Addiction To Net Test

نظر دیگران درباره شما چیست؟

پاسخگوی محترم لطفا هر یک از عبارات زیر را با دقت مطالعه کرده و مناسب ترین پاسخ را انتخاب نمایید:

1- چه زمانی احساس می‌کنید حس بهتری دارید و حال‌تان خوب است؟2- معمولا چگونه راه می‌روید؟

3- هنگام صحبت با یک یا چند نفر، شما ...

4- وقتی در حالت آرامش هـستـیـد، چـگـونه می‌نشینید؟
5- وقتی چیزی واقعا برای شما جالب است، کدام واکنش را نشان می‌دهید؟
6- وقتی به مهمانی یا جمعی می‌روید ...7- اگر زمانی که مشغول کـار هـسـتید، کـسی حواس‌تان را پرت کند و مانع کارتان شود، چه کار می‌کنید؟8- کدام یک از رنگ‌های زیر را بیشتر دوست دارید؟9- معمولا چگونه می‌خوابید؟

10- شما اغلب خواب می‌بینید که ...


جهت مشاهده نتیجه آزمون، لطفا نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید:

معرفی تست به دوستان: