Addiction To Net Test

تست اعتیاد به اینترنت

پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:

1- چقدر بیشتر از آنچه که قصد دارید، در اینترنت می مانید؟

2- چقدر بخاطر آنلاین ماندن، اعضای خانواده را نادیده گرفته اید؟

3- چقدر اینترنت را به بودن با همسرتان ترجیح می دهید؟

4- چقدر از طریق اینترنت، با کاربران دیگر رابطه برقرار می کنید؟

5- چقدر دیگران از شما، بخاطر میزان آنلاین بودن تان شاکی هستند؟

6- چقدر بخاطر اینترنت، نمرات و کارهایتان در مدرسه اُفت کرده است؟

7- چقدر ایمیل هایتان را پیش از کارهای ضروری دیگرتان چک می کنید؟

8- چقدر عملکرد کاری و بهره وری شما، بخاطر اینترنت آسیب دیده است؟

9- وقتی از شما می پرسند که چه کارهایی آنلاین انجام می دهید، چقدر در موضع تدافعی یا پنهان کاری قرار می گیرید؟

10- چقدر افکار آزار دهنده در زندگی را با افکار آرام بخش در اینترنت خنثی می کنید؟

11- چقدر وقتی در اینترنت هستید، احساس می کنید توان پیش بینی امور را دارید؟

12- چقدر فکر می کنید که زندگی بدون اینترنت، چیزی کسالت بار، تهی و بی لذت است؟

13- چقدر وقتی کسی هنگام آنلاین بودن مزاحم شما می شود، غر می زنید، فریاد می زنید یا عصبانی می شوید؟

14- چقدر بخاطر قطع نکردن اینترنت، دچار بی خوابی هستید؟

15- چقدر فکر می کنید در حالت آفلاین، حواس پرتی دارید؛ ولی در حالت آنلاین بهتر هستید؟

16- چقدر وقتی آنلاین هستید این جمله را بکار می برید: فقط چند دقیقه مونده، الان میام.

17- چقدر سعی کرده اید از میزان آنلاین بودن خود بکاهید و موفق نشده اید؟

18- چقدر سعی دارید میزان آنلاین بودن تان را از دیگران مخفی کنید؟

19- چقدر میزان آنلاین بودن را به بیرون رفتن با دیگران ترجیح می دهید؟

20- چقدر وقتی آفلاین هستید، احساس افسردگی و عصبیت دارید که با آنلاین شدن از بین می رود؟

جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید:

معرفی تست به دوستان: