22006198 021

جذابیت بخاطر شایستگی و مهارت یا زیبایی چهره

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(10 رای)
جذابیت بخاطر شایستگی و مهارت یا زیبایی چهره

فکر میکنید جذابیت تان بخاطر شایستگی و مهارت است یا بدلیل زیبایی چهره؟ افراد تمایل دارند به چهره جذاب با دیدی مطلوب نگاه کنند و آنها را در مقایسه با افراد غیرجذاب، دارای ویژگیهای مثبت بیشتری میبینند. این ویژگیهای مثبت در افراد جذاب به ویژگیهایی مانند صمیمیت و قابل اعتماد بودن مربوط میشوند. مطالعات روانشناسی بارها نشان داده است که افراد تمایل دارند ویژگیهای روانشناختی مثبت را از چهره های جذاب استنباط کنند. این ویژگیها در یکی از دو مقوله زیر قرار میگیرند:

  • چهره گرم و جذاب؛ گرمای چهره افراد، منعکس کننده شخصیت اجتماعی یک فرد و نحوه تعامل آنها با افراد دیگر است (به عنوان مثال اجتماعی بودن، قابل اعتماد بودن را نشان میدهد).
  • شایستگی؛ شایستگی نشان دهنده مهارتهای فرد برای انجام دادن کاری در جهت اهداف خود (به عنوان مثال هوش و دستیابی به هدف) است.

از طرفی روانشناسان متعجب بودند که در مورد موضوع کلیشه ای مثل جذابیت کدامیک از این دو ویژگی (چهره گرم و شایستگی) بر دیگری ارجحیت دارد. آیا افراد از یک چهره، جذابیت و گرم بودن را بیشتر از شایستگی استنباط میکنند؟ همه شما میدانید که جذابیت چهره بسیار مهم است، بخصوص برای غریبه هایی که برای اولین بار یکدیگر را ملاقات میکنند. بعد از ملاقات، آنها به این فکر میکنند که آیا قرار است با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و با این شخص رابطه دوستانه بسازند. افراد معمولاً تمایل دارند با افرادی که جذابیت چهره بالایی دارند دوست شوند. چرا؟ انتظار آنها از این دوستی چیست؟ قرار است با یکدیگر دوست باشید و از هم یاد بگیرید یا صرفا به جذابیت های ظاهری یکدیگر اهمیت دهید؟

اینفوگرافیک جذابیت

اصل بقا و جذابیت

بدلیل اصل بقا انسان، استنباط در مورد جذابیت و گرمای چهره یک فرد بر نتیجه گیری در مورد شایستگی آنها ارجحیت دارد. گرما و جذابیت چهره یک فرد غریبه مهمتر است. هنگام مواجهه با یک غریبه، برای افراد این مهمتر است که متوجه شوند آیا نیت آنها نسبت به همدیگر خوب است یا خیر (یعنی چقدر گرم و جذاب هستند). در نتیجه، اینکه آیا آنها میتوانند بر اساس اهداف و مهارت هایشان عمل کنند (یعنی چقدر صلاحیت دارند) در نظر گرفته نمیشود. علم روانشناسی میگوید که بلوغ عقلی، طرز فکری را که تصور میکنید یک فرد تنها در ظاهر، جذاب به نظر میرسد را تغییر میدهد.

روانشناسان با استفاده از داده های رفتاری و عصب شناختی به مطالعه و بررسی این نظریه پرداختند. نمونه ای شامل 42 زن جوان با میانگین سنی 20 سال برای این مطالعه انتخاب شدند. در حالی که شرکت کنندگان مجموعه ای از چهره های جذاب و غیرجذاب را مشاهده کردند، با استفاده از داده های تصویربرداری شدت عملکرد مغناطیسی مغز fMRI ثبت شد. در آزمایشهای مختلف، تصاویر و چهره ها با ویژگیهایی مانند جذابیت و شایستگی همراه شدند و شرکت کنندگان ارزیابی کردند که هر یک از ویژگیها تا چه اندازه فردی را که در تصویر مشاهده میکنند را توصیف میکند. در پایان آزمایشات، شرکت کنندگان میزان جذابیت هر چهره را ارزیابی کردند. بطور کلی، نتایج نشان داد که «میزان جذابیت افراد با هر دو ویژگی شایستگی و زیبایی چهره فرد رابطه مثبتی دارد».

پیشنهاد میکنیم انجام دهید: تست آنلاین میزان توانمندی

شرکت کنندگان تمایل داشتند چهره های جذاب را گرم تر و شایسته تر از چهره های غیرجذاب ارزیابی کنند. اما بر طبق فرضیه محققان، میزان جذابیت افراد، با میزان جذابیت چهره، همبستگی قوی تری داشت. بدین معنا که، نسبت به میزان شایستگی و مهارت فرد همبستگی ضعیف تری را نشان داده است. اگرچه افراد انتظار دارند افراد با جذابیت بالا در چهره، دارای ویژگی جذاب و همچنین شایستگی بالایی باشند. با این حال، موضوع چهره و یا جذابیت ظاهری ارزش بیشتری دارد. روانشناسان مطرح کردند که افراد ترجیح میدهند با فردی با جذابیت بالا در چهره، دوست شوند زیرا فکر میکنند این افراد اهمیت بیشتری به آنها میدهند.

شایستگی و مهارت

داده های مغز و ارتباط آنها با جذابیت

علاوه بر این، داده های fMRI نشان داد که نواحی مغز که درگیر ویژگی قضاوت هستند (قشر پری فرونتال مغز میانی پشتی dmPFC و اتصال گیجگاهی-پاریتال TPJ) زمانی که شرکت کنندگان زیبایی یک چهره را در مقایسه با شایستگی فرد ارزیابی میکردند، به شدت فعال میشدند. ارزیابی جذابیت افراد، صرفا بر اساس زیبایی چهره، به شدت با فعال شدن این مناطق مغز گره خورده است. در نهایت، نواحی مغزی که در قضاوت فرد درباره جذابیت نقش دارند (dmPFC) و قشر پری فرونتال جانبی پشتی (dlPFC) همچنین در طول ارزیابی درباره جذابیت چهره بیشتر فعال شدند. بنابراین چنانچه یافته های محققان نشان میدهد قضاوت های جذابیت چهره در طول تعاملات اجتماعی مهمتر است.

جذابیت چهره

روانشناسان اینگونه توضیح میدهند که این موضوع ممکن است حاصل بقا و سازگاری در فرآیند تکامل باشد. به این معنا که وقتی فردی با غریبه ای ملاقات میکند، در مورد قصد و هدف فرد غریبه قضاوت میکند. توانایی فرد غریبه برای عمل کردن به اهدافش مورد قضاوت قرار میگیرد. اینکه آیا فرد غریبه میتواند به او زیان برساند یا نه و قضاوت درباره میزان شایستگی و صلاحیت صورت میگیرد. این تحقیق و مطالعه فقط به نمونه گیری از زنان محدود شد. از آنجایی که شواهد گذشته نشان میدهد که زنان بیشتر از مردان به جذابیت ظاهر توجه میکنند، این موضوع ممکن است بر یافته ها تأثیر بگذارد.

در نهایت هدف اصلی روانشناسان شخصیت و علوم اعصاب شناختی اجتماعی اینست که، چگونه مغز باعث شکل دهی شخصیت و تعامل در رفتارهای اجتماعی میشود. روانشناسان تمایل دارند از دیدگاه روانشناسان اجتماعی، موضوع را مورد بررسی قرار دهند و آنرا با استفاده از علوم اعصاب، فیزیولوژی یا متخصص غدد درون ریز بررسی کنند. در حال حاضر مقاله از لحاظ بازنمایی عصبی، عزت نفس و تفاوتهای فردی، استرس و شرایط روانی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. همانطور که در این مقاله خواندید، شواهد رفتاری و عصبی نشان میدهد که جذابیت چهره بیشتر با محبوبیت فردی مرتبط است تا با شایستگی فرد.

افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ