Gambling header image

تست اعتیاد به قمار

پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:

1- آیا تا به حال بخاطر قمار، ساعاتی از کار یا درس خود را از دست دادید؟


2- آیا قمار باعث شده زندگی ناراحت کننده و ناشادی داشته باشید؟


3- آیا قمار اعتبار و آبروی شما را تحت تأثیر قرار داده است؟


4- تا بحال بعد از قمار احساس پشیمانی داشته اید؟


5- آیا تا بحال از درآمد قمار برای پرداخت بدهی های خود استفاده کردید؟


6- آیا قمار شما را از اهداف و آرزوهایتان دور کرده است؟


7- اگر پولی در قمار از دست دادید، فکر می‌کنید باید سریع برگردید و پول را بدست آورید؟


8- بعد از برد، احساس میکنید نیروی خاصی برای بازگشت و درآمد بیشتر دارید؟


9- آیا آنقدر به قمار ادامه می‌دهید تا آخرین پول خود را از دست بدهید؟


10- آیا تا بحال برای قمار قرض گرفتید؟


11- آیا تا بحال بخاطر قمار اموالتان را فروختید؟


12- آیا نسبت به تامین مخارج زندگی خود از طریق درآمد قمار بی میل شدید؟


13- آیا قمار باعث شد نسبت به سلامتی خود و خانواده تان بی تفاوت باشید؟


14- آیا زمان طولانی تری از مدت زمان تعیین شده به قمار پرداخته اید؟


15- آیا برای فرار از استرس یا ناراحتی قمار کردید؟


16- آیا تا به حال بخاطر قمار درگیری با قانون و بانک در شرایط سخت اقتصادی داشتید؟


17- آیا بخاطر قمار به سختی میخوابید؟


18- آیا تا بحال بخاطر قمار، بحث و درگیری و حمله فیزیکی داشتید؟


19- آیا تا بحال موفقیت‌ها و شانس های خود را در قمار جشن گرفتید؟


20- آیا بخاطر استرس ناشی از قمار به فکر خودکشی یا آسیب به خود افتادید؟


جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید:

معرفی تست به دوستان: