ورود / عضویت
021-22004925
تعیین وقت مشاوره
مرکز مشاوره مکث
تعیین وقت مشاوره

کنترل کردن کودکان

کنترل کردن کودکان

دکتر روانشناس مرکز مشاوره معتقد است؛ متأسفانه در جامعه امروز کودکان یا بسیار بی قاعده و بی قانون رفتار میکنند و یا درگیر تمام قاعده و قانون یک خانواده سخت گیر هستند. 

پدر و مادر های کنترل گر

معمولاً پدر و مادر هایی که به مرکز مشاوره مراجعه می کنند، از نظر روانشناسی پدر و مادر هایی هستند که از اضطراب دوران کودکی خودشان رنج میبرند و همیشه دل مشغولی این را دارند که همه چیز همانطور که خودشان میدانند باید برنامه ریزی شده و یا تحت نظر خودشان انجام شود که این افراد جزو دسته پدر و مادر های کنترل گر محسوب میشوند. 

از نظر دکتر روانشناس، والدینی که همه چیز کودکان مثل خوردن، خوابیدن، بازی کردن و اوقات فراغت کودکان را کنترل میکنند و مدام در حال گوشزد کردن این که این کار اشتباه است و یا این  کار غلط است، اینگونه غذا خوردن درست نیست و این گونه بازی کردن خطا است ... از نظر علم روانشناسی در حال تخریب خلاقیت کودکانشان هستند. 

خلاقیت کودکان وقتی رو به تخریب میگذارد که کودک مانند ساعتی کوک شده عمل میکند این امر از دیدگاه رویکردهای مختلف روانشناسی اثبات شده است. 

کنترل کردن کودکان

پدر و مادر های کنترل گر همیشه به اشتباه، کودکان آرام تر، مودب تر، بدون هیجان تر، در واقع بچه هایی که همیشه منتظر دستور والدینشان برای انجام کاری هستند را میپسندند. (همان بچه های همسایه ایی که حرفشان در همه خانه ها بود) ولی اشتباه والدین از همینجا شروع میشود، رفتار کنترل گر با تربیت صحیح بسیار دور است. 

در واقع تربیت صحیح آموزش رفتار مناسب با محیط خانوادگی و اجتماعی است و خلاقیت و سازش دارد اما رفتار کنترل گر، ترکیبی از اضطراب و سلطه جویی و نگرانی مداوم را به همراه دارد که این موارد در مرکز مشاوره بسیار دیده می شود.  

کودکانی که همیشه توسط والدین کنترل می شوند

کودکانی که تحت این رفتار بزرگ میشوند، یا همیشه باید منتظر دستور و پیغام و تأیید شخصی دیگر باشند و از داشتن عزت نفس محروم میشوند که در واقع بروز اضطراب از همینجا شروع میشود. یا خودشان با حجمی از اضطراب و نگرانی کنترل اطرافیانشان را با جیغ و داد و گریه به دست میگیرند. 

از نظر دکتر روانشناس؛ کودکانی که یاد نمیگیرند خودشان را دوست داشته باشند، همیشه کسی دیگر باید تأییدشان کند و دوست داشته شدنشان منوط به رفتار های درست و غلطشان است، در مدرسه و در دبیرستان و دانشگاه هم مدام به دنبال هموار کردن نیاز دیگران و تأیید اطرافیان و گروه همسالشان باقی میمانند. 

بنابراین این زنجیره ادامه پیدا میکند تا زمانی که، نه میتوانند رشته تحصیلی خودشان را با میل قلبی خودشان و شناخت استعدادشان انتخاب کنند و نه میتوانند شغلشان را دوست داشته باشند و نه میتوانند در رابطه عاطفی درست و رو به انسجامی قرار بگیرند. 

عزت نفس یا همان خویشتن دوستی کلید اصلی روابط صحیح اجتماعی، پذیرش جمعی، ظهور خلاقیت و رشد و خودشکوفایی است. 

وقتی والدین در رفتارشان، با حمایت صحیح از کودکانشان بدون رفتار کنترلی (باید و نباید های مداوم) به کودکان بیاموزند چه چیزی صحیح و چه چیزی غلط است، کودک به غیر از احساس صمیمیت با والدین و به دست آوردن عزت نفس از حمایت، و نترسیدن از اشتباه و خطا کردن و در مهم ترین حالت ممکن،  قبول مسئولیت رفتار خودش میتواند رشد را به معنای واقعی برای رسیدن به عزت نفس دنبال کند. 

از نظر روانشناسی و دکتر روانشناس؛ کودکانی که عزت نفس پیدا میکند، خود کنترلی ندارد و همه هیجانات خود را زندگی میکند و اشتیاق به یادگیری و خلاقیت در او چندین برابر میشود.

نویسنده: مرکز مشاوره مکث

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(7 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: کنترل کردن کودکان

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی