22006198 021

سمانه حقیری

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(15 رای)
سمانه حقیری

‫دکتر سمانه حقیری‬ ‫مدرس و درمانگر روانشناسی‬ ‫کودک و نوجوان‬

 • ‫سابقه اجرایی: 17‬ سال‬
 • ‫سابقه آموزشی: ‫‪15‬سال‬

سوابق تحصیلی

 • ‫دکترا‪:‬ روانشناسی عمومی‬‬ ‫‪1398‬‬
 • ‫‫فوق لیسانس‪:‬روانشناسی بالینی‬ ‫‪1394‬‬
 • ‫لیسانس: ‫مامایی‬ ‫‪1383‬‬

‫سوابق‬ ‫شغلی‬

 • ‫عضو واحد ‪ HSR‬تحقیقات کاربردی و پژوهشی در‬ ‫نظام سالمت ‫دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫‪1401‬‬
 • ‫مدیر واحد روان شناسی کلینیک تخصصی‬ ‫بیمارستان فاطمه الزهرا دماوند‬ ‫‪1400‬‬
 • ‫مدیر دپارتمان کودک و نوجوان‪،‬ مدرس و روان‬ ‫درمانگر‬ ‫مرکز خدمات مشاوره و روان شناسی مهر پرور‬ ‫‪1400‬‬
 • ‫مسئول خیرین سالمت شهرستان دماوند‬ 1398‬‬
 • ‫استاد کارورزی دانشجویان بهورزی دانشگاه‬ ‫شهید بهشتی‬ ‫در مراکز و خانه های بهداشت‬ ‫‪1386‬‬
 • ‫کارمند و مدرس دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫‪1384‬‬
 • ‫دبیر‪،‬خانه مشارکت مردمی شهرستان دماوند‬ ‫‪1400‬‬
 • ‫مسئول واحد آموزش و ارتقاء سالمت شهرستان دماوند‬ ‫‪1398‬‬
 • ‫مامای نمونه کشوری در سال ‪1388‬‬
 • ‫همکاری با مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫‪1386‬‬

‫عنوان‬ ‫توانمندیها‬ و ‫مهارتها‬

 • ‫مدرس آموزشهای تخصصی تربیت درمانگر جنسی‬
 • ‫مدرس تربیت روان درمانگر کودک و نوجوان‬
 • ‫آسیب شناسی روانی و مصاحبه بالینی کودک با مشکالت رفتاری‬
 • ‫مدرس فرزندپروری و مدیریت رفتاری کودکان‪،‬قصه درمانی و بازی درمانی‬
 • ‫طراحی و اجرای آزمون روانشناختی نقشه مغزی یا ‪ QEEG‬به همراه تحلیل‪،‬‬
 • ‫مشاوره و منتورینگ‬
 • ‫مدرس دوره های آموزش تکنیکها و مهارتهای زندگی در کودکان‬
 • ‫برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی اضطراب‪،‬ افسردگی و مدیریت خشم در‬
 • ‫کودکان‬
 • ‫مدرس دوره های آموزشی مداخله در شکست عاطفی و اختالالت شخصیت‬
 • ‫مدرس دوره ها و کارگاههای آموزشی آشنایی با تکنیک ذهن‬ ‫آگاهی (‪(Mindfulness‬‬
 • مشاوره فردی
 • زوح و خانواده
 • انواع اضطراب
 • انواع افسردگی
 • سکس تراپی پارافیلیا و اختلال عملکرد جنسی

‫عنوان حوزه های تدریس و‬ ‫آموزش و درمان‬

 • ‫مدیر دپارتمان کودک و نوجوان‪،‬مدرس و روان درمانگر کلینیک‬ ‫روانشناسی مهرپرور‬
 • ‫مدرس ارزیابی و تحلیل آزمون روانشناختی نقشه مغزی یا ‪QEEG‬‬
 • ‫مشاور و مدرس دوره ها و کارگاههای آموزشی آشنایی با تکنیک‬ ‫ذهن آگاهی(‪(Mindfulness‬‬
 • ‫مشاور و مدرس دوره ها و کارگاههای آموزشی تربیت درمانگر‬ ‫جنسی‬
 • روانشناس ورزشی با لورتا و QEEG‬‬ با تراپی درمانی CBT

‫عنوان مقالات‬ ‫و ‫کتابهای‬ منتشر شده‬

 • ‫مولف کتاب دلبستگی زوجین‬
 • ‫چاپ مقاالت متعدد در مجله بهورز دانشگاه شهید بهشتی‬
 • انتشار مقاله ISI با عنوان ‫‪effectiveness of clinical model of creativity therapy in reducing symptoms‬‬ ‫‪of anxiety and depression after the birth‬‬
 • ‫انتشار مقاله اثر بخشی درمان تعاملی والد و کودک بر‬ ‫بهبود شاخص عاطفه در کودکان‬ - ‫مجله علمی و پژوهشی دانشگاه شهید صدوقی یزد ‪/‬‬ ‫فروردین ‪1397‬‬
 • ‫انتشار مقاله اثر بخشی الگوی بالینی خالقیت درمانی بر کاهش‬ ‫نشانگان اضطراب و افسردگی پس از زایمان‬ - ‫فصلنامه روانشناسی تحلیلی‪ -‬شناختی ‪ /‬پاییز ‪1397‬‬
افزودن نظر:
captcha


تست های آنلاینتست آنلاین
آدرس مکثآدرس
تلفن مکث
رزرو آنلاین وقترزرو وقت
تماس با واتس اپواتس اپ