Marriage Test
پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:
15 / 1

قبل از ازدواج کمتر از شش ماه برای شناختن یکدیگر وقت صرف کردیم.


هر دوی ما بیشتر از 21 سال سن داریم.


من و همسرم دوستان مشترک زیادی داریم.


یکی از ما دوست ندارد بچه دار شویم بنابراین تصمیم گرفتیم هرگز بچه دار نشویم.


سطح تحصیلات ما با یکدیگر بسیار فاصله دارد.


ما هر دو مذهبی هستیم.


والدین هر دو نفر ما با این ازدواج موافق بودند و رضایت قلبی خود را اعلام کردند.


هیچ کدام ما تعصبی نیستیم و حد تعادل را می پسندیم.


درآمد ما برای اداره زندگیمان کافی است و نیازی به کمک اطرافیان نداریم.


پیش از ازدواج چندین بار میان ما اختلافاتی بروز کرد که ناچار شدیم مدتی ارتباطمان را قطع کرده و از هم دور باشیم.


هر دو نفر ما با خانواده هایمان ارتباط خوبی داریم.


هر دو نفر ما در دوران کودکی مورد علاقه و محبت خانواده هایمان بودیم.


میان خانواده های هر دو نفر ما تعداد افراد مطلقه بسیار کم است. شاید از هر 20 ازدواج یک مورد طلاق داریم.


هر دو نفر ما با ما در و پدرهای دیگری ارتباط خوبی داریم.


زمانی که کودک بودیم هر دو نفر ما حرف والدینمان را گوش می کردیم و به آنها احترام می گذاشتیم.


جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید: