پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:

1- من آدم نگرانی هستم.

2- من دوست دارم همیشه آدم های زیادی دور و برم باشند.

3- من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی هدر بدهم.

4- من سعی می کنم با دیگران خوش رفتار و مودب باشم.

5- من چیزهای خودم را مرتب و پاکیزه نگه می دارم.

6- من اغلب خودم را کمتر از دیگران حس می کنم.

7- من لبخند زدن به دیگران و بیرون رفتن با انها را کار آسانی می دانم.

8- من وقتی روش درست انجام یک کار را پیدا کنم به همان می چسبم و ادامه می دهم.

9- من اغلب با اعضای خانواده بگو نگو دارم.

10- من به خوبی می توانم طوری برنامه ریزی کنم که کارهایم به موقع انجام شوند.

11- وقتی من زیر بار یک استرس بزرگ هستم بعضی مواقع احساس می کنم دارم از هم می پاشم.

12- من خودم را لزوما آدم امیدواری نمی دانم.

13- نگاه کردن به نظم حاکم بر طبیعت و زیبایی هنرها برای من بسیار جالب است.

14- بعضی از مردم من را آدم خودخواهی می دانند.

15- من در کارهایم خیلی با برنامه نیستم.

16- من به ندرت احساس تنهایی و دل افسردگی می کنم.

17- من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

18- من معتقدم که اگر به دانشجویان اجازه بدهند که به سخنرانی های بحث بر انگیز و متناقض گوش دهند، آن ها سردرگم و گمراه می شوند.

19- من بیشتر ترجیح می دهم که با دیگران همکاری کنم تا با آن ها رقابت کنم.

20- من سعی می کنم وظایفی که بر عهده ام هست را با وجدان کار انجام دهم.

21- حس می کنم اغلب اوقات دچار تنش و وحشت زدگی هستم.

22- من ترجیح می دهم در جایی باشم که فعالیت وجود داشته باشد.

23- خواندن یک شعر تاثیر ناچیزی بر من دارد یا این که اصلا تاثیری ندارد.

24- معمولا من در مورد مقاصد دیگران بدگمان و عیبجو هستم.

25- من دارای اهداف مشخصی هستم و برای این اهداف برنامه دارم.

26- من بعضی وقت ها کاملا احساس بی ارزشی می کنم.

27- من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.

28- من معمولا غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.

29- من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آن ها اجازه داده شود می خواهند از آدم امتیاز به دست آورند.

30- من قبل از شروع هر کاری وقت زیادی را تلف می کنم.

31- من به ندرت خودم را ترسو یا مضطرب می دانم.

32- من اغلب احساس می کنم که پر از نیرو و انرژی هستم.

33- من به ندرت متوجه می شوم که احساساتم در محیط های مختلف فرق می کند.

34- بیشتر مردمانی را که می شناسم مرا دوست دارند.

35- من برای دستیابی به اهداف خودم سخت تلاش می کنم.

36- اغلب از نحوه برخورد دیگران با من عصبانی می شوم.

37- من آدم بشاش و دارای روحیه بالایی هستم.

38- من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید به مقامات دینی خودمان اقتدا کنیم.

39- بعضی از افراد فکر می کنند من آدم سرد و حسابگری هستم.

40- وقتی به انجام کاری را متعهد می شوم مردم می توانند همیشه مطمئن باشند که کار را پیگیری می کنم.

41- اغلب وقتی کارها طبق نقشه پیش نمی رود یا اشتباه از آب در می آید احساس دلسردی می کنم و می خواهم آن را نیمه تمام رها کنم.

42- من آدم خوش بینی نیستم.

43- گاهی وقتی که شعری می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم یک حالت یاس یا موجی از برافروختگی را در خودم تجربه می کنم.

44- من در رفتار و نظر خود آدم سخت و بی انعطافی هستم.

45- گاهی آن قدری که خودم می خواهم، قابل اعتماد نیستم.

46- من به ندرت افسرده یا غمگین می شوم.

47- همه زندگی و کارهای من با سرعت طی مسی شوند.

48- من علاقه ای به تامل و تفکر در مورد ماهیت جهان یا وضعیت انسان ندارم.

49- اغلب سعی می کنم با فکر و با ملاحظه باشم.

50- من آدم سازنده و مولدی هستم که همیشه کارها را به ثمر می رساند.

51- من اغلب احساس درماندگی می کنم و میل دارم شخص دیگری را مسائلم را حل کند.

52- من شخص بسیار فعالی هستم.

53- من خیلی کنجکاوم.

54- من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم از آن ها پنهان نمی کنم.

55- به نظر نمی رسد هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.

56- بعضی وقت ها من طوری احساس خجالت می کنم که دلم می خواهد خودم را از دیگران پنهان کنم.

57- من ترجیح می دهم راه خودم را بروم تا اینکه رهبر دیگران باشم.

58- من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.

59- اگر نیاز باشد من حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خودم استفاده کنم.

60- من سعی می کنم کارهایم در حد عالی باشد

معرفی تست به دوستان: