر و زیان مشخص خود را در وادی قمار کردن قرار میدهند. 

2.قماربازان حرفه ایی

قماربازان حرفه ایی که به صورت حرفه ایی و با احتساب بردهای کلان و یا باخت های کلان خود را در مرحله قمارهای بزرگ و ریسکی قرار میدهند. این افراد در شرایطی که امکان باخت بزرگ و متضرر شدن عظیمی برایشان باشد، خود را کنار میکشند و در فرصت هایی مناسب اقدام میکنند. 

3. قماربازان بر اساس اختلال قمار (پاتولوژیک)

این افراد به دلیل اعتیاد به ماهیت رفتار اعتیاد گونه (قمار) مشغول قمار کردن میشوند و در خیلی از موارد برد و باخت هایی عظیم برایشان مرحله ایی از زندگیشان محسوب میشود و میتوانند به راحتی هر آنچه را که دارند در اعتیاد به قمار ببازند و تصمیم های تکانه ایی و یکباره درباره رفتار خود داشته باشند.

این افراد در برابر هجوم رفتارهای اعتیاد گونه و تکانه ایی نمیتوانند از خود کنترلی داشته باشند و مدام درگیر پاسخ سریع به اختلال رفتاری خود هستند که به همین نحو آنها را در دام اعتیاد به قمار میاندازد.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(4 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: اعتیاد به قمار و نحوه ترک آن

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA