پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:

1- يكي از همكارانتان استعفا داده و كارش بلا فاصله به شما پيشنهاد ميشود . برداشت شما چيست؟2- موفق به ارايه طرحي ميشويد كه ميتواند هزينه ها را در بخش شما تا 30%كاهش دهد.اما هيات مديره به دليل اشتباهی كه در محاسبات انجام داده ايد آن را رد ميكند. شما:3- رئيستان شروع كار بر روي طرحي را اعلام ميكند كه شما هم دوست داريد جزء آن باشيد. شما:4- سال گذشته پيشنهاد شما در مورد نحوه بازاريابی مورد قبول بخش مورد نظر قرار گرفت. امسال نيز رئيس بخش از شما ايده هاي جديد خواسته است. و شما:5- به نظر شما يك رئيس كيست؟جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید:

معرفی تست به دوستان: