22004925 - 021

کاهش اضطراب و ترس از حیوانات

(25 رای)
کاهش اضطراب و ترس از حیوانات

کاهش اضطراب و ترس از حیوانات با تکنیکهای رفتار درمانی قابل درمان سریع است. ترس در واقع یک واکنش طبیعی به عاملی است که شناخته شده و از حضور و ظهور آن در برخی از شرایط مطلع میشویم. به همین دلیل ترس از هر چیزی یک عامل واقعی در خارج از خود ما دارد. مثلاً ترس از حیوانات، ترس از زلزله، ترس از رعد و برق. اما زمانی که یک حیوان مثل سگ و یا گربه امکان آسیب رسانی به ما را ندارند ولی عملکرد روزانه ما را دچار اخلال می کنند نیاز به ارزیابی و درمان لازم می شود.

تفاوت ترس با اضطراب در چیست؟

در واقع تفاوت اصلی ترس با اضطراب و دلهره، وجود داشتن عامل واقعی آن است. به گونه ایی که در اضطراب و دلهره عامل اصلی و یا واقعی وجود ندارد. در گذشته و یا آینده ممکن است اتفاق بیافتد و در زمان اکنون هیچ امکان واقعی و دلیل واضحی برای وجود داشتن و یا وجود نداشتن آن نیست. به این دقت کنیم که به طور مثال دیدن مار از نزدیک همراه با ترس است و این موضوع طبیعی است.

/// شماره های تماس ///

حسن ترس نسبت به اضطراب

اما حسن ترس نسبت به اضطراب در این است که ما میتوانیم دلیل ترس را تشخیص بدهیم و از این جهت میتوانیم از ترسهایمان پیشگیری کنیم و یا اینکه با شناخت از ترسهایمان خودمان را در جهتی قرار بدهیم که در حداقل ماجرا با آنها مواجه نشویم.

ترس هایی که ریشه در کودکی و ذهنیت ما دارند

  • کودکی که گربه ایی او را چنگ زده است.
  • کودکی که مرغی او را نک زده و باعث ترس شدیدی در کودک شده است.

از این رو کودک در ذهن خود به دلیل بی دفاع بودن و غیر قابل تحلیل بودن ذهن، تصمیم میگیرد که از گربه، مرغ و یا هر حیوانی که به سمت او میاید ترس داشته باشد. در واقع تصمیمات ذهنی ما بر اساس اتفاقاتی که برای ما میافتد، برنامه ریزی هایی میکند که در آینده با تغییر در سن و شرایط زندگیمان همچنان همراه ما باقی خواهند ماند.

ترس های غیر طبیعی و یا فوبیا، از جمله ترس هایی هستند که در این رده قرار میگیرند. در واقع ترس هایی که پایه و اساسی نسبت به سن، موقعیت و شرایط ما ندارند. اما به آن دلیل که برنامه ریزی ذهنی ما اینگونه بوده است که باید از هر چیزی که مربوط به ترس ها و شک های کودکی است بترسیم، فوبیا به وجود میاید و در هر زمانی ممکن است با اولین نشانه از عامل ترس، خود را نشان دهد.

مثلاً فردی که فوبیای گربه دارد، از هر وسیله نرم، متحرک و یا هر چیزی که شبیه گربه باشد دچار ترسی غیر قابل کنترل میشود که فوبیا نام میگیرد.

ترس از حیوانات

درمان فوبی حیوانات

درمان فوبی حیوانات امکان دارد و از آنجایی که تصمیمات ذهنی ما برای ایجاد فوبیا مؤثر است، میتوان با روش های رفتار درمانگری به درمان ترس هایی اینچنینی دست پیدا کرد. مواجه سازی و غرقه سازی دو روش رفتاری درمان فوبیا هستند که فرد را در حالتی قرار میدهد که در مواجه سازی به مرور با عمل ترس خود مواجه میشود.

مثلاً در ابتدای امر با عکس های حیوان مورد نظر، پس از آن با عروسک حیوان، پس از آن با نوع کوچک و بی آزار حیوان و به مرور در فضایی که سطح اضطراب توسط مشاور روانشناس فرد کنترل میشود، با خود حیوان مواجه میشوند. همچنین در درمان غرقه سازی که به ندرت در مورد ترس و فوبیا از حیوانات صورت میگیرد، فرد را یکباره با حیوانی که از او میترسد، مواجه میکنند.

البته در درمان غرقه سازی نیز حتماً باید زیر نظر مشاور روانشناس و شناخت مشاور از مراجع خود صورت بپذیرد که در واقع درمانجو دچار شک بیشتری از درمان نشود. تمام این عوامل به تشخیص درمانگر مربوط است و نه هیچ فرد دیگری.

نکاتی که ترس از حیوانات را کم می کند

1. فوبیا و اضطراب

فوبیا باعث اضطراب میشود و این اضطراب سطح نامشخصی دارد که در برخی از افراد حتی با تصور ذهنی باعث بالا رفتن سطح اضطراب نیز میشود. از این رو باید بدانیم از چه چیزی میترسیم و سطح اضطرابمان در چه حد است.

2. فوبیا و عامل وراثت

فوبیا میتواند عامل ارثی نیز داشته باشد. از این رو در موارد بسیار حاد به وسیله روانپزشک دارو درمانی و همچنین با شناخت درمانی به وسیله مشاور روانشناس در راه درمان و پایین آوردن سطح اضطراب قرار میگیرند.

3. تهیه لیستی از ترس هایمان

میتوانیم لیستی از شرایط و محیطی که باعث ترس ما میشود را تهیه کنیم و سطح اضطراب خود را در هر شرایط بررسی کنیم. چه زمان هایی اضطرابمان از عدد ۱ تا ۱۰ در نوسان است.

/// شماره های تماس ///

4. راهکارهایی برای ایجاد آرامش پیدا کنیم

زمانی که تصویر ذهنی ما از ترسی غیر واقعی است، میتوانیم در شرایطی با تنظیم تنفس خود و آرام نگه داشتن خود، سطح اضطرابمان را کنترل کنیم و خود را در شرایط بهتری قرار بدهیم.

5. شناخت از اینکه ترس و اضطرابمان غیر واقعی است

در درمان های شناختی اولین و مهمترین اقدام در فوبیا واضح کردن ترس غیر واقعی برای افراد است. مثلاً فردی که از گربه میترسد، گربه را به موابه پلنگی تصور میکند که در درمان های شناختی غیر واقعی بودن ترس برای فرد تعریف و واضح میشود.

6. به مرور در ذهنمان با آنچه که میترسیم مواجه شویم.

خود درمانی در ترس های فوبیا میتواند در مواردی که سطح اضطراب آسیب رسان نباشد، اثر گذار باشد. این درمان های رفتاری همچنین عاملی هستند که فرد دچار اضطراب به دلیل جلب توجه و حمایت اطرافیان بیشتر از قبل دچار ترس و اضطراب نشود. از این رو خود کنترلی در مواجه با ترسهایمان میتواند سطحی از اضراب ما را کم کند و به مرور برای درمان قطعی به مشاور روانشناس مراجعه کرده و با حمایت یک مشاور روانشناس به درمان بپردازیم.

7. ذهنمان را متقاعد کنیم که میتوانیم

اگر بتوانیم به میزانی از باور از خودمان و آنچه که با آنچه در هراس و فوبیا هستیم در ذهن خود به مرور مواجه شویم و این تفکر را به خود بدهیم که ترس من غیر واقعی است و میتوانیم در چنین شرایطی به ذهن خود مسلط باشم و این باور را داشته باشید که ترس ها و فوبیا ها عاملی ذهنی دارند، از این رو در شرایط مواجه شدن با فوبیای خود میتوانید از چند ثانیه تا چند دقیقه قدرت کنترل ذهن خود را به دست بگیرید و با فوبیای خود مواجه شوید.

8. به خودتان اعتماد کنید

اعتماد کردن به خودتان در مواجه شدن با فوبیا باعث میشود قدرت ذهنیتان بالا برود. اگر احساس کنید حتماً باید کسی باشد که به کمک شما بشتابد از این رو میزان اضطراب شما بالا میرود و نمیتوانید با فوبیای خود مواجه شوید.

فرض کنید از گربه می هراسید و کودکتان در معرض مواجه شدن با گربه است، اگر به خودتان اعتماد کنید و بدانید که شما باید عامل نهراسیدن فرزندتان نیز از گربه باشید، بهتر و بیشتر خودتان را کنترل میکنید و میتوانید عاملی برای آموزش به کودکتان نیز باشید. نکته مهم در ترس های فوبیا در این است که کودکان از والدینشان آموزش میبینند و الگو برداری میکنند. اگر میخواهید الگوی مناسبی برای فرزندانتان باشید باید با ترس های خود مواجه شوید و به درمان آنها بپردازید.

9. اقدام کنید

گاهی خودتان باید خودتان را در معرض ترس هایتان قرار بدهید و بتوانید از پس آنها بر بیایید. اگر ترس و فوبیا در وجودمان باقی بماند یک عامل اضطراب زای همیشگی میشود که ذهن و قدرت ذهنیمان را فلج میکند. اما اگر بتوانیم با ترس هایمان در فرصت هایی که احساس میکنیم توان ذهنیشان را داریم مواجه شویم، قطعاً در روند درمانی مناسبی خود را قرار داده ایم.

با توجه به راه کارهایی که در درمان فوبیا ارائه شد، لازم به ذکر است درمان فوبیا و یا همان ترس های بی دلیل قطعا نیازمند یک دوره مشاوره و کمک گرفتن از روانشناس است. زیرا ممکن است ریشه اضطرابی فوببا نادیده گرفته شود و یا به رفتار دیگری تبدیل شود.

ترس از حیوان

در گرایشهای درمانی روانشناسی، رفتار درمانگری میتواند درمان مؤثری در تغییر رفتار فردی که دچار فوبیا است ایجاد کند و یا فوبیا او را از حیوان مشخصی از بین ببرد. اما مسئله اصلی دوره های پس از درمان است که بیمار میتواند با مشاوره های بعد از آن علت اضطراب و ترس و ریشه های ترس خود را به کمک یک مشاور روانشناس و یا روانکاو پیدا کند.

علائم جسمی فوبیا در افراد

بروز واکنش های ناخودآگاه و غیر قابل کنترل که یکی از عوامل جسمی فوبیا است باعث میشود فرد نتواند در جمع ها به آسودگی ظاهر شود و یا لذت بودن در یک محیط باز و یا غیر قابل پیش بینی را در خود تجربه کند.

این گروه از افراد از معاشرت های معمولی باز میمانند و مایل هستند در محیط و یا شرایط پیشبینی شده قرار گیرند. بنابراین به مرور تبدیل به افرادی میشوند که برقراری رابطه با آنها سخت میشود و خودشان نیز دچار سرزنش مدام خود میشوند. این چرخه در افرادی که دچار ترس های بی دلیل هستند، باعث بروز افسردگی نیز میشود. زیرا نمیتوانند به آسانی با دیگران در ارتباط باشند و یا نمیتوانند فضای صمیمی را بدون دلهره تجربه کنند.

تفاوت ترس و فوبیا

لازم است بدانیم ترس یک واکنش روانی است طبیعی به عاملی واقعی است. اما در شرایطی که ترس منطقی نباشد و میزان ترس تبدیل به اضطراب و یا وحشت زدگی شود، قطعا فرد باید بداند که دچار فوبیا شده است. مثلا در نظر بگیرید که آسانسور به خودی خود ترسی ندارد ولی برای کسی که فوبی فضای بسته دارد می تواند باعث بروز سطح بالایی از اضطراب برای او شود. لازم به ذکر است که کاهش ترس و اضطراب حیوانات در مرکز مشاوره مکث با دقت و سرعت خاصی انجام می شود.

سوالات متداول

1. ترس از حیوانات یا فوبی حیوانات چگونه است؟
در صورتی که این ترس عملکرد روزانه را مختل کرده باشد نیاز به درمان دارد.

2. درمان ترس از حیوانات چگونه است؟
ابتدا باید ریشه اصلی مشخص شود که بعد از جلسه ارزیابی و انجام تست مشخص می گردد. بعد از آن معمولا با تکنیکهای رفتاری در چند جلسه مشکل حل خواهد شد.

3. متخصص ترس از حیوانات و تعیین وقت آن چگونه است؟
متخصص ترس از حیوانات روانپزشک و یا روانشناس بالینی مرکز مشاوره مکث است که می توانید جهت تعیین وقت با کلینیک تماس بگیرید.

4. آیا فوبی حیوانات نیاز به دارو درمانی هم دارد؟
معمولا ترس از حیواناتی مثل سگ و گربه نیازی به دارو درمانی دیده نشده است.

افزودن نظر:
CAPTCHA2


×

امتیاز دهی به مطلب: کاهش اضطراب و ترس از حیوانات

خیلی بدبدمتوسطخوبعالی