Children Talent Test

ارزیابی سلامت روان

پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:

1- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟
2- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به داروهای تقویتی نیاز دارید؟
3- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید؟
4- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار هستید؟
5- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید؟
6- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که فشار زیادی به سرتان وارد می شود؟
7- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقتها بدنتان داغ و یا سرد می شود؟
8- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید؟
9- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز شبها وسط خواب بیدار می شوید؟
10- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دائماً تحت فشار هستید؟
11- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز عصبانی و بد خلق شده اید؟
12- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بدون هیچ دلیل قانع کننده ای هراسان و یا وحشت زده شده اید؟
13- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام هر کاری از توانایی شما خارج است؟
14- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی هستید و دلشوره دارید؟
15- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟
16- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز برای انجام کارها بیش از گذشته وقت صرف کرده اید؟
17- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز بطور کلی احساس کرده اید که کارها بخوبی انجام می دهید؟
18- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارهایتان احساس رضایت می کنید؟
19- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارها به عهده دارید؟
20- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم گیری درباره مسائل را داشته اید؟
21- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیتهای روزمره زندگی لذت ببرید؟
22- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی هستید؟
23- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملا نا امید کننده است؟
24- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟
25- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این مساله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید؟
26- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاری انجام دهید؟
27- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید کاش مرده بودید و از زندگی خلاص می شدید؟
28- آیا از یک ماه گذشته تا به امروز به ذهنتان رسیده که بخواهید به زندگیتان خاتمه دهید؟
جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید:

معرفی تست به دوستان: