Addiction To Net Test

چقدر خشن و عصبانی هستم؟

پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:

1- من همیشه اولین نفری هستم که برای گرفتن حق دیگران اقدام می کنم.


2- اگر کسی به من بگوید چه کنم و چه نکنم، به شدت عصبانی می شوم.


3- ابراز ناراحتی و عصبانیت به کسی که تو را ناراحت کرده، کاملا درست و منطقی است.


4- اینکه نفر دوم باشم، مرا بسیار آزار می دهد.


5- بیشتر اوقات برای به دست آوردن چیزی که می خواهم، دعوا می کنم.


6- برای صحبت کردن با افرادی مانند افسر پلیس تردید نمی کنم و مضطرب نمی شوم.


7- دوست دارم رفتار دیگران را اصلاح کنم.


8- دوست دارم به افرادی که قبلا مرا آزار داده اند یا ناراحتم کرده اند، فرصتی دوباره بدهم.


9- اگر از دست کسی ناراحت شوم، بی درنگ این موضوع را به او می گویم.


10- اگر فروتن باشی، مردم از تو سوءاستفاده می کنند.


11- فردی که عصبانیتش را ابراز می کنید نسبت به کسی که خشم خود را پنهان می کند، سالم تر می ماند.


12- اگر یک نفر از کسی که از او متنفرم به بدی بگوید، بسیار خوشحال می شوم.


جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید:

معرفی تست به دوستان: