Addiction To Net Test
پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:
12 / 1

من همیشه اولین نفری هستم که برای گرفتن حق دیگران اقدام می کنم.


اگر کسی به من بگوید چه کنم و چه نکنم، به شدت عصبانی می شوم.


ابراز ناراحتی و عصبانیت به کسی که تو را ناراحت کرده، کاملا درست و منطقی است.


اینکه نفر دوم باشم، مرا بسیار آزار می دهد.


بیشتر اوقات برای به دست آوردن چیزی که می خواهم، دعوا می کنم.


برای صحبت کردن با افرادی مانند افسر پلیس تردید نمی کنم و مضطرب نمی شوم.


دوست دارم رفتار دیگران را اصلاح کنم.


دوست دارم به افرادی که قبلا مرا آزار داده اند یا ناراحتم کرده اند، فرصتی دوباره بدهم.


اگر از دست کسی ناراحت شوم، بی درنگ این موضوع را به او می گویم.


اگر فروتن باشی، مردم از تو سوءاستفاده می کنند.


فردی که عصبانیتش را ابراز می کنید نسبت به کسی که خشم خود را پنهان می کند، سالم تر می ماند.


اگر یک نفر از کسی که از او متنفرم به بدی بگوید، بسیار خوشحال می شوم.


جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید: