22006198 021

ویژگی های روانشناس زبده و حرفه ای

بهزاد متین: روانشناس، مشاوره فردی از جمله درمان افسردگی، اضطراب و توسعه فردی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناس ورزشی و درمان تخصصی اعتیاد به قمار

بهزاد متین
تهران

دکتر ژاله بحرایی - دکتری روانشناسی و دارای پروانه تخصصی از سازماننظام روانشناسی

دکتر ژاله بحرایی
تهران

نسیم رضایی جوان - دکتری روانشناسی شناختی

نسیم رضایی جوان
تهران

امیر میرزانیا روانشناس بالینی - فارغ التحصیل دانشگاه تهران

امیر میرزانیا
تهران

سوسن میرزایان: روانشناس بالینی و روان درمانگر فردی و زوج درمانی و نوجوان

سوسن میرزایان
تهران

‫دکتر سمانه حقیری‬ دکتری تخصص روانشناسی ‫مدرس، تراپیست، کوچینگ و منتور گروه روانشناسی مکث و سازمان مدیریت صنعتی.

سمانه حقیری
تهران

مهسا بشار شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی ۲۵۸۶۱ - عضو انجمن روانشناسی ایران

مهسا بشار
تهران

ساراناز مقیمی - روانشناس، روان درمانگر تحلیلی یونی برای درمانی مشکلات فردی، خانواده و زوجی و همچنین آموزش مهارت های زندگی WHO

ساراناز مقیمی
تهران

زهرا شاهین کارشناسی ارشد روانشناسی - عضو سازمان نظام روانشناسی و انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

زهرا شاهین
تهران

نفیسه سادات نکویی - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

نفیسه سادات نکویی
تهران

دکتر مریم موسوی نیک: روانشناس بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران و دانشگاه میسور

مریم موسوی نیک
تهران

دکتر مژگان رضائیان روانشناس و رواندرمانگر در زمینه (ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات) مشاوره توسعه فردی و زوج درمانی خدمات خود را به شما ارائه می دهد.

دکتر مژگان رضائیان
تهران

طاهره هرسیج - کارشناسی ارشد روانشناسی

طاهره هرسیج
تهران

النا باقر زاده روانشناس بالینی و سکس تراپیست: رزومه کاری و حرفه ای، برگزاری دوره ها و سمینارها، بخشی از دوره های گذرانده شده و سوابق کاری

النا باقر زاده
تهران

پدرام محسنی: مشاور شغلی | کوچینگ فردی | استعدادیابی شغلی - مرکز مشاوره مکث

پدرام محسنی
تهران

منا ادیبی فر:روانشناس بالینی متخصص در درمان انواع افسردگی و اضطراب

منا ادیبی فر
تهران
خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(39 رای)
ویژگی های روانشناس زبده و حرفه ای

یکی از مهمترین ویژگی های روانشناس زبده و حرفه ای، کاربردی بودن روانشناس است. با این توضیح که روانشناس باید بتواند مراجعین خود را با گرایشی که انتخاب کرده است، درمان کند. اما در طول این پرسه یک روانشناس خوب، ویژگی هایی دارد که هم به درمان مراجع کمک میکند و هم باعث میشود مراجع بتواند با خیال راحت به روانشناس خود اعتماد کند و در پی آن با او شفاف و صادق باشد و بتواند پروسه درمان را طی کند و تا آخر برساند.

ویژگی های روانشناس زبده و حرفه ای

بنابراین اولین و مهمترین ویژگی که یک روانشناس به غیر از مهارت خود میتواند داشته باشد، ارتباط اولیه با مراجع است. ارتباط اولیه به این معنا است که توانایی ایجاد و برقراری ارتباط را با مراجع خود داشته باشد. ممکن است یک روانشناس با مهارت باشد اما در ایجاد ارتباط اولیه با مراجع خود به مشکل برخورده و پس از آن مراجع نخواهد که در جلسات بعدی درمان آماده باشد و یا تلاش بسیار زیادی را متحمل شود که بتواند با او ارتباطی برقرار کند که در آن احساس آرامش و رضایتمندی داشته باشد.

ویژگی های روانشناس خوب

نکته مهم در ایجاد این ارتباط اولیه این است که هر فردی که احساس نیاز به درمان میکند، مقاومتی در ناخودآگاه خود نیز دارد که این مقاومت باعث میشود راه درمان را در خیلی از موارد، نصفه و نیمه رها کند. بنابراین مهمترین کاری که در ابتدای درمان ممکن است مشاور نسبت به مراجع انجام دهد، ایجاد ارتباط اولیه و مؤثر است.

احساس صمیمیت با مشاور روانشناس

پس از آن که درمان شروع میشود و مراجع مراحل اولیه را پشت سر میگذارد و با مشاور خود احساسی از صمیمیت را تجربه میکند، شفافیت و صداقت مراجع با مشاور دلیل مهمی برای برقراری و ادامه درمان است که باز هم دلیل این شفافیت میتواند مشاور باشد و مراجع به وسیله مهارت مشاور و نیاز قلبی خود به درمان میتواند با مشاور خود در کمال صداقت مراحل درمان را طی کند.

مشاور روانشناس خوب یا همان مشاور روانشناس با مهارت و زبده، کسی است که تمام فنون و مهارتش را در ایجاد یک رابطه مؤثر بین درمانگر و مراجع به وجود بیاورد.

یک مشاور روانشناس خوب کسی است که راه درمان و پروتکل درمانی خوبی داشته باشد؛ زیرا در ادامه همه موارد قبل اگر نتواند مراجع را بر اساس یک پروتکل درمانی مناسب که گرایش و تخصص اوست درمان کند، به هیچ وجه نمیتوان نام مشاور روانشناس بر او گذاشت.

ماهیت یک روانشناس، مشاوره صحیح و در بیماریها و اختلالات، درمان صحیح و مناسب است.

پروتکل درمانی هر مشاور روانشناس به گرایش او مربوط است، اینکه یک روانشناس چه گرایشی داشته باشد، به انتخاب خود روانشناس است اما اینکه یک مراجع بتواند با چه پروتکلی درمان شود، میتواند هم خواست مراجع باشد و هم خواست درمانگر.

مثلا برخی از مراجعین با پروتکل درمانی روانکاوی کوتاه مدت درمان خوبی را تجربه نمیکنند؛ بنابراین ضرورت ندارد حتما با همین رویکرد درمان خود را ادمه بدهند. میتوانند با یک روانشناس خوب دیگر درمان خود را دنبال کنند و هر درمانی که بر رویشان اثرگذار است را دنبال کنند.

بنابراین روانشناس خوب کسی است که درمان خوبی داشته باشد و بتواند مراجعی را که در درمان خود سردرگم است را راهنمایی کند. در واقع در هر رشته و هر گرایشی، هر فردی میتواند خوب عمل کند و یا بد عمل کند اما نکته مهم این است که به غیر از اشاره به تخصص روانشناس و رفتار حرفه ایی او به میزان قابل توجهی انسانیت و رفتار انسانی اثرگذار است. ویژگی های روانشناس خوب می تواند موارد بسیار دیگری را در بر داشته باشد که سعی میکنیم در مقاله های دیگر به آن اشاره کنیم تا در انتخاب یک روانشناس خوب اطلاعات کافی در اختیار داشته باشید.

بهزاد متین: روانشناس، مشاوره فردی از جمله درمان افسردگی، اضطراب و توسعه فردی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناس ورزشی و درمان تخصصی اعتیاد به قمار

بهزاد متین
تهران

دکتر ژاله بحرایی - دکتری روانشناسی و دارای پروانه تخصصی از سازماننظام روانشناسی

دکتر ژاله بحرایی
تهران

نسیم رضایی جوان - دکتری روانشناسی شناختی

نسیم رضایی جوان
تهران

امیر میرزانیا روانشناس بالینی - فارغ التحصیل دانشگاه تهران

امیر میرزانیا
تهران

سوسن میرزایان: روانشناس بالینی و روان درمانگر فردی و زوج درمانی و نوجوان

سوسن میرزایان
تهران

‫دکتر سمانه حقیری‬ دکتری تخصص روانشناسی ‫مدرس، تراپیست، کوچینگ و منتور گروه روانشناسی مکث و سازمان مدیریت صنعتی.

سمانه حقیری
تهران

مهسا بشار شماره عضویت سازمان نظام روانشناسی ۲۵۸۶۱ - عضو انجمن روانشناسی ایران

مهسا بشار
تهران

ساراناز مقیمی - روانشناس، روان درمانگر تحلیلی یونی برای درمانی مشکلات فردی، خانواده و زوجی و همچنین آموزش مهارت های زندگی WHO

ساراناز مقیمی
تهران

زهرا شاهین کارشناسی ارشد روانشناسی - عضو سازمان نظام روانشناسی و انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران

زهرا شاهین
تهران

نفیسه سادات نکویی - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

نفیسه سادات نکویی
تهران

دکتر مریم موسوی نیک: روانشناس بالینی از انستیتو روانپزشکی تهران و دانشگاه میسور

مریم موسوی نیک
تهران

دکتر مژگان رضائیان روانشناس و رواندرمانگر در زمینه (ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات) مشاوره توسعه فردی و زوج درمانی خدمات خود را به شما ارائه می دهد.

دکتر مژگان رضائیان
تهران

طاهره هرسیج - کارشناسی ارشد روانشناسی

طاهره هرسیج
تهران

النا باقر زاده روانشناس بالینی و سکس تراپیست: رزومه کاری و حرفه ای، برگزاری دوره ها و سمینارها، بخشی از دوره های گذرانده شده و سوابق کاری

النا باقر زاده
تهران

پدرام محسنی: مشاور شغلی | کوچینگ فردی | استعدادیابی شغلی - مرکز مشاوره مکث

پدرام محسنی
تهران

منا ادیبی فر:روانشناس بالینی متخصص در درمان انواع افسردگی و اضطراب

منا ادیبی فر
تهران
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ