22004925 - 021

ابراز و نحوه همدردی با سوگواران (6 راهکار)

خیلی بد بد متوسط خوب عالی
(27 رای)
ابراز و نحوه همدردی با سوگواران (6 راهکار)

ابراز و نحوه همدردی با سوگواران چگونه است؟ همدردی در لغت به معنای نشان دادن واکنشی برای درک درد، مشکلات و مصائب کسانی است که برای ما مهم هستند. همدردی مترادف کلماتی مانند ابراز ترحم، دلجویی و درد مشترک است که مبادرت به فعالیتی که میزانی از سطح درد و مشکلات فردی را پایین آورد می باشد. از این رو همدردی با همدلی بسیار متفاوت است.

تفاوت های همدردی با همدلی

از آنجایی که هر دو فعل همدردی و همدلی از سر انسان دوستی و خیرخواهی رشد میکنند، مشابهت های بسیاری بین همدردی و همدلی وجود دارد. اما در همدلی، واکنش عملی نسبت به فرد آسیب دیده انجام نمیشود و صرفا از طریق درک، گوش کردن و صمیمی رفتار کردن، افراد با یکدیگر احساس همدلی را تجربه میکنند.

ابراز همدردی با دیگران

بطور مثال وقتی عزیزی از یک نفر فوت میکند، ما احساسی به غیر از همدلی با او نمیتوانیم داشته باشیم. در واقع ما خود را به جای فردی میگذاریم که در سوگ است و در کنار او زمانی را میگذرانیم که به میزانی از رنج او کاسته شود. بنابراین ما در این مورد فقط میتوانیم همدل باشیم تا همدرد. از اینرو در همدردی یک کنش و واکنش بین فرد آسیب دیده و فردی که با او ابراز همدردی میکند، انجام میشود. اگر دوستی تصادف کند یا آسیب ببیند، در عین اینکه میتوانیم به او کمک کنیم، چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی، میتوانیم اوقاتی را هم در کنار او بگذرانیم و وظایفی را به عهده بگیریم. که کمی از حجم درد و مشکلات او کاسته شود؛ به همین روال ما در انجام فعل همدردی با دوستمان هستیم.

چه زمانی افراد نیاز به همدردی دارند

همدردی از ریشه شناخت ما از محبت اجتماعی و خانوادگی نشأت میگیرد. زمانی که در کودکی همدلی اجتماعی و خانوادگی را آموخته باشیم. میتوانیم بمرور با نزدیکان، خانواده و دوستان و حتی افراد جامعه خود در مصائب و مشکلاتشان شروع به ابراز همدردی کنیم.

تعریف همدلی اجتماعی

همدلی اجتماعی در واقع دوست داشتن، مهم بودن و کاربردی بودن و ارزشمند بودن هر آنچه که در محیط اجتماعی ما است و ایجاد علاقه و صمیمیت بین ما و افراد جامعه و خود محیط و پیرامون جامعه است. از اینرو افراد در همدلی اجتماعی یاد میگیرند نسبت به یکدیگر مهربان تر باشند و درصدد رفع نیازهای یکدیگر برآیند. مقدم دانستن یکدیگر در اجتماع نسبت به خود و خواسته ها باعث میشود افراد در اجتماع با عطوفت بهتر و بیشتری با یکدیگر برخورد کنند.

مزایای همدلی اجتماعی چیست

اگر افراد یک جامعه همدلی اجتماعی را در خانه، خانواده و اجتماع خود آموخته باشند و بمرور با یکدیگر با مهربانی و ملاطفت رفتار کنند. شاهد جامعه ایی خواهیم بود که آسیب های آن هر روز کمتر از قبل میشود. بنابراین به هر میزان آسیب های اجتماعی کمتر باشد، جامعه از سلامت روان بیشتری برخوردار است و شرایط جامعه هر چند سخت، میتواند رو به بهبود و ایستایی قرار گیرد.

بهبود روابط اجتماعی

ابراز و نحوه همدردی با سوگواران

به هر میزان که بتوانیم در دوره کودکی و در خانه و خانواده با یکدیگر مهربان تر، بزرگوارتر و صمیمی تر باشیم و همچنین مشکلات دیگران را جزئی از مشکلات خود بدانیم که با حل آنها به آرامش روانی برسیم، به اولین ابزار ایجاد همدردی دست پیدا کرده ایم.

چرا همدردی مهم است

از آنجایی که ما انسان هستیم و ماهیت انسان به اجتماعی بودن و زندگی اجتماعی او وابسته است، همدردی و رفع مشکلات دیگران نیز برای ما باید مهم و اساسی باشد. باید به عنوان یک شهروند نسبت به شهر خود، یا به عنوان یک انسان به ماهیت انسانی خود این بینش را دهیم که همدردی یک وظیفه انسانی است و نه یک لطف. بنابراین از هر آنچه که باعث دور شدن ما از افراد جامعه و شهرمان میشود باید دوری کنیم و به همدردی در مشکلات و رفع آنها برای یکدیگر بپردازیم.

چه ابزارهایی برای همدردی وجود دارند؟

1- مقدم دانستن دیگران به خود

اگر هر فردی این ذهنیت را داشته باشد که دوست، همسایه و یا شهروندی که در کنار ما زندگی میکند با وجود بروز مشکلاتی، قطعا آسیب خواهد دید و آسیب های او جزئی از آسیب هایی است که ما هم به آن دچار میشویم، بنابراین میتواند فرد آسیب دیده را مقدم بر خواسته های خود بداند و با او همدردی کند و باری از مشکلات او را کم کند.

مثلا اگر در شهری زلزله ایی بیاید، مهم نیست ما نتوانیم یک ماه غذای کاملا مناسبی داشته باشیم. هزینه مخارج آن ماه را میتوانیم کمتر کنیم و به افراد زلزله زده کمک کنیم. زیرا این ما نیستیم که دچار زلزله شده ایم، بلکه با همدردی با افراد زلزله زده میتوانیم مبلغی و یا کمک هایی را برایشان ارسال کنیم که از حداقلی از مشکلات آنان کم کند.

2- درک مشکلات دیگران

زمانی که فقط احساس کنیم این مشکلات ما هستند که مشکل محسوب میشوند و دیگران میتوانند با مشکلات خود کنار آیند، به این معنی است که در برابر دیگران خودخواهانه عمل میکنیم و از مشکلاتشان درکی نداریم. اگر در هر مسئله ایی فقط خود را ببینیم، همدردی در وجودمان شکل نمیگیرد و ما خودخواه میشویم و افراد جامعه از دلسوزی و محبت و شفقت ما دور میمانند.

3- حتی اگر مسئله ایی به چشم کوچک آمد، ابراز همدردی کنیم

ابراز همدردی، ماهیت انسانی و محبت آمیز ما را رشد میدهد؛ بنابراین مهم نیست که منتظر فرصت ها، مشکلات بزرگ و مهم مانند مرگ عزیزان دیگران باشیم تا با آنها ابراز همدردی کنیم. اگر مشکلات کوچکتری نیز مانند بیماری های کوچک یا ناراحتی های سطحی نیز در نزدیکان خود دیدیم، بهتر است با آنها ابراز همدردی کرده و از آنها برای کمک سوال کنیم. اینگونه است که صمیمیت و محبت بین افراد انسانی شکل میگیرد و در ذهن هر کسی ثبت میشود که چه کسی در روزهای سخت از او دلجویی کرده و یا همدردی صمیمانه ایی با او داشته است.

4- از خود، وجود و محبت مان هزینه کنیم

شاید به نظر همه ما اولین نفراتی که باید در زندگی به آنها بپردازیم خانواده مان هستند که کاملا نیز صحیح میباشد اما زمانی که صحبت از همدلی و همدردی میباشد، نقش های مهمتری برای ما ایجاد میشود. از اینرو در همدردی میتوانیم از میزانی از خود و محبتمان برای افرادی که نیاز به همدردی دارند، هزینه کنیم که بتوانیم عمیقا خود را برای حل مشکلاتشان درجریان گذاریم.

همدردی با دیگران

بنابراین اگر دوستی نیاز به رفتن به پزشک داشته و حال خوبی ندارد، میتوانیم از فرصت تفریحمان بگذریم و او را به پزشک ببریم و در کنار او بمانیم. همدردی ها قطعا از خودگذشتگی و مهربانی زیادی میطلبند اما قطعا دستاوردهای زیادی برای ما به همراه خواهند داشت.

5- خود را به جای دیگران قرار دهیم

شاید آسان ترین معنی لغوی برای همدردی همین باشد. اگر بتوانیم در هر شرایطی خود را به جای فرد آسیب دیده قرار دهیم، احساس شفقت در ما باعث میشود به همدردی با دیگران بپردازیم.

6- دیگران را قضاوت نکنیم

قضاوت کردن هر فردی که دچار مشکلات و مصائبی است، همانند ترمز دستی محکمی برای ایجاد نشدن همدردی است. از اینرو اگر میخواهیم صمیمانه با کسی شفقت داشته باشیم، نباید از نگاه یک قاضی او را ببینیم و صرفا در همان لحظه و به دلیل مشکلات فرد با او همدردی کنیم. اگر در ذهنمان بخواهیم به این بپردازیم که مثلا او از سر تنبلی، زیاده خواهی و یا فرصت طلبی و یا لذت جویی دچار این مشکلات شده، در واقع به دنبال دلیلی برای همدردی نکردن با فرد آسیب دیده هستیم. مهم احساس ما و نوع عمل ما در مقابل درک از دیگران است و نه اینکه به چه کسی و چرا کمک میکنیم و با او به همدردی میپردازیم.

افرادی که همدردی و همدلی را آموخته اند و در زندگی خود به همدردی با دیگران مشغول هستند، از روان سالمتر و احساس خوشایند بیشتری برخوردار هستند. در واقع انرژی عمل مثبت ما بمرور خود ما را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و خود را در برابر مشکلات، قوی تر و استوارتر میبینیم.

افزودن نظر:
CAPTCHA
ورود / عضویت
صفحه اصلی ذهن و دارو سنجش هوش و استعدادیابی کارگاه ها همکاری با مکث طرف های قرارداد تماس با مکث