ورود / عضویت
021-22623587
تعیین وقت مشاوره

مرکز مشاوره مکث

تعیین وقت مشاوره
عنوان مطلب: افت تحصیلی و راههای جلوگیری از آن

افت تحصیلی و راههای جلوگیری از آن

افت تحصیلی در اکثر مواقع در اوایل دوران نوجوانی در فرزندان اتفاق میافتد. (اواخر دوره راهنمایی و اوایل دوره دبیرستان) در این دوره نوجوانان با افت تحصیلی یکباره خود مواجه میشوند.

میل و علاقه ایی به درس خواندن و مرور کردن موارد درسی خود ندارند، دارای هیجاناتی میشوند که باعث میشود نخواهند زمان بیشتری را برای درس خواندن خود بگذارند و به همین منوال باعث میشود که با افت تحصیلی مواجه شوند. 

نگرانی خانواده در افت تحصیلی فرزندان

خانواده هایی که فرزندانشان در این شرایط قرار میگیرند بسیار نگران میشوند و مایل هستند به هر روشی که میتوانند به آن عمل کنند، فرزندانشان را توجیه کنند و او را به شرایط قبلی باز گردانند.

سختی کار با نوجوانان

اما نکته بسیار مهم این است که نوجوانان در این سن در شرایطی قرار دارند که از کنترل شدن به شدت خشمگین میشوند و به آن دلیل که دچار هوش هیجانی بالا هستند نمیتوانند خشمشان را کنترل کنند و روز به روز در شرایط سخت تری قرار میگیرند.

روابط صمیمانه

به مرور از روابط صمیمانه ایی که پیش از این با پدر و مادر خود داشته اند خارج میشوند و به دوستان خود پناه میبرند و با کوچکترین قدم اشتباه میتوانند آسیب های جدی به خود برسانند.

افت تحصیلی

بنابراین کنترل گری والدین بر درس خواندن و یا درس نخواندن نوجوان ها به طرز سخت گیرانه ایی نباید باعث شود نوجوان احساس خشم و اسارت کند و معیار وجودی خود را بر اساس درس خواندن و نخواندن بسنجد. 

احساس حقارت نوجوان

نوجوان نباید به این درک اشتباه برسد که زمانی که دچار افت تحصیلی میشود به چشم والدین خود کم ارزش و بی لیاقت است. سرکوفت های مداوم، شمردن شرایطی که برای نوجوان محیا شده و تلاش های پدر و مادر، نوجوان را در حالتی از احساس گناه و خشم از خود قرار میدهد که تنها احساس خود تخریبی را در او رشد میدهد و باعث میشود نوجوان هر روز تخریب بیشتری نسبت به خود و شرایط خود داشته باشد. 

از این رو والدین افت تحصیلی را نباید معیار و ملاک پس دادن محبت های نوجوان به خانواده بدانند و او را به صورت ناخودآگاه و به مرور به آسیب های روحی و همچنین اجتماعی نزدیک کنند.

اگر والدین بتوانند به فرزندان خود بیاموزند که در هر شرایطی مسئول رفتار خود هستند و با درس خواندن و یا درس نخواندن خودشان هستند که نسبت به آینده خود تصمیم میگیرند، نوجوان را مستقل و مسئول تر از قبل میکنند. 

تخریب شدن نوجوان

زمانی که رفتارهای کنترل گرانه و حاوی قدرت نمایی والدین که دست مایه ایی از حمایت و سرکوب دارد به نوجوان تحمیل میشود، نوجوان یکباره  خود را از زیر بار مسئولیت خارج میکند و آسان ترین راه را برای خود و بی مسئولیتی خود انتخاب میکند و در تخریب خود قدم بر میدارد. 

هدفمند بودن

بنابراین توجه و تمرکز والدین به این نکته که بتوانند با مهارت و ریزبینی، فرزندشان را متوجه این موضوع کنند که باید در زندگی هدف داشته باشند، نسبت به آن هدف برنامه ریزی کنند، این خودشان هستند که در کنار حمایت پدر و مادر میتوانند از هدف های خود دستاورد داشته باشند و یا خیر؛ والدین به هر نحوی فرزندان خود را میپذیرند و آنها را دوست خواهند داشت که باعث میشود فرزندانشان در تصمیم گیری های خود بسیار بالغانه و مشتاقانه عمل کنند.

نویسنده: مینا حسن زاده

اشتراک در شبکه های اجتماعی:
(4 رای)
افزودن نظر:
CAPTCHA2
×

امتیاز دهی به مطلب: افت تحصیلی و راههای جلوگیری از آن

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی
×

تعیین وقت مشاوره حضوری

CAPTCHA