پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:

1- در پنج سال آینده از نظر شغلی خودتان را در چه جایگاهی می بینید؟2- هر چند وقت یک بار در کنار افراد خانواده و دوستان از اداره یا شرکتی شکایت می کنید که در آن مشغول به کار هستید؟3- فرض کنید رئیس تان از شما می خواهد در یک دوره آموزشی چند روزه که در پنج کیلومتری خانه برگزار شده شرکت کنید. در این صورت چه واکنشی نشان می دهید؟4- آیا وقتی از محیط کار خارج می شوید،باز هم درباره شغل تان با دیگران حرف می زنید؟5- آیا شغلی دارید که همیشه آرزویش را داشتید؟6- به نظر شما لازم است که هر شش ماه یک بار با رئیس تان جلسه ای بگذارید و کارتان را ارزیابی کنید؟7- آیا فکر می کنید فرد بی رحمی هستید؟8- قبل از شرکت در مصاحبه شغلی چه احساسی دارید؟9- اگر یکی از همکارانتان ترفیع بگیرد، احساس شما چیست؟10- نظر شما درباره کارهای سخت و سنگین چیست؟11- اگر همین امروز خبر برسد که در یک قرعه کشی بزرگ جایزه نقدی بزرگی نصیب تان شده، چه کار می کنید؟12- آیا شرکت در سمینار و جلسه های کاری را دوست دارید؟13- فکر می کنید تمرین زیاد شما را به کمال می رساند؟14- دلتان می خواهد مدیرتان را تحت تاثیر قرار دهید؟15- دوست دارید با کدام یک از این شخصیت ها دوست و با آنها همکلام شوید؟16- انگیزه های کاری تان را از کجا به دست می آورید؟17- در صورتی که استعداد خاصی دارید، دلتان می خواهد این استعداد را برای چه کاری صرف کنید؟18- فکر می کنید باید کارتان را ارزیابی و بازنگری کنید و اگر دچار اشتباه شده اید، مسیر کاری تان را تغییر دهید؟19- قدرت تمرکز خوبی دارید و روی یک موضوع متمرکز می شوید؟20- تاکنون پیش آمده که سرگرمی هایتان با کار روزانه تداخل پیدا کند؟21- فرض کنید برای گذراندن تعطیلات آخر هفته همراه با خانواده لحظه شماری می کنید که ناگهان یک قرار کاری فوری پیش می آید. واکنش تان چیست؟22- کار جدیدی پیدا کرده اید و یک موسسه آموزشی برای شما تبلیغ می کند که در دوره های مربوط به کار جدیدتان ثبت نام کنید. چه کار می کنید؟23- وقتی صبح ها زود از خواب بیدار می شوید، بدخلقید؟24- فرض کنید یک روز صبح احساس کسالت می کنید و می ترسید اگر از خانه خارج شوید، سرما بخورید. در اینصورت چه کار می کنید؟25- به نظر شما هوش و استعداد سبب موفقیت شغلی می شود؟جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید:

معرفی تست به دوستان: