ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

دوست صمیمی و ویژگی های دوستان صمیمی

دوست صمیمی و ویژگی های دوستان صمیمی

دوست صمیمی منبعی از آرامش و اطمینان خاطر برای هر فردی است که دوستی صمیمی دارد. صمیمیت در لغت به معنای ارادت، خلوص، دوستی، مودت، مهربانی است.

در واقع فردی که با ما احساس صمیمیت میکند و یا ما او را صمیمی فرض میکنیم، باید احساسی از این دست را در ما هوشیار کند. نمیتوان فردی را صمیمی بدانیم اما با او در شرم و خجالت باشیم و یا با او شفاف، صادق و مهربان نباشیم اما احساس صمیمیت به او داشته باشیم. بنابراین صمیمیت در معنای خود تعاریف زیاد دارد که با آن آشنا میشویم.

دوست صمیمی

افرادی که به عنوان دوست صمیمی انتخاب میکنیم افرادی هستند که میتوانیم در عین شفافیت با آنها و میزان قابل توجهی از صداقت در رابطه مان، دوستشان بداریم.  مثلاً اگر احساس خوشایندی از نوعی از رفتار دوستمان به ما دست داد، بتوانیم راجع به آن احساس با او حرف بزنیم، خودمان را سانسور نکنیم و احساس قلبیمان را بیان کنیم.

دوستان صمیمی با یکدیگر واضح هستند و در هاله ایی از ابهام با یکدیگر برخورد نمیکنند و اگر احساس ناخوشایندی نسبت به رفتار یکدیگر داشتند راجع به آن صحبت میکنند و مدام به دنبال راهی برای ناراحتی از یکدیگر نمیگردند، خود و داشته هایشان را به نمایش نمیگذارند و یا از نداشته های خود احساس سرافکندگی نمیکنند، زیرا صمیمیت به معنای رشد است.

فرد منفعت طلب

اگر دوستی که به ما اظهار صمیمیت میکند باعث پس روی، احساس ناخوشایند و درجا زدن برای ما باشد، دوست صمیمی ما نیست، بلکه فردی منفعت طلب است که از درجا زدن ما احساس خوشایندی دارد. واضح است که صمیمیت به معنای راضی بودن از رشد و خوشحالی دیگری است، زیرا در لغت به نوعی جابه جا شدن، رشد کردن، پیدا کردن انگیزه و به دست آوردن مهارت در صمیمیت نهفته است.

رشد فردی

اگر گاهی از دوستی که به دلیل رشد ما احساس رنجش کردیم، باید بدانیم صمیمیت در سختی رشد و در کنار یکدیگر بودن خلاصه میشود، وگرنه در شرایط آسان، راحت و بدون تلاش، افراد به راحتی میتوانند فرض کنند با یکدیگر صمیمی هستند و در کنار یکدیگر باقی میمانند.

ویژگی دوستان صمیمی

دوستهای صمیمی به غیر از رشد، برای ما منبع آرامش و اطمینان خاطر هستند، مثلاً در شرایط سختی که هر کسی ممکن است با آن مواجه شود، تنها دوست صمیمی است که میتواند با حضور خود به ما آرامش بدهد، در آن صورت هر فردی احساس رضایت خاطر میکند که کسی به غیر از خانواده اش در کنار خود دارد که نگران او است و این نگرانی به معنای خود ارزشمندی است.

دوستان صمیمی دروغ نمیگویند، زیرا از گفتن حقیقت هراسی ندارند، مورد شماتت قرار نمیگیرند. دوستان صمیمی خیانت نمیکنند، زیرا وجود دوستانشان را مانند خودشان محترم و باارزش میدانند و هر خیانتی را خیانت به خودشان متصور میشوند. دوستان صمیمی تلاش میکنند مشکلات دوستشان را مانند مشکلات خودشان حل کنند، زیرا مشکلاتشان را یکی میدانند و رهایی از آن برایشان بهتر است.

حل مشکلات با دوست صمیمی

دوستان صمیمی در مشکلات کنار یکدیگر باقی میمانند و تلاش میکنند بهترین راه را برای برطرف کردن مشکلاتشان پیدا کنند. بنابراین دوستان صمیمی افراد بسیار نادری هستند که اگر یکی از آنها را در زندگیمان داشته باشیم باید برای نگه داریشان مراقبت و تلاش کنیم.

ما نمیتوانیم مدعی، خودخواه و پر توقع باشیم ‌و انتظار داشتن دوستی صمیمی با چنین ملاک هایی داشته باشیم. بنابراین باید خودمان نیز سطح عالی از این رفتارها را داشته باشیم تا بتوانیم دوستی صمیمی برای خودمان انتخاب کنیم و در کنار او احساس آرامش و رضایت را تجربه کنیم.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(9 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: دوست صمیمی و ویژگی های دوستان صمیمی

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی