22004925 - 021

علاقه اجتماعی

(18 رای)
علاقه اجتماعی

علاقه اجتماعی و اهمیت آن برای کودکان، جوانان و بزرگسالان که ارتباط خوبی در جامع داشته باشند و اهمیت آن برای جامعه از نظر روانشناس بزرگ آدلردر زیر برایتان شرح داده می شود.

علاقه اجتماعی و سازگاری اجتماعی از دیدگاه آدلر

روانشناسی به نام آدلر که روانشناس خوب و بسیار معروفی می باشد معتقد است: روانشناسی كنار آمدن با ديگران، اولين تكليفي است كه در زندگي با آن رو به رو مي شويم. در واقع ميزان سازگاري اجتماعي سبكي از زندگي ما است و بر رويكرد افراد به تمام مشكلات زندگي تأثير گذار است.

/// شماره های تماس ///

سازگاری اجتماعی

سازگاري اجتماعي، همان توانايي برقراري رابطه با اجتماع و افراد جامعه است، که یک روانشناس خوب یا دکتر روانشناس می تواند میزان آن را برای هر فرد مشخص کند؛ در واقع شناخت هنجارهاي هر جامعه و پذيرفتن آنها، يا كنار آمدن با آنها، سازگاري اجتماعي محسوب مي شود.

علاقه اجتماعی

علاقه اجتماعي در واقع همان استعداد فطري همكاري كردن با ديگران است براي رسيدن به هدف هاي شخصي و اجتماعي که جامعه شناسان و روانشناس پژوهشگر به آن توجه ویژه ای دارد.

استعداد چگونگيِ، سازگاري مثبت، به دور از كلک و حيله و پنهان كاري، براي رسيدن به اهدافي كه رشد شخصي و اجتماعي افراد را، در بر مي گيرد. يا يک علاقه و هدف اجتماعي را به سر انجام مي رساند. مثال عيني آن در جامعه ما (برپايي مراسم مذهبي محرم) است، كه در واقع احساس اجتماعي با احساس مذهبي يكي مي شود.

هدف و نيت مشخص است، روابط بر اساسِ به سر انجام رساندن اين هدف در كنار هم شكل مي گيرد، سازگار مي شود، رشد مي كند و به نتيجه مي رسد که همواره مورد بحث دکتر روانشناس، روانشناس بالینی و روانشناس شخصیت با رویکردهای مختلف در دانشگاه ها بوده است.

اما چرا در بقيه مواقع اين احساس علاقه اجتماعي در ما رشد نكرده، و يا اينقدر كم رنگ است؟ مثل دوست داشتن جامعه و شهري كه در آن زندگي مي كنيم و يا محافظت از اموال شهري كه حق ما است، پارک و اتوبوس و خيابان و درخت ها و حتي سطل هاي زباله آن.

از نظر دکتر روانشناس؛ استعدادِ علاقه اجتماعي، فطري است و اين كه استعداد فطري ما براي علاقه اجتماعي تا چه اندازه تحقق يابد به تجربيات اجتماعي اوليه ما بستگي دارد.

علاقه اجتماعی

هيچ كسي نمي تواند به طور كامل از ديگران يا تعهدات نسبت به آنها دوري كند. از دوران قديم افراد در خانواده و قبايل و اقوام دور هم جمع مي شدند. جوامع براي محافظت و بقاي انسانها ضروري هستند. بنابراين هميشه ضرورت داشته كه افراد همكاري كنند و علاقه اجتماعي خود را ابراز نمايند. در واقع افراد براي اين كه سالم باشند و خوب عمل كنند، نياز اساسي به تعلق داشتن دارند.

تعلق داشتن به خانواده و بعد از آن به اجتماع

كودكان و نوزادان به همكاري نياز دارند، ابتدا از جانب مادر، بعد ساير اعضاي خانواده و بعد مهد كودک و مدرسه. اهميت مادر به عنوان اولين كسي كه كودك با او رابطه برقرار ميكند، بسيار مهم است، مادر از طريق رفتار با كودک مي تواند علاقه اجتماعي را در او پروش دهد يا از رشد آن جلوگيري كند. اين ارتباط به قدري عميق است كه ويژگي هاي ارثي را هم تحت تاثير قرار مي دهد.

مادر، همكاري و معاشرت و جرأت را به كودک مي آموزد و كودک در صورتي كه با ديگران احساس خويشاوندي و يا صميميت واقعي كند، مي تواند با ضروريات زندگي، جسورانه كنار بيايد. كودكاني كه با بدگماني و خصومت به ديگران مي نگرند، با زندگي نيز به همين صورت برخورد خواهند كرد.

فقدان علاقه اجتماعی ناشی از چیست؟

از نظر دکتر روانشناس؛ كودكاني كه ياد نگرفته باشند، دوست داشته باشند، احترام بگذارند، به حق خود راضي باشند، علاقه اجتماعي را هم نمي آموزند. همكاري كردن بلد نيستند، تهمت مي زنند، براي رسيدن به هدفشان از هر چيزي رد مي شوند، آسيب مي رسانند، بدون اين كه به نتيجه، عملشان واقف باشند. تنها خودشان و هدفشان مهم مي شوند.

كساني كه احساس علاقه اجتماعي ندارند، امكان دارد روان رنجور و حتي تبهكار شوند. در واقع مصيبت هاي اجتماعي از جنگ گرفته تا تنفر نژادي و اعتياد علني از فقدان علاقه اجتماعي ناشي مي شود.

علاقه اجتماعي از مادر ها و محبت مادر به كودک و آموزشي كه به كودك مي دهد، شروع مي شود. از ياد گرفتنِ ابتدايي ترين رفتارها. هل ندادن همكلاسي ها و نچيدن گل هاي پارک و آشغال نريختن در خيابان شروع مي شود و به آرامش در اجتماع و احساس تعلق داشتن ختم مي شود.

افزودن نظر:
CAPTCHA2


×

امتیاز دهی به مطلب: علاقه اجتماعی

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی